Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Związki frazeologiczne rosyjskiego języka biznesu i ich polskie ekwiwalenty

2014/12/T/HS2/00432

Słowa kluczowe:

Deskryptory:

 • HS2_5: Historia języka i dialektologia, badania współczesnego języka i analiza dyskursu, tekstologia i translatologia lingwistyczna
 • HS2_6: Językoznawstwo ogólne i porównawcze, teoria języka i teoria komunikacji, metody badań lingwistycznych (w tym: socjo-, etno-, psycho- i pragmalingwistyka), lingwistyka komputerowa;
 • HS2_7: Metodyka i dydaktyka nauczania literatury i języka (w tym: języka obcego i języka polskiego jako obcego), glottodydaktyka, kultura języka

Panel:

HS2 - Kultura i twórczość kulturowa: literaturoznawstwo, bibliotekoznawstwo, językoznawstwo, kulturoznawstwo, nauki o sztuce

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Wrocławski, Wydział Filologiczny

woj. dolnośląskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

Dorota Drużyłowska 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: ETIUDA 2 - ogłoszony 2013-12-16

Przyznana kwota: 78 700 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2014-10-01

Zakończenie projektu: 2015-06-30

Planowany czas trwania projektu: 12 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (2)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (3)
 • Publikacje książkowe (2)
 1. Особенности фразеосемантической группы «субъекты бизнеса» (на материале русского и польского языков) IF: 0,259
  Autorzy:
  Drużyłowska D., Kobzeva N.
  Czasopismo:
  В мире научных открытий (czasopismo z listy VAK - rosyjskiego odpowiednika listy MNiSW) (rok: 2014, tom: №. 11.12(59)., strony: 4895-4916), Wydawca: ООО "Научно-инновационный центр"
  Status:
  Opublikowana
 2. Некоторые характеристики языковых метафор во фразеологии делового общения на материале русского и польского языков
  Autorzy:
  Drużyłowska D.
  Czasopismo:
  Вестник Московского городского педагогического университета "Филология. Теория языка. Языковое образование" (czasopismo z listy VAK - rosyjskiego odpowiednika listy MNiSW) (rok: 2015, tom: 3 (19), strony: 98-105), Wydawca: -
  Status:
  Opublikowana
 1. К вопросу о новой фразеологии в деловой сфере на примере ФЕ "офисный планктон"(результаты лексикографических, корпусных и экспериментальных исследований)
  Autorzy:
  Drużyłowska D.
  Konferencja:
  Иностранный язык в контексте проблем профессиональном коммуникации (rok: 2015, ), Wydawca: Wydawnictwo Tomskiego Uniwersytetu Technicznego
  Data:
  konferencja 27-29.04.2015
  Status:
  Opublikowana
 2. Семантические особенности лексемы деловой в контексте подбора ее эквивалентов в польском языке
  Autorzy:
  Drużyłowska D.
  Konferencja:
  VI Międzynarodowа konferencjа naukowo-praktycznа: «Славянские языки и культуры: прошлое, настоящее, будущее» (rok: 2015, ), Wydawca: ?
  Data:
  konferencja 21-23.05
  Status:
  Opublikowana
 3. Экспрессивные элементы общения в экономической блогосферe
  Autorzy:
  Drużyłowska D.
  Konferencja:
  Жизнь языка в культуре и социуме-5 (rok: 2015, ), Wydawca: Издательство «Эйдос»
  Data:
  konferencja 29-30.05.2015
  Status:
  Opublikowana
 1. Некоторые xарактеристики языковой игры с элементами ФЕ в заголовках статей русских деловых журналов
  Autorzy:
  Drużyłowska D.
  Książka:
  Варьирование в языке и смежные с ним явления (rok: 2015, tom: -, strony: 249-257), Wydawca: Wydawnictwo Tomskiego Uniwersytetu Politechnicznego
  Status:
  Opublikowana
 2. Wielopłaszczyznowość gry językowej opartej na frazeologii na przykładzie polskiej prasy ekonomicznej
  Autorzy:
  Drużyłowska D.
  Książka:
  Tom 9. Prac Komisji Nauk Filologicznych PAN, o. we Wrocławiu (rok: 2016, tom: 9, strony: -), Wydawca: Oddział Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu
  Status:
  Przyjęta do publikacji