Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Identyfikacja kluczowych efektorów szlaku sygnałowego kinazy SYK prowadzących do zahamowania apoptozy i różnicowania komórek ostrej białaczki szpikowej (OBSz)

2013/11/N/NZ5/03704

Słowa kluczowe:

przekazywanie sygnału OBSz AKT ERK1/2 defekt różnicowania

Deskryptory:

 • NZ5_3: Patogeneza chorób człowieka

Panel:

NZ5 - Choroby niezakaźne ludzi i zwierząt: przyczyny, mechanizmy, rozpoznawanie i leczenie chorób, zatruć i urazów

Jednostka realizująca:

Instytut Hematologii i Transfuzjologii

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Anna Polak 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: PRELUDIUM 6 - ogłoszony 2013-09-16

Przyznana kwota: 149 539 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2014-09-03

Zakończenie projektu: 2017-09-02

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (1)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (2)
 1. SYK inhibition targets acute myeloid leukemia stem cells by blocking their oxidative metabolism IF: 5,91
  Autorzy:
  Anna Polak, Emilia Bialopiotrowicz, Beata Krzymieniewska, Jolanta Wozniak, Marta Stojak, Magdalena Cybulska, Ewelina Kaniuga, Michał Mikula, Ewa Jablonska, Patryk Gorniak, Monika Noyszewska-Kania, Maciej Szydlowski, Karolina Piechna, Katarzyna Piwocka, Lukasz Bugajski, Ewa Lech-Maranda, Joanna Barankiewicz, Agnieszka Kolkowska-Lesniak, Elzbieta Patkowska, Eliza Glodkowska-Mrowka, Natalia Baran, Przemyslaw Juszczynski
  Czasopismo:
  Cell Death and Disease (rok: 2020, tom: 11, strony: article number 956), Wydawca: Nature Publishing Group
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1038/s41419-020-03156-8 - link do publikacji
 1. MECHANISMS OF SYK-MEDIATED SUPPRESSION OF DIFFERENTIATION AND APOPTOSIS IN ACUTE MYELOID LEUKEMIA (AML)
  Autorzy:
  Anna Polak , Przemyslaw Kiliszek , Tomasz Sewastianik , Maciej Szydlowski , Ewa Jablonska , Emilia Bialopiotrowicz , Patryk Gorniak , Monika Noyszewska-Kania , Karolina Piechna , Jolanta Wozniak , Beata Krzymieniewska , Ewa Lech-Maranda , Krzysztof Warzocha , Przemyslaw Juszczynski
  Konferencja:
  22nd Congress of EHA (rok: 2017, ), Wydawca: EHA Learning Center
  Data:
  konferencja 22.06-25.06
  Status:
  Opublikowana
 2. ZAHAMOWANIE AKTYWNOŚCI KINAZY SYK W KOMÓRKACH LSC OSTREJ BIAŁACZKI SZPIKOWEJ (AML) PROWADZI DO OBNIŻENIA KLONOGENNOŚCI ORAZ INDUKCJI RÓŻNICOWANIA I APOPTOZY
  Autorzy:
  dr Anna Polak, dr Przemysław Kiliszek, dr Tomasz Sewastianik, dr Maciej Szydłowski, dr Ewa Jabłońska, dr Emilia Białopiotrowicz, dr Patryk Górniak, Monika Noyszewska-Kania, Krolina Piechna, Jolanta Woźniak, Beata Krzymieniewska, Elżbieta Patkowska, Agnieszka Kołkowska-Leśniak, prof. Ewa Lech-Marańda, prof. Krzysztof Warzocha, prof. Przemysław Juszczyński
  Konferencja:
  XXVII Zjazd Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów (rok: 2017, ), Wydawca: PTHIT
  Data:
  konferencja 21.09-23.09
  Status:
  Opublikowana