Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Badanie procesów relaksacyjnych w półprzewodnikowych związkach potrójnych AgInS2 wykazujących efekt uwięzienia kwantowego z wykorzystaniem techniki czasowo-rozdzielczej spektroskopii femtosekundowej

2013/11/D/ST5/02989

Słowa kluczowe:

kropki kwantowe materiały półprzewodnikowe nanoluminofory układy koloidalne spektroskopia czasowo-rozdzielcza spektroskopia femtosekundowa spektroskopia przejściowa absorpcji/transmisji nieliniowe właściwości optyczne

Deskryptory:

 • ST5_10: Nanomateriały: nanocząstki, nanorurki
 • ST5_15: Chemia koloidów
 • ST5_19: Metody badań właściwości materiałów

Panel:

ST5 - Synteza i materiały: otrzymywanie materiałów, związki struktury z właściwościami, nowoczesne materiały o założonych właściwościach, architektura (makro)molekularna, chemia organiczna, chemia nieorganiczna

Jednostka realizująca:

Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego PAN

woj. dolnośląskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Bartłomiej Cichy 

Liczba wykonawców projektu: 1

Konkurs: SONATA 6 - ogłoszony 2013-09-16

Przyznana kwota: 296 400 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2014-08-14

Zakończenie projektu: 2016-08-13

Planowany czas trwania projektu: 24 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Miniaturowy spektrometr światłowodowy na zakres VIS-NIR. Za kwotę 10 000 PLN
 2. Zautomatyzowany płaszcz grzejny z cyfrowym kontrolerem temperatury. Za kwotę 12 000 PLN
 3. Przystawka oscyloskopowa USB.
 4. Detektory optyczne dla zakresu światła widzialnego oraz podczerwieni (3 szt.). Za kwotę 6 000 PLN
 5. Membranowa pompa próżniowa. Za kwotę 5 000 PLN
 6. Komputer. Za kwotę 6 000 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (3)
 1. Two blinking mechanisms in highly confined AgInS2 and AgInS2/ZnS quantum dots evaluated by single particle spectroscopy IF: 7,394
  Autorzy:
  Bartłomiej Cichy, Ryan Rich, Adam Olejniczak, Zygmunt Gryczynski, Wiesław Stręk
  Czasopismo:
  RSC Nanoscale (rok: 2016, tom: 8, strony: 4151-4159), Wydawca: Royal Sciety of Chemistry
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/C5NR07992F - link do publikacji
 2. Electronic properties and third-order optical nonlinearities in tetragonal chalcopyrite AgInS2, AgInS2/ZnS and cubic spinel AgIn5S8, AgIn5S8/ZnS quantum dots IF: 5,256
  Autorzy:
  Bartłomiej Cichy, Dominika Wawrzynczyk, Marek Samoc, Wiesław Strek
  Czasopismo:
  Journal of Materials Chemistry C (rok: 2017, tom: 5, strony: 149-158), Wydawca: Royal Society of Chemistry
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/c6tc03854a - link do publikacji
 3. Metal-ligand interaction in ternary AgxInxSy clusters – (TD)DFT study IF: 2,686
  Autorzy:
  B. Cichy, A. Olejniczak, W. Strek
  Czasopismo:
  Journal of Luminescence (rok: 2018, tom: 193, strony: 79-83), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.jlumin.2017.07.032 - link do publikacji