Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Elektropalatografia w nauczaniu wymowy i analizie fonologicznej

2013/11/B/HS2/03151

Słowa kluczowe:

elektropalatografia EPG fonologia nauczanie wymowy fonetyka język angielski jako obcy

Deskryptory:

  • HS2_6: Językoznawstwo ogólne i porównawcze, teoria języka i teoria komunikacji, metody badań lingwistycznych (w tym: socjo-, etno-, psycho- i pragmalingwistyka), lingwistyka komputerowa;
  • HS2_7: Metodyka i dydaktyka nauczania literatury i języka (w tym: języka obcego i języka polskiego jako obcego), glottodydaktyka, kultura języka
  • ST6_12: Obliczenia naukowe, narzędzia modelowania i symulacji

Panel:

HS2 - Kultura i twórczość kulturowa: literaturoznawstwo, bibliotekoznawstwo, językoznawstwo, kulturoznawstwo, nauki o sztuce

Jednostka realizująca:

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Anglistyki

woj. wielkopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Katarzyna Dziubalska-Kołaczyk 

Liczba wykonawców projektu: 18

Konkurs: OPUS 6 - ogłoszony 2013-09-16

Przyznana kwota: 632 098 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2014-08-27

Zakończenie projektu: 2018-12-26

Planowany czas trwania projektu: 28 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt zakończony