Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Pieta w sztuce chrześcijańskiej i żydowskiej w dziewiętnastym i dwudziestym wieku: Studium porównawcze

2014/12/S/HS2/00172

Słowa kluczowe:

Deskryptory:

 • HS2_8: Historia i teoria sztuki, historia architektury, sztuki plastyczne, kultura wizualna
 • HS1_10: Religia i jej uwarunkowania: antropologiczne, kulturowe, socjo-psychologiczne

Panel:

HS2 - Kultura i twórczość kulturowa: literaturoznawstwo, bibliotekoznawstwo, językoznawstwo, kulturoznawstwo, nauki o sztuce

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Warszawski, Wydział Historyczny

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Monika Czekanowska-Gutman 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: FUGA 3 - ogłoszony 2013-12-16

Przyznana kwota: 468 000 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2014-11-01

Zakończenie projektu: 2019-04-30

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (1)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (2)
 • Publikacje książkowe (3)
 1. Pietà in Jacob Steinhardt's early oeuvre
  Autorzy:
  Monika Czekanowska-Gutman
  Czasopismo:
  Images. A Journal of Jewish Art and Visual Culture (rok: 2017, tom: 10, strony: 84-96), Wydawca: Brill
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1163/18718000-12340074 - link do publikacji
 1. Dialogue with Christian art: The Pietà in early twentieth-century Jewish art
  Autorzy:
  Monika Czekanowska-Gutman
  Konferencja:
  Art in Jewish Society (rok: 2016, ), Wydawca: Polish Institute of World Studies, Tako Publishing House
  Data:
  konferencja 24-26.06.2014
  Status:
  Opublikowana
 2. Między opłakiwaniem a pietą. Inspiracje motywami pasyjnymi w twórczości Samuela Hirszenberga, Wilhelma Wachtla i Leopolda Pilichowskiego (Between Lamentation and the Pieta: "Inspirations"for The Passion theme in Samuel Hirszenberg, Wilhelm Wachtel and Leopold Pilichowski's Oeuvre)
  Autorzy:
  Monika Czekanowska-Gutman
  Konferencja:
  Bracia Hirszenbergowie — w poszukiwaniu ziemi obiecanej (rok: 2017, ), Wydawca: Muzeum Miasta Łodzi, Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma
  Data:
  konferencja 25.10.2015
  Status:
  Opublikowana
 1. Reading Pietà through the Experience of the Holocaust by Eastern European Jewish Artists (Mané-Katz, Erna Rosenstein, Moshe Bernstein and Zygmunt Menkes)
  Autorzy:
  Monika Czekanowska-Gutman
  Książka:
  Jews and Slavs (rok: 2021, tom: 27, strony: ), Wydawca: Scientific Research Center of the Slovenian Academy of Sciences and Arts
  Status:
  Przyjęta do publikacji
 2. Wizualizacje losu ofiar żydowskich po pogromie. Pieta w twórczości artystów żydowskich z Europy Środkowo-Wschodniej
  Autorzy:
  Monika Czekanowska-Gutman
  Książka:
  Pogromy antyżydowskie na ziemiach polskich w XIX i XX wieku. Literatura i sztuka (rok: 2018, tom: 1, strony: 270-289), Wydawca: Wydawnictwo Instytutu Historii Pan
  Status:
  Opublikowana
 3. Recepcja motywu Piety w sztuce wybranych artystów żydowskich i chrześcijańskich w XX wieku
  Autorzy:
  Monika Czekanowska-Gutman
  Książka:
  Emanacje Profesorowi Jerzemu Malinowskiemu w 70. Urodziny (Emanations to Prof. Jerzy Malinowski on the Occasion of his 70th Birthday) (rok: 2020, tom: 15 2020, strony: 401-407), Wydawca: Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata, Wydawnictwo Tako
  Status:
  Opublikowana