Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Mechanizm interakcji marż i koniunktury na przykładzie polskiego sektora spożywczego

2013/11/N/HS4/02427

Słowa kluczowe:

marże wahania koniunktury sektor spożywczy

Deskryptory:

 • HS4_1: Makroekonomia (w tym: równowaga ekonomiczna, wzrost gospodarczy, wahania koniunkturalne w globalnej gospodarce, ekonomia pracy);
 • HS4_2: Mikroekonomia i ekonomia instytucjonalna
 • HS4_3: Ekonometria i metody statystyczne

Panel:

HS4 - Jednostka, instytucje, rynki: ekonomia, finanse, zarządzanie, demografia

Jednostka realizująca:

Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

Justyna Kufel 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: PRELUDIUM 6 - ogłoszony 2013-09-16

Przyznana kwota: 50 000 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2014-08-20

Zakończenie projektu: 2015-12-19

Planowany czas trwania projektu: 12 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego/rocznego

 • Publikacje w czasopismach (5)
 1. Monopolistic markups in the Polish food sector
  Autorzy:
  Justyna Kufel
  Czasopismo:
  Equilibrium (rok: 2017, tom: 12(1), strony: 147-170), Wydawca: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.24136/eq.v12i1.8 - link do publikacji
 2. Labor markups in the Polish food sector
  Autorzy:
  Justyna Kufel
  Czasopismo:
  Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (rok: 2016, tom: -, strony: 11), Wydawca: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
  Status:
  Przyjęta do publikacji
 3. Cykl koniunkturalny a wahania marż w polskim przemyśle spożywczym - wnioski z analizy spektralnej
  Autorzy:
  Justyna Kufel
  Czasopismo:
  Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Problemy Rolnictwa Światowego (rok: 2016, tom: 16(31), strony: 149-163), Wydawca: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
  Status:
  Opublikowana
 4. Labor markups in the Polish food sector IF: 0,133
  Autorzy:
  Justyna Kufel
  Czasopismo:
  Argumenta Oeconomica (rok: 2016, tom: -, strony: 11), Wydawca: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
  Status:
  Złożona
 5. Cyclicality of markups in the EU food industry and the Michal Kalecki theory
  Autorzy:
  Justyna Kufel
  Czasopismo:
  Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia (rok: 2016, tom: 15(1), strony: 51-63), Wydawca: Wydawnictwo SGGW w Warszawie
  Status:
  Opublikowana