Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Obrazy (z) Wielkiej Wojny. Sposoby reprezentacji Wielkiej Wojny 1914-1918 w sztuce w Polsce.

2014/12/S/HS2/00385

Słowa kluczowe:

Deskryptory:

 • HS2_8: Historia i teoria sztuki, historia architektury, sztuki plastyczne, kultura wizualna
 • HS3_5: Historia kultury (w tym: pamięć historyczna, historia kultury materialnej, historyczne studia kulturowe, zróżnicowanie kulturowe)

Panel:

HS2 - Kultura i twórczość kulturowa: literaturoznawstwo, bibliotekoznawstwo, językoznawstwo, kulturoznawstwo, nauki o sztuce

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych

woj. dolnośląskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Wojciech Szymański 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: FUGA 3 - ogłoszony 2013-12-16

Przyznana kwota: 451 000 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2014-11-01

Zakończenie projektu: 2017-09-30

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (9)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (2)
 • Publikacje książkowe (14)
 1. A Place of Memory – Monument – Counter-Monument. Artistic Strategies of Commemoration in Krakow's District of Podgórze
  Autorzy:
  Wojciech Szymański
  Czasopismo:
  "RIHA Journal" (rok: 2015, tom: 123, strony: -), Wydawca: The International Association of Research Institutes in the History of Art
  Status:
  Opublikowana
 2. Miejsce pamięci – pomnik – anty-pomnik. Artystyczne strategie upamiętniania na terenie krakowskiego Podgórza
  Autorzy:
  Wojciech Szymański
  Czasopismo:
  "RIHA Journal" (rok: 2015, tom: 122, strony: -), Wydawca: The International Association of Research Institutes in the History of Art
  Status:
  Opublikowana
 3. Wielka Wojna: amezja i anamneza
  Autorzy:
  Wojciech Szymański, Dorota Sajewska
  Czasopismo:
  "Przegląd Kulturoznawczy" (rok: 2014, tom: 4 (22), strony: 361-367), Wydawca: Komitet Nauk o Kulturze Polskiej Akademii Nauk, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.4467/20843860PK.13.031.3189 - link do publikacji
 4. The Great War and Polish Memory: Architectural Forms of Commemoration and the Myth of a New State
  Autorzy:
  Wojciech Szymański
  Czasopismo:
  Studi Slavistici. Rivista dell'Associazione Italiana degli Slavisti (rok: 2018, tom: XV, strony: 171-185), Wydawca: Firenze University Press
  Status:
  Opublikowana
 5. Wojna o pamięć. Wielka Wojna w literaturze kanadyjskiej
  Autorzy:
  Wojciech Szymański, Robert Kusek
  Czasopismo:
  "Przegląd Kulturoznawczy" (rok: 2014, tom: 4 (22), strony: 451-453), Wydawca: Komitet Nauk o Kulturze Polskiej Akademii Nauk, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.4467/20843860PK.13.038.3196 - link do publikacji
 6. Żywienie urazy. Wielka Wojna, fotografia traumatyczna i efekt traumy
  Autorzy:
  Wojciech Szymański
  Czasopismo:
  Teksty Drugie (rok: 2018, tom: 4, strony: 37-55), Wydawca: Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.18318/td.2018.4.3 - link do publikacji
 7. Modi memorandi. Pamiętanie i przeżywanie Wielkiej Wojny wtedy i dzisiaj. Próba komparatystyczna
  Autorzy:
  Wojciech Szymański
  Czasopismo:
  Litteraria Copernicana (rok: 2018, tom: 3 (27), strony: 27-42), Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.12775/LC.2018.029 - link do publikacji
 8. "O jedno tylko proszę skromnie, nie zapomnijcie nigdy o mnie". Zachodniogalicyjskie cmentarze wojenne w świetle nowych problemów i perspektyw badawczych
  Autorzy:
  Wojciech Szymański
  Czasopismo:
  "Przegląd Kulturoznawczy" (rok: 2014, tom: 4 (22), strony: 427-447), Wydawca: Komitet Nauk o Kulturze Polskiej Akademii Nauk, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.4467/20843860PK.13.036.3194 - link do publikacji
 9. Hysteria virilis? Polska historia i histeria Wielkiej Wojny
  Autorzy:
  Wojciech Szymański
  Czasopismo:
  Wielogłos (rok: 2018, tom: 3 (37), strony: 57-78), Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.4467/22084395XWI.18.029.10193 - link do publikacji
 1. Pomnik Ofiar Faszyzmu w Płaszowie jako tekst, kontekst i pod-tekst kultury. Pamięć o wojnie po wojnie
  Autorzy:
  Wojciech Szymański
  Konferencja:
  Płaszów. Odkrywanie (rok: 2016, ), Wydawca: Muzeum Historyczne Miasta Krakowa
  Data:
  konferencja 15-16 kwietnia 2016
  Status:
  Opublikowana
 2. The Monument to the Victims of Fascism in Płaszów as a Text, Context, and Subtex of Culture. The Memory of War After the War
  Autorzy:
  Wojciech Szymański
  Konferencja:
  Płaszów. Odkrywanie / Płaszów. Discovering (rok: 2016, ), Wydawca: Muzeum Historyczne Miasta Krakowa
  Data:
  konferencja 15-16 kwietnia 2016
  Status:
  Opublikowana
