Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Ekonomiczne determinanty rozwoju sektora biopaliw płynnych w Polsce i Niemczech po 2004 roku. Próba porównania.

2013/11/N/HS4/03194

Słowa kluczowe:

biopaliwa biokomponenty surowce rolne surowce energetyczne sektor biopaliw ciekłych w Polsce i Niemczech ceny surowców rolnych

Deskryptory:

 • HS4_3: Ekonometria i metody statystyczne
 • HS4_5: Ludność, gospodarka, rozwój społeczno-ekonomiczny, rozwój zrównoważony
 • HS4_12: Ekonomia międzynarodowa

Panel:

HS4 - Jednostka, instytucje, rynki: ekonomia, finanse, zarządzanie, demografia

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Ekonomii

woj. wielkopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

Michał Borychowski 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: PRELUDIUM 6 - ogłoszony 2013-09-16

Przyznana kwota: 39 960 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2014-09-02

Zakończenie projektu: 2017-05-01

Planowany czas trwania projektu: 24 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (4)
 • Publikacje książkowe (1)
 1. Czy produkcja biopaliw w Polsce wspiera zrównoważony rozwój rolnictwa? Refleksje na marginesie perspektyw rozwoju biogospodarki
  Autorzy:
  Michał Borychowski
  Czasopismo:
  Roczniki Ekonomiczne (rok: 2014, tom: 7, strony: 126-141), Wydawca: Kujawsko – Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy
  Status:
  Opublikowana
 2. Determinants of prices increase of agricultural commodities in a global context
  Autorzy:
  Michał Borychowski, Andrzej Czyżewski
  Czasopismo:
  Management (rok: 2015, tom: 19/2, strony: 152-167), Wydawca: Uniwersytet Zielonogórski
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1515/manment-2015-0020 - link do publikacji
 3. Możliwości wykorzystania nadwyżki ziarna pszenicy do produkcji bioetanolu w Polsce po 2004 roku
  Autorzy:
  Michał Borychowski
  Czasopismo:
  Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu (rok: 2015, tom: XVII/4, strony: 49-56), Wydawca: Stowarzyszenie Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu
  Status:
  Opublikowana
 4. Determinants for liquid biofuels production in Poland after 2006 – model approach
  Autorzy:
  Michał Borychowski
  Czasopismo:
  Journal of Agribusiness and Rural Development (rok: 2017, tom: 2, strony: 263-275), Wydawca: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.17306/J.JARD.2017.00289 - link do publikacji
 1. Rozwój sektora biopaliw ciekłych w Polsce i Niemczech. Determinanty ekonomiczne i uwarunkowania instytucjonalne
  Autorzy:
  Michał Borychowski, Bazyli Czyżewski
  Książka:
  Rozwój sektora biopaliw ciekłych w Polsce i Niemczech. Determinanty ekonomiczne i uwarunkowania instytucjonalne (rok: 2017, tom: I, strony: 228 stron), Wydawca: Wydawnictwo Naukowe PWN
  Status:
  Opublikowana