Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

DETERMINANTY STRUKTURY KAPITAŁU W MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH O STRATEGII PROINNOWACYJNEJ

2013/11/D/HS4/03941

Słowa kluczowe:

struktura kapitałowa małe i średnie przedsiębiorstwa innowacje

Deskryptory:

 • HS4_6: Rynki finansowe, bankowość, finanse przedsiębiorstw, finanse publiczne
 • HS4_3: Ekonometria i metody statystyczne

Panel:

HS4 - Jednostka, instytucje, rynki: ekonomia, finanse, zarządzanie, demografia

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Nauk Ekonomicznych, Katedra Finansów

woj. dolnośląskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Katarzyna Prędkiewicz 

Liczba wykonawców projektu: 1

Konkurs: SONATA 6 - ogłoszony 2013-09-16

Przyznana kwota: 76 528 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2014-08-11

Zakończenie projektu: 2017-08-10

Planowany czas trwania projektu: 24 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (7)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (5)
 • Publikacje książkowe (4)
 1. Chosen Determinants of Capital Structure in Small and Medium-Sized Enterprises – Evidence from Poland
  Autorzy:
  Katarzyna Prędkiewicz, Paweł Prędkiewicz
  Czasopismo:
  Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia (rok: 2015, tom: nr 74, tom 2, strony: 331-340), Wydawca: Uniwersytet Szczeciński
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.18276/frfu.2015.74/2-29 - link do publikacji
 2. Patenty a struktura kapitału – badania w przedsiębiorstwach produkcyjnych w latach 2004–2012
  Autorzy:
  Katarzyna Prędkiewicz, Paweł Prędkiewicz
  Czasopismo:
  Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia (rok: 2015, tom: nr 74, tom 1, strony: 377-386), Wydawca: Uniwersytet Szczeciński
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.18276/frfu.2015.74/1-32 - link do publikacji
 3. Formy ochrony własności intelektualnej a struktura kapitału
  Autorzy:
  Katarzyna Prędkiewicz
  Czasopismo:
  Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia (rok: 2017, tom: nr 1 (85), strony: 163-174), Wydawca: Uniwersytet Szczeciński
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.18276/frfu.2017.1.85-14 - link do publikacji
 4. Zadłużenie a działalność innowacyjna w małych i średnich przedsiębiorstwach
  Autorzy:
  Katarzyna Prędkiewicz
  Czasopismo:
  Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, Uniwersytet Szczeciński (rok: 2016, tom: 4 (82) cz. 1., strony: 211-222), Wydawca: Uniwersytet Szczeciński
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.18276/frfu.2016.4.82/1-18 - link do publikacji
 5. Znaczenie długu w finansowaniu innowacji w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce
  Autorzy:
  Katarzyna Prędkiewicz
  Czasopismo:
  Nauki o Finansach (Financial Sciences) (rok: 2016, tom: 1 (26), strony: 110-124), Wydawca: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.15611/nof.2016.1.07 - link do publikacji
 6. Attitude towards Innovation and Barriers in Capital Access
  Autorzy:
  Katarzyna Prędkiewicz
  Czasopismo:
  CENTRAL EUROPEAN BUSINESS REVIEW (rok: 2017, tom: Vol 6, No 2, strony: 64-76), Wydawca: University of Economics, Prague
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.18267/j.cebr.181 - link do publikacji
 7. The Patents and Financial Performance of Firms - Evidence From Polish Manufacturing Companies
  Autorzy:
  Katarzyna Prędkiewicz, Paweł Prędkiewicz
  Czasopismo:
  Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation (rok: 2014, tom: vol. 10, nr 4., strony: 115-141), Wydawca: Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.7341/20141045 - link do publikacji
 1. Innovation and financial performance in turbulent economic situation – evidence from Visegrád Group
  Autorzy:
  Katarzyna Prędkiewicz, Paweł Prędkiewicz
  Konferencja:
  Economic theory & economic reality ETER 2014 (rok: 2014, ), Wydawca: University of Economics in Bratyslava
  Data:
  konferencja 13-14.11.2014
  Status:
  Opublikowana
 2. NEED FOR EXTERNAL CAPITAL FOR INNOVATIVE SMES IN EUROPE AND APPLICATION SUCCESS RATE
  Autorzy:
  Katarzyna Prędkiewicz, Paweł Prędkiewicz
  Konferencja:
  XXIX RESEARCH IN ENTREPRENEURSHIP CONFERENCE, RENT 2015 (rok: 2015, ), Wydawca: nie dotyczy
  Data:
  konferencja 19-20.11, 2015
  Status:
  Opublikowana
 3. Determinants of capital structure of enterprises – evidence from Poland
  Autorzy:
  Katarzyna Prędkiewicz, Paweł Prędkiewicz
  Konferencja:
  FINANCIAL MANAGEMENT OF FIRMS AND FINANCIAL INSTITUTIONS (rok: 2015, ), Wydawca: VŠB-Technical University of Ostrava, Czech Republic
  Data:
  konferencja 7 - 8 wrzesień 2015
  Status:
  Opublikowana
 4. INNOVATION AND ACCESS TO DEBT. THE ROLE OF INTELLECTUAL PROPERTY.
  Autorzy:
  Katarzyna Prędkiewicz, Paweł Prędkiewicz
  Konferencja:
  XXX RESEARCH IN ENTREPRENEURSHIP CONFERENCE RENT 2016 (rok: 2016, ), Wydawca: nie dotyczy
  Data:
  konferencja 16-18.11.2016
  Status:
  Opublikowana
 5. Innovation strategy and access to capital in SME and large companies – evidence from survey
  Autorzy:
  Katarzyna Prędkiewicz
  Konferencja:
  5th International Conference Innovation Management, Entrepreneurship and Sustainability (rok: 2017, ), Wydawca: Vysoká škola ekonomická v Praze
  Data:
  konferencja 25-26 maj
  Status:
  Opublikowana
 1. nie dotyczy
  Autorzy:
  Katarzyna Prędkiewicz
  Książka:
  Finansowanie innowacji małych i średnich przedsiębiorstw w świetle teorii ograniczeń finansowych (rok: 2018, tom: nie dotyczy, strony: 376), Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
  Status:
  Opublikowana
 2. Pecking Order Theory and Innovativeness of Companies
  Autorzy:
  Katarzyna Prędkiewicz, Paweł Prędkiewicz
  Książka:
  New Trends in Finance and Accounting. Proceedings of the 17th Annual Conference on Finance and Accounting (rok: 2017, tom: nr 1, strony: 631-642), Wydawca: Springer International Publishing AG
  Status:
  Opublikowana
 3. Are R&D-active SME in the emerging markets financially constrained? Self-evaluation approach.
  Autorzy:
  Katarzyna Prędkiewicz, Paweł Prędkiewicz
  Książka:
  The Impact of Globalization on International Finance and Accounting (rok: 2018, tom: nie dotyczy, strony: 27-42), Wydawca: Springer International Publishing AG
  Status:
  Opublikowana
 4. Protection of intellectual property and financial situation of small and medium - sized manufacturing enterprises in Poland
  Autorzy:
  Katarzyna Prędkiewicz
  Książka:
  Social, innovative and financial dimensions of enterprising organizations/ Red. Starnawska Marzena (rok: 2015, tom: nie dotyczy, strony: 44891), Wydawca: Gdańsk University of Technology
  Status:
  Opublikowana