Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

On the syntax of missing objects. A study with special reference to English, Polish, and Hungarian [O składni dopełnień domyślnych. Studium ze szczególnym odniesieniem do języka angielskiego, polskiego i węgierskiego]

2014/12/T/HS2/00247

Słowa kluczowe:

Deskryptory:

 • HS2_6: Językoznawstwo ogólne i porównawcze, teoria języka i teoria komunikacji, metody badań lingwistycznych (w tym: socjo-, etno-, psycho- i pragmalingwistyka), lingwistyka komputerowa;
 • HS2_5: Historia języka i dialektologia, badania współczesnego języka i analiza dyskursu, tekstologia i translatologia lingwistyczna

Panel:

HS2 - Kultura i twórczość kulturowa: literaturoznawstwo, bibliotekoznawstwo, językoznawstwo, kulturoznawstwo, nauki o sztuce

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filologiczny

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

Marta Ruda 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: ETIUDA 2 - ogłoszony 2013-12-16

Przyznana kwota: 80 360 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2014-10-01

Zakończenie projektu: 2015-09-30

Planowany czas trwania projektu: 12 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (1)
 • Publikacje książkowe (1)
 1. Rich agreement and dropping patterns: pro-drop, agreement drop, no drop
  Autorzy:
  Marta Ruda
  Konferencja:
  Formal Approaches to Slavic Linguistics 24 (rok: 2016, ), Wydawca: Michigan Slavic Publications
  Data:
  konferencja 8-10 maja 2015
  Status:
  Przyjęta do publikacji
 1. Syntactic representation of null arguments: [NP e] as [nP n] (minimally)
  Autorzy:
  Marta Ruda
  Książka:
  Understanding null subjects: a synchronic and diachronic perspective , Wydawca: Niedostępny na tym etapie
  Status:
  Przyjęta do publikacji