 1. Pamiątka z celuloidu. O stereotypowym odczytywaniu fotografii
  Autorzy:
  Wojciech Szymański
  Książka:
  Narody i stereotypy 25 lat później. Nowe granice, nowe horyzonty (rok: 2015, tom: -, strony: 294-311), Wydawca: Międzynarodowe Centrum Kultury
  Status:
  Opublikowana
 2. The Map and the Territory. The Gorlice Necropolis as a Colonial Text
  Autorzy:
  Wojciech Szymański
  Książka:
  Reconstructions and Modernizations of Historic Towns in Europe in the First Half of the Twentieth Century: Nation, Politics, Society (rok: 2016, tom: -, strony: 231-259), Wydawca: Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk
  Status:
  Opublikowana
 3. Zagubiona stracona generacja. Sztuka polska wobec Wielkiej Wojny jako przeżycia pokoleniowego
  Autorzy:
  Wojciech Szymański
  Książka:
  Wielka Wojna (rok: 2018, tom: -, strony: 115-136), Wydawca: Muzeum Sztuki w Łodzi
  Status:
  Opublikowana
 4. Eternal Grunwald or Ewiges Tannenberg. A History of History (as/of) Battlefield
  Autorzy:
  Wojciech Szymański
  Książka:
  The Past That Would Not Pass Away. History, Remembrance, Oblivion in the Work of Dorota Nieznalska / Przeszłość, która nie chce przeminąć. Historia, pamięć, zapomnienie w pracach Doroty Nieznalskiej (rok: 2015, tom: -, strony: 154-177), Wydawca: Państwowa Galeria Sztuki w Sopocie
  Status:
  Opublikowana
 5. Images from the Eastern Flank. Great Returns or Death Among Old Decorations? Remarks on Representation of the Great War in Polish Art
  Autorzy:
  Wojciech Szymański
  Książka:
  Conflicting Discources, Comepting Memories: Commemorating The First World War (rok: 2015, tom: -, strony: 15-37), Wydawca: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
  Status:
  Opublikowana
 6. Kwadratowe koło: Andrzej Wróblewski i nowoczesny realizm socjalistyczny
  Autorzy:
  Wojciech Szymański
  Książka:
  Socrealizmy i modernizacje (rok: 2017, tom: n.d., strony: 269-290), Wydawca: Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi
  Status:
  Opublikowana
 7. Wieczny Grunwald albo Ewiges Tannenberg. Historia historii (jako) pola bitwy
  Autorzy:
  Wojciech Szymański
  Książka:
  The Past That Would Not Pass Away. History, Remembrance, Oblivion in the Work of Dorota Nieznalska / Przeszłość, która nie chce przeminąć. Historia, pamięć, zapomnienie w pracach Doroty Nieznalskiej (rok: 2015, tom: -, strony: 124-147), Wydawca: Państwowa Galeria Sztuki w Sopocie
  Status:
  Opublikowana
 8. Oficjalne – konfliktowe – wyparte. Historie Wielkiej Wojny i wielokierunkowa pamięć wojenna w Galicji
  Autorzy:
  Wojciech Szymański
  Książka:
  Niedokończona wojna? Doświadczenie I wojny światowej i konstruowanie polskości (rok: 2019, tom: -, strony: b.d.), Wydawca: Instytut Studiów Politycznych PAN
  Status:
  Przyjęta do publikacji
 9. A Celluloid Souvenir: Creation of Stereotypes by Means of Photography
  Autorzy:
  Wojciech Szymański
  Książka:
  Nations and Stereotypes 25 Years After: New Borders, New Horizons (rok: 2015, tom: -, strony: 288-305), Wydawca: Międzynarodowe Centrum Kultury
  Status:
  Opublikowana
 10. Gdzie są chłopcy z tamtych lat. Doświadczenia Wielkiej Wojny w The Soldier's Song Alana Monaghana
  Autorzy:
  Wojciech Szymański
  Książka:
  Powieść irlandzka w XXI wieku. Szkice (rok: 2016, tom: -, strony: 99-113), Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
  Status:
  Opublikowana
 11. Lost Generation Adrift: Polish Art and the Great War as a Generational Experience
  Autorzy:
  Wojciech Szymański
  Książka:
  The Great War (rok: 2018, tom: -, strony: 115-136), Wydawca: Muzeum Sztuki w Łodzi
  Status:
  Opublikowana
 12. Mapa i terytorium. Gorlickie miasto umarłych jako kolonialny tekst
  Autorzy:
  Wojciech Szymański
  Książka:
  Odbudowy i modernizacje miast historycznych w Europie pierwszej połowy dwudziestego wieku: naród, polityka i społeczeństwo (rok: 2016, tom: -, strony: 228-255), Wydawca: Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk
  Status:
  Opublikowana
 13. Pusty grób: semioza – symbol – indeks – znak. Cmentarze wojenne z okresu Wielkiej Wojny jako miejsca polskiej nie-pamięci
  Autorzy:
  Wojciech Szymański
  Książka:
  Postscriptum. Wielka Wojna – ważne sprawy – zwykli ludzie (rok: 2015, tom: -, strony: 25-36), Wydawca: Muzeum Narodowe w Szczecinie, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
  Status:
  Opublikowana
 14. Towarzysz architekt. Wizje nowoczesności Mariana Spychalskiego i nieukończony projekt II RP
  Autorzy:
  Wojciech Szymański, Aleksandra Paradowska
  Książka:
  Socrealizmy i modernizacje (rok: 2017, tom: n.d., strony: 46-74), Wydawca: Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi
  Status:
  Opublikowana