Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Podejście interaktywne w dynamicznych procesach decyzyjnych

2013/11/B/HS4/01471

Słowa kluczowe:

podejście interaktywne wielokryterialne podejmowanie decyzji programowanie dynamiczne częściowo uporządkowana przestrzeń kryterialna

Deskryptory:

 • HS4_3: Ekonometria i metody statystyczne

Panel:

HS4 - Jednostka, instytucje, rynki: ekonomia, finanse, zarządzanie, demografia

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Wydział Informatyki i Komunikacji

woj. śląskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Tadeusz Trzaskalik 

Liczba wykonawców projektu: 3

Konkurs: OPUS 6 - ogłoszony 2013-09-16

Przyznana kwota: 157 500 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2014-07-28

Zakończenie projektu: 2017-07-27

Planowany czas trwania projektu: 18 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (15)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (2)
 1. Scheduling Non-Critical Activities Using Multicriteria Approach IF: 0,73
  Autorzy:
  Targiel K., Nowak M., Trzaskalik T.
  Czasopismo:
  Central European Journal of Operations Research (rok: 2018, tom: 26, strony: 585-598), Wydawca: Springer Berlin Heidelberg
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s10100-018-0542-y - link do publikacji
 2. Strategie optymalne i prawie optymalne w dyskretnym stochastycznym programowaniu dynamicznym
  Autorzy:
  Trzaskalik T.
  Czasopismo:
  Zarządzanie i Finanse Journal of Management and Finance (rok: 2015, tom: V13,No4/2/2015, strony: 287-300), Wydawca: Uniwersytet Gdański
  Status:
  Opublikowana
 3. Zarządzanie zdolnością produkcyjną z wykorzystaniem interaktywnego programowania dynamicznego
  Autorzy:
  Nowak M., Trzaskalik T.
  Czasopismo:
  Zarządzanie i Finanse (rok: 2017, tom: 15 no 3/2017, strony: 231-246), Wydawca: Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego
  Status:
  Opublikowana
 4. Interactive approach application to stochastic multiobjective allocation problem - a two-phase approach
  Autorzy:
  Nowak M., Trzaskalik T.,
  Czasopismo:
  Multiple Criteria Decision Making (rok: 2014, tom: 9, strony: 84-100), Wydawca: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  Status:
  Opublikowana
 5. A solving procedure for the multiobjective dynamic problem with changeable group hierarchy of stage criteria dependent on the stage of the process
  Autorzy:
  Trzaskalik T.
  Czasopismo:
  Multiple Criteria Decison Making (rok: 2016, tom: 11, strony: 168-186), Wydawca: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.22367/mcdm.2016.11.11 - link do publikacji
 6. An interactive approach to the stochastic multiobjective allocation problem
  Autorzy:
  Nowak M., Trzaskalik T.,
  Czasopismo:
  Croatian Operational Research Review (rok: 2015, tom: Vol. 6, No. 1, strony: 293-304), Wydawca: Croatian Operational Research Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.17535/crorr.2015.0023 - link do publikacji
 7. Interaktywna metoda satysfakcjonujących poziomów kryteriów w wielokryterialnym programowaniu dynamicznym
  Autorzy:
  Trzaskailk T.
  Czasopismo:
  METODY ILOŚCIOWE W BADANIACH EKONOMICZNYCH (rok: 2016, tom: XVII/2, strony: 134-148), Wydawca: SGGW
  Status:
  Opublikowana
 8. Konstrukcja portfela projektów z wykorzystaniem wielokryterialnego programowania dynamicznego
  Autorzy:
  Nowak M., Trzaskalik T.
  Czasopismo:
  Quantitative Methods in Economics. Metody ilościowe w badaniach ekonomicznych (rok: 2017, tom: XVIII/2, strony: 335 – 348), Wydawca: WULS Press
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.22630/MIBE.2017.18.2.32 - link do publikacji
 9. Wykorzystanie podejścia quasi-hierarchicznego w wielokryterialnym drzewie decyzyjnym
  Autorzy:
  Nowak M.
  Czasopismo:
  Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach (rok: 2014, tom: 208, strony: 59-73), Wydawca: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  Status:
  Opublikowana
 10. Compromise Hypersphere for Multi-Criteria Dynamic Programming
  Autorzy:
  Sitarz S.
  Czasopismo:
  International Journal of Information Engineering and Electronic Business (rok: 2015, tom: 7 (1), strony: 44933), Wydawca: Modern Education and Computer Science Press
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.5815/ijieeb.2015.01.01 - link do publikacji
 11. Interactive procedure for multiobjective dynamic programming with a partially ordered criteria space
  Autorzy:
  Nowak M., Sitarz S., Trzaskalik T.
  Czasopismo:
  Multiple Criteria Decision Making (rok: 2017, tom: 12, strony: 168-184), Wydawca: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.22367/mcdm.2017.12.12 - link do publikacji
 12. MCDM applications of near optimal solutions in dynamic programming
  Autorzy:
  Trzaskalik T.
  Czasopismo:
  Multiple Criteria Decision Making (rok: 2015, tom: 10, strony: 166-184), Wydawca: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  Status:
  Opublikowana
 13. Quasi-hierarchical approach to discrete multiobjective stochastic dynamic programming
  Autorzy:
  Nowak M., Trzaskalik T.
  Czasopismo:
  Przegląd Statystyczny (rok: 2017, tom: 64(3), strony: 265-283), Wydawca: Polska Akademia Nauk Komitet Statystyki i Ekonometrii
  Status:
  Opublikowana
 14. Stage-dependent hierarchy of criteria in multiobjective multistage decision processes
  Autorzy:
  Trzaskalik T.
  Czasopismo:
  Croatian Operational Research Review (rok: 2017, tom: 8(2017), strony: 44944), Wydawca: Croatian Operational Research Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.17535/crorr.2017.0001 - link do publikacji
 15. Wybór momentu rozpoczęcia projektu z wykorzystaniem interaktywnego podejścia wielokryterialnego
  Autorzy:
  Targiel K., Nowak M., Trzaskalik T.
  Czasopismo:
  Optimum. Studia ekonomiczne (rok: 2017, tom: 3 (87) 2017, strony: 19-30), Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.15290/ose.2017.03.87.02 - link do publikacji
 1. Optimal and Near-optimal Strategies in Discrete Stochastic Multiobjective Quasi-Hierarchical Dynamic Problems
  Autorzy:
  Nowak M., Trzaskalik T.
  Konferencja:
  International Conference on Operational Resarch OR'2015 (rok: 2017, ), Wydawca: Springer
  Data:
  konferencja 1-4.09.2015
  Status:
  Opublikowana
 2. Optimal and near-optimal strategies in solving bi-criteria discrete stochastic dynamic programming problem
  Autorzy:
  Nowak M., Trzaskalik T.
  Konferencja:
  The 13th International Symposium on Operational Research SOR'15 (rok: 2015, ), Wydawca: Slovenian Society INFORMATIKA (SDI) Section for Operational Research (SOR)
  Data:
  konferencja 23-25.09.2015
  Status:
  Opublikowana