Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Afektywne poetyki pamięci. Polska literatura i kultura wobec przełomu roku 1989

2014/12/S/HS2/00079

Słowa kluczowe:

Deskryptory:

 • HS2_1: Historia literatury (w tym: starożytnej, nowożytnej, współczesnej; narodowej, światowej) oraz krytyka i interpretacja literacka
 • HS2_2: Teoria literatury, historia myśli literaturoznawczej, metody i orientacje badań literacko-kulturowych, antropologia literatury, komparatystyka i translatologia literacko-kulturowa
 • HS2_14: Kulturoznawstwo (w tym: współczesne studia kulturowe i antropologiczno-kulturowe)

Panel:

HS2 - Kultura i twórczość kulturowa: literaturoznawstwo, bibliotekoznawstwo, językoznawstwo, kulturoznawstwo, nauki o sztuce

Jednostka realizująca:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Justyna Tabaszewska 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: FUGA 3 - ogłoszony 2013-12-16

Przyznana kwota: 427 000 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2014-10-01

Zakończenie projektu: 2017-09-30

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (10)
 • Publikacje książkowe (7)
 1. Powtórzenia i przynależności. Poezja Eugeniusza Tkaczyszyna-Dyckiego wobec pamięci
  Autorzy:
  Justyna Tabaszewska
  Czasopismo:
  Teksty Drugie (rok: 2017, tom: 2, strony: 399-417), Wydawca: Stowarzyszenie "Pro Cultura Litteraria"
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.18318/td.2017.2.22 - link do publikacji
 2. W poszukiwaniu tekstowych wykładników fikcji
  Autorzy:
  Justyna Tabaszewska
  Czasopismo:
  Teksty Drugie (rok: 2015, tom: 4, strony: 247-256), Wydawca: Stowarzyszenie "Pro Cultura Litteraria"
  Status:
  Opublikowana
 3. On Polish Memory Studies
  Autorzy:
  Justyna Tabaszewska
  Czasopismo:
  Teksty Drugie/Second Text (rok: 2016, tom: 1, strony: 45058), Wydawca: Stowarzyszenie "Pro Cultura Litteraria
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.18318/td.2016.en.1.1 - link do publikacji
 4. Problemy z politycznością literatury
  Autorzy:
  Justyna Tabaszewska
  Czasopismo:
  Teksty Drugie (rok: 2015, tom: 6, strony: 151-159), Wydawca: Stowarzyszenie "Pro Cultura Litteraria"
  Status:
  Opublikowana
 5. Przeszłe przyszłości. Afektywne fakty i historie alternatywne
  Autorzy:
  Justyna Tabaszewska
  Czasopismo:
  Teksty Drugie (rok: 2017, tom: 5, strony: 48-69), Wydawca: Stowarzyszenie "Pro Cultura Litteraria"
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.18318/td.2017.5.4 - link do publikacji
 6. Siostry i bracia wstydu
  Autorzy:
  Justyna Tabaszewska
  Czasopismo:
  Teksty Drugie (rok: 2016, tom: 4, strony: 45123), Wydawca: Stowarzyszenie "Pro Cultura Litteraria"
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.18318/td.2016.4.1 - link do publikacji
 7. Dotkliwe historie
  Autorzy:
  Justyna Tabaszewska
  Czasopismo:
  Teksty Drugie (rok: 2016, tom: 4, strony: 302-323), Wydawca: Stowarzyszenie "Pro Cultura Litteraria"
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.18318/td.2016.4.20 - link do publikacji
 8. Klisze i prześwietlenia. Braki i naddatki polskiej pamięci
  Autorzy:
  Justyna Tabaszewska
  Czasopismo:
  Teksty Drugie (rok: 2016, tom: 6, strony: 375-386), Wydawca: Stowarzyszenie "Pro Cultura Litteraria"
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.18318/td.2016.6.22 - link do publikacji
 9. Codzienne, dotkliwe, toksyczne. "Młoda" literatura w afekcie
  Autorzy:
  Justyna Tabaszewska
  Czasopismo:
  Pamiętnik Literacki (rok: 2019, tom: nieznany, strony: nieznane), Wydawca: Instytut Badań Literackich PAN
  Status:
  Przyjęta do publikacji
  Doi:
 10. Literaturoznawstwo służebne
  Autorzy:
  Justyna Tabaszewska
  Czasopismo:
  Teksty Drugie (rok: 2017, tom: 1, strony: 262-273), Wydawca: Stowarzyszenie "Pro Cultura Litteraria"
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.18318/td.2017.1.22 - link do publikacji
 1. Is There a Place for Postcolonial Reflection in Popular Polish Travel Books?
  Autorzy:
  Justyna Tabaszewska
  Książka:
  An Other Africa?- (Post-)Koloniale Afikaimaginationem im russischen, polnischen und deutschen Kontext, (rok: 2016, tom: 23, strony: 125-150), Wydawca: Universitatserlag WINTER Heidelberg
  Status:
  Opublikowana
 2. Od kontestacji do eksploracji. Problematyka tradycji w twórczości Marcina Świetlickiego, Tomasza Różyckiego, Andrzeja Sosnowskiego i Jacka Podsiadły
  Autorzy:
  Justyna Tabaszewska
  Książka:
  Nowa poezja polska wobec tradycji (rok: 2015, tom: 1, strony: 333-352), Wydawca: Wydawnictwo Intytutu Badań Literackich
  Status:
  Opublikowana
 3. Powtórzenia i ponowienia. Tomasz Różycki a kwestia oryginalności
  Autorzy:
  Justyna Tabaszewska
  Książka:
  Obroty liter. O twórczości Tomasza Różyckiego, red. M. Rabizo-Birek, A. Czabanowska-Wróbel (rok: 2019, tom: 1, strony: 161-180), Wydawca: Universitas
  Status:
  Opublikowana
 4. Afektywne katastrofy. Kategoria katastrofy w dyskursie ekokrytycznym i afektywnym - wstępne rozpoznania
  Autorzy:
  Justyna Tabaszewska
  Książka:
  Poetyki ekocydu. Natura, historia, konflikt, red. A. Ubertowska, D. Korczyńska-Partyka, E. Kuliś (rok: 2019, tom: 1, strony: 23-40), Wydawca: Instytu Badań Literackich PAN
  Status:
  Opublikowana
 5. Interakcje pamięci. Konkurencja, konflikt czy dialog?
  Autorzy:
  Justyna Tabaszewska
  Książka:
  Projekt na daleką metę (rok: 2016, tom: 1, strony: 315-323), Wydawca: Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich PAN
  Status:
  Opublikowana
 6. Poetyki pamięci. Współczesna poezja wobec tradycji i pamięci
  Autorzy:
  Justyna Tabaszewska
  Książka:
  Poetyki pamięci. Współczesna poezja wobec tradycji i pamięci (rok: 2016, tom: 1, strony: 1-453), Wydawca: Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich PAN
  Status:
  Opublikowana
 7. Zepsuty afekt
  Autorzy:
  Justyna Tabaszewska
  Książka:
  Ciała zdruzgotane, ciała oporne (rok: 2016, tom: 1, strony: 268-307), Wydawca: Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich PAN
  Status:
  Opublikowana