Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Publicystyczna i prozatorska działalność mężczyzn na rzecz polskich ruchów emancypacyjnych i feministycznych w latach 1842-1939.

2014/12/S/HS2/00180

Słowa kluczowe:

Deskryptory:

 • HS2_1: Historia literatury (w tym: starożytnej, nowożytnej, współczesnej; narodowej, światowej) oraz krytyka i interpretacja literacka
 • HS2_2: Teoria literatury, historia myśli literaturoznawczej, metody i orientacje badań literacko-kulturowych, antropologia literatury, komparatystyka i translatologia literacko-kulturowa

Panel:

HS2 - Kultura i twórczość kulturowa: literaturoznawstwo, bibliotekoznawstwo, językoznawstwo, kulturoznawstwo, nauki o sztuce

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Szczeciński, Wydział Filologiczny

woj. zachodniopomorskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Maciej Duda 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: FUGA 3 - ogłoszony 2013-12-16

Przyznana kwota: 416 280 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2014-10-01

Zakończenie projektu: 2017-09-30

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (3)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (5)
 • Publikacje książkowe (2)
 1. (Auto)biografia jako materiał w badaniach historii równouprawnienia kobiet. Przyczynek do dyskusji
  Autorzy:
  Maciej Duda
  Czasopismo:
  "Autobiografia. Literatura. Kultura. Media" (rok: 2016, tom: nr 1 (6), strony: 25-38), Wydawca: Uniwersytet Szczeciński
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.18276/au.2016.1.6-01 - link do publikacji
 2. MALE ALLIES OF POLISH WOMEN'S EMANCIPATION. ON THE EXAMPLE OF EDWARD PRĄDZYŃSKI'S AND EUGENIUSZ STARCZEWSKI'S PROJECTS
  Autorzy:
  Maciej Duda
  Czasopismo:
  Society Register (rok: 2021, tom: 1, strony: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/sr/index), Wydawca: Wydawnictwo UAM
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.14746/sr.2021.5.1.00 - link do publikacji
 3. (auto)biografie męskości / mężczyźni i autobiografie
  Autorzy:
  Maciej Duda
  Czasopismo:
  "Autobiografia. Literatura. Kultura. Media" (rok: 2016, tom: nr 1 (6), strony: 44753), Wydawca: Uniwersytet Szczeciński
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.18276/au.2016.1.6-01 - link do publikacji
 1. To mężczyzna zaprasza kobietę. Publicyści i naukowcy na temat studiów wyższych Polek na przełomie XIX i XX wieku
  Autorzy:
  Maciej Duda
  Konferencja:
  GośćInność OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA (rok: 2017, ), Wydawca: IBL PAN, Uniwersytet Śląski
  Data:
  konferencja 25-27 kwietnia 2017
  Status:
  Opublikowana
 2. Życie po/między. Pamiętnik Odo Bujwida
  Autorzy:
  M. Duda
  Konferencja:
  Autobiografie (po)graniczne (rok: 2016, ), Wydawca: Universitas
  Data:
  konferencja 15-17 października 2015
  Status:
  Opublikowana
 3. Gdzie kończy się tolerancja emancypatora, czyli Piotr Chmielowski czyta Klementynę z Tańskich Hofmanową
  Autorzy:
  M. Duda
  Konferencja:
  Wymiary tolerancji 1864-1914 (rok: 2016, ), Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego
  Data:
  konferencja 15-16 listopada 2015
  Status:
  Opublikowana
 4. Obywatel bez płci. Publicystyka Eugeniusza Starczewskiego na początku XX wieku
  Autorzy:
  M. Duda
  Konferencja:
  Postscriptum. Wielka Wojna – ważne sprawy – zwykli ludzie (rok: 2015, ), Wydawca: Uniwersytet Szczeciński, Muzeum Narodowe w Szczecinie
  Data:
  konferencja 26 lutego 2015
  Status:
  Opublikowana
 5. Piotr Chmielowski jako historyk kwestii kobiet
  Autorzy:
  M. Duda
  Konferencja:
  Sporne postaci polskiej krytyki feministyczne (rok: 2016, ), Wydawca: WN Katedra
  Data:
  konferencja 18 września 2015
  Status:
  Opublikowana
 1. Sojusznik emancypantek. Leon Petrażycki o prawach kobiet
  Autorzy:
  Maciej Duda
  Książka:
  Modele aktywności politycznej Polek od XIX do XXI wieku (rok: 2017, tom: brak, strony: 77-92), Wydawca: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego; Książnica Pomorska w Szczecinie
  Status:
  Opublikowana
 2. [monografia naukowa]
  Autorzy:
  Maciej Duda
  Książka:
  Emancypanci i emancypatorzy. Mężczyźni wspierający emancypację Polek w drugiej połowie XIX i na początku XX wieku (rok: 2017, tom: brak, strony: 444), Wydawca: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
  Status:
  Opublikowana