Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Między partycypacją a eskapizmem. Nowe strategie performatywne i teatralne w przestrzeni publicznej na przykładzie praktyk artystycznych Joanny Rajkowskiej

2014/12/T/HS2/00142

Słowa kluczowe:

Deskryptory:

  • HS2_14: Kulturoznawstwo (w tym: współczesne studia kulturowe i antropologiczno-kulturowe)
  • HS2_12: Teatrologia i sztuki performatywne (aktorstwo, taniec i in.)
  • HS2_8: Historia i teoria sztuki, historia architektury, sztuki plastyczne, kultura wizualna

Panel:

HS2 - Kultura i twórczość kulturowa: literaturoznawstwo, bibliotekoznawstwo, językoznawstwo, kulturoznawstwo, nauki o sztuce

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Jagielloński, Wydział Polonistyki

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

Joanna Jopek 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: ETIUDA 2 - ogłoszony 2013-12-16

Przyznana kwota: 71 270 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2014-10-01

Zakończenie projektu: 2014-11-30

Planowany czas trwania projektu: 12 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony