Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Potencjał argumentacji precedensowych w polskim porządku prawnym (ujęcie teoretyczno-porównawcze)

2013/11/B/HS5/03821

Słowa kluczowe:

argumentacje precedensowe stosowanie i wykładnia prawa model opisowy porównawczy i optymalizacyjny

Deskryptory:

 • HS5_1: Teoria i filozofia prawa, historia prawa i myśli prawnej

Panel:

HS5 - Normy i władza: prawo, nauki o polityce, polityka regionalna i społeczna

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Prawa i Administracji

woj. lubelskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Leszek Leszczyński 

Liczba wykonawców projektu: 7

Konkurs: OPUS 6 - ogłoszony 2013-09-16

Przyznana kwota: 436 110 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2014-07-24

Zakończenie projektu: 2019-07-23

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Laptop z systemem operacyjnym (2 szt.). Za kwotę 7 000 PLN
 2. Dyktafon. Za kwotę 500 PLN

Dane z raportu końcowego/rocznego

 • Publikacje w czasopismach (7)
 • Publikacje książkowe (24)
 1. Wyrok ETPC jako precedens wiążący QUASI DE IURE a efektywność porządku europejskiej konwencji praw człowieka (perspektywa teoretycznoprawna)
  Autorzy:
  Bartosz Liżewski
  Czasopismo:
  Studia Prawnicze (rok: 2017, tom: 2, strony: 45136), Wydawca: Wydawnictwo Tekst Sp. z
  Status:
  Opublikowana
 2. Judicial Precedent in Comparative Approach
  Autorzy:
  Leszek Leszczyński, Adam Szot i inni
  Czasopismo:
  Studia Iuridica Lublinensia (rok: 2018, tom: XXVII, strony: 1-213), Wydawca: Maria Curie-Skłodowska University Press
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.17951/sil.2018.27.1.9 - link do publikacji
 3. Praktyka precedensowa w porządku prawa stanowionego. Podstawowe czynniki warunkujące
  Autorzy:
  Leszek Leszczyński
  Czasopismo:
  Przegląd Prawa i Administracji (rok: 2017, tom: 110, strony: 159-175), Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego
  Status:
  Opublikowana
 4. Precedent as an Element of Shaping Public Administration Policies
  Autorzy:
  Adam Szot
  Czasopismo:
  Studia Iuridica Lublinensia (rok: 2018, tom: XXVII, strony: 205-213), Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.17951/sil.2018.27.1.205 - link do publikacji
 5. Implementing Prior Juditial Decisions as Precedents. Context of Application and Justification
  Autorzy:
  Leszek Leszczyński
  Czasopismo:
  International Journal for the Semiotics of Law (rok: 2020, tom: b.d., strony: ), Wydawca: Springer
  Status:
  Przyjęta do publikacji
 6. Precedent in the Decision-Making Process. Point of Legal Theory and Judicial Practice
  Autorzy:
  Leszek Leszczyński
  Czasopismo:
  Studia Iuridica Lublinensia (rok: 2018, tom: XXVII, strony: 13-26), Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.17951/sil.2018.27.1.13 - link do publikacji
 7. Ratio decidenti w procesie sądowej wykładni prawa
  Autorzy:
  Leszek Leszczyński
  Czasopismo:
  Państwo i Prawo (rok: 2019, tom: 11, strony: ), Wydawca: Wolters Kluwert Polska
  Status:
  Przyjęta do publikacji
 1. Operatywna wykładnia prawa a wielość normatywnych podstaw decyzji stosowania prawa (przepis, kryterium otwarte, precedens)
  Autorzy:
  Leszek Leszczyński
  Książka:
  Wykładnia operatywna prawa – perspektywa teoretyczna i dogmatyczna (red. L. Leszczyński, A. Szot) (rok: 2017, tom: brak, strony: 13-32), Wydawca: Wydawnictwo Adam Marszałek
  Status:
  Opublikowana
 2. Optymalizacja korzystania z wczesniejszych decyzji w stosowaniu prawa. Szkic modelu a potencjał praktyki precedensowej
  Autorzy:
  Leszek Leszczyński
  Książka:
  Precedens sądowy w polskim porządku prawnym (rok: 2018, tom: brak, strony: 275-293), Wydawca: Wydawnictwo C.H.Beck Sp. z o. o.
  Status:
  Opublikowana
 3. Precedensowość orzecznictwa sądowoadministracyjnego w administracyjnym toku instancji
  Autorzy:
  Paweł Sadowski, Adam Szot
  Książka:
  Precedens sądowy w polskim porządku prawnym (rok: 2018, tom: brak, strony: 99-114), Wydawca: Wydawnictwo C.H.Beck Sp. z o. o.
  Status:
  Opublikowana
 4. Precedent And Interpretation In The American Common Law System
  Autorzy:
  John Mcclellan Marshall
  Książka:
  Wykładnia operatywna prawa – perspektywa teoretyczna i dogmatyczna (red. L. Leszczyński, A. Szot) (rok: 2017, tom: brak, strony: 76-83), Wydawca: Wydawnictwo Adam Marszałek
  Status:
  Opublikowana
 5. Stare decisis and judicial review of public aministration in american common law system
  Autorzy:
  John Mcclellan Marshall
  Książka:
  Discretionary Power Of Public Administration Its Scope And Control (red. L. Leszczyński, A. Szot) (rok: 2017, tom: 14, strony: 281-288), Wydawca: Peter Lang
  Status:
  Opublikowana
 6. Precedens sądowy - między recepcją pojęcia a funkcjami w procesie stosowania prawa
  Autorzy:
  Leszek Leszczyński
  Książka:
  Filozofia prawa. Normy i fakty (rok: 2019, ), Wydawca: Wydawnictwo Naukowe PWN S.A.
  Status:
  Przyjęta do publikacji
 7. Orzecznictwo i precedens w japońskim porządku prawnym - między uwarunkowaniami a pragmatyzmem praktyki sądowej
  Autorzy:
  Leszek Leszczyński
  Książka:
  Prawo azjatyckie z perspektywy europejskiej (rok: 2018, tom: brak, strony: 65-84), Wydawca: Wydawnictwo Adam Marszałek
  Status:
  Opublikowana
 8. Rola precedensu w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawach znaków towarów
  Autorzy:
  Ewa Skrzydło-Tefalska
  Książka:
  Precedens sądowy w polskim porządku prawnym (rok: 2018, tom: brak, strony: 129-142), Wydawca: Wydawnictwo C.H.Beck Sp. z o. o.
  Status:
  Opublikowana
 9. Warunki korzystania z wczesniejszych decyzji sądowych w procesach stosowania prawa
  Autorzy:
  Leszek Leszczyński
  Książka:
  Precedens sądowy w polskim porządku prawnym (rok: 2018, tom: brak, strony: 255-274), Wydawca: Wydawnictwo C.H.Beck Sp. z o. o.
  Status:
  Opublikowana
 10. Wykładnia operatywna w mediacji. Model teoretyczny a praktyka decyzyjna
  Autorzy:
  Marzena Myslińska
  Książka:
  Wykładnia operatywna prawa – perspektywa teoretyczna i dogmatyczna (red. L. Leszczyński, A. Szot) (rok: 2017, tom: brak, strony: 176-187), Wydawca: Wydawnictwo Adam Marszałek
  Status:
  Opublikowana
 11. nie dotyczy
  Autorzy:
  Leszek Leszczyński, Bartosz Liżewski, Adam Szot
  Książka:
  Potential of Precedent in the Statutory Legal Order (rok: 2019, tom: 12, strony: 1-196), Wydawca: Peter Lang GmbH
  Status:
  Opublikowana
 12. Orzeczenie sądowe jako czynnik determinujący proces decyzyjny organu administracji publicznej
  Autorzy:
  Paweł Sadowski
  Książka:
  Wykładnia operatywna prawa – perspektywa teoretyczna i dogmatyczna (red. L. Leszczyński, A. Szot) (rok: 2017, tom: brak, strony: 157-175), Wydawca: Wydawnictwo Adam Marszałek
  Status:
  Opublikowana
 13. Precedens i argumentacja precedensowa w orzecznictwie sądów administracyjnych
  Autorzy:
  Adam Szot
  Książka:
  Precedens sądowy w polskim porządku prawnym (rok: 2018, tom: brak, strony: 85-98), Wydawca: Wydawnictwo C.H.Beck Sp. z o. o.
  Status:
  Opublikowana
 14. Precedens w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka
  Autorzy:
  Batrosz Liżewski
  Książka:
  Precedens sądowy w polskim porządku prawnym (rok: 2018, tom: brak, strony: 115-128), Wydawca: Wydawnictwo C.H.Beck Sp. z o. o.
  Status:
  Opublikowana
 15. "Precedens" jako pozaprzepisowa podstawa decyzji administracyjnej
  Autorzy:
  Adam Szot
  Książka:
  Wykładnia operatywna prawa – perspektywa teoretyczna i dogmatyczna (red. L. Leszczyński, A. Szot) (rok: 2017, tom: brak, strony: 134-149), Wydawca: Wydawnictwo Adam Marszałek
  Status:
  Opublikowana
 16. Argumentacje precedensowe w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w zakresie ochrony praw człowieka
  Autorzy:
  Leszek Leszczyński, Bartosz Liżewski
  Książka:
  Precedens sądowy w polskim porządku prawnym (rok: 2018, tom: brak, strony: 143-150), Wydawca: Wydawnictwo C.H.Beck Sp. z o. o.
  Status:
  Opublikowana
 17. Precedens jako kategoria doktrynalna i orzecznicza prawa cywilnego
  Autorzy:
  Andrzej Jakubecki
  Książka:
  Precedens sądowy w polskim porządku prawnym (rok: 2018, tom: brak, strony: 71-84), Wydawca: Wydawnictwo C.H.Beck Sp. z o. o.
  Status:
  Opublikowana
 18. Precedens w porządku prawa stanowionego. Ujęcia polskiej nauki prawa
  Autorzy:
  Leszek Leszczyński
  Książka:
  Precedens sądowy w polskim porządku prawnym (rok: 2018, tom: brak, strony: 45005), Wydawca: Wydawnictwo C.H.Beck Sp. z o. o.
  Status:
  Opublikowana
 19. Precedential Practice in the Statutory Legal Order and Its Role in the Judicial Control of Administrative Decisions
  Autorzy:
  Leszek Leszczyński
  Książka:
  Discretionary Power Of Public Administration Its Scope And Control (red. L. Leszczyński, A. Szot) (rok: 2017, tom: 14, strony: 177-189), Wydawca: Peter Lang
  Status:
  Opublikowana
 20. nie dotyczy
  Autorzy:
  Leszek Leszczyński, John McClellan Marshall
  Książka:
  Precedens w procesie orzekania. Perspektywa sędziowska w ujęciu porównawczym / Precedent in the Judicial Process. Judges' Perspective in a Comparative Approach (rok: 2019, tom: b.d., strony: 1-216), Wydawca: Wydawnictwo UMCS
  Status:
  Opublikowana
 21. Aksjologia w wykładni praw człowieka – standardy normatywne i orzecznicze
  Autorzy:
  Bartosz Liżewski
  Książka:
  Wykładnia operatywna prawa – perspektywa teoretyczna i dogmatyczna (red. L. Leszczyński, A. Szot) (rok: 2017, tom: brak, strony: 99-117), Wydawca: Wydawnictwo Adam Marszałek
  Status:
  Opublikowana
 22. Argument z innej decyzji w sądowej wykładni operatywnej. Model ogólny
  Autorzy:
  Leszek Leszczyński
  Książka:
  Precedens sądowy w polskim porządku prawnym (rok: 2018, tom: brak, strony: 21-40), Wydawca: Wydawnictwo C.H.Beck Sp. z o. o.
  Status:
  Opublikowana
 23. Precedens w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego
  Autorzy:
  Marzena Myślińska
  Książka:
  Precedens sądowy w polskim porządku prawnym (rok: 2018, tom: brak, strony: 43-56), Wydawca: Wydawnictwo C.H.Beck Sp. z o. o.
  Status:
  Opublikowana
 24. Precedensy w orzecznictwie karnym Sądu Najwyższego
  Autorzy:
  Irenausz Nowikowski
  Książka:
  Precedens sądowy w polskim porządku prawnym (rok: 2018, tom: brak, strony: 57-70), Wydawca: Wydawnictwo C.H.Beck Sp. z o. o.
  Status:
  Opublikowana