Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Kuzańczykowy świat alegorii. Analiza systemu filozoficznego Mikołaja z Kuzy na podstawie "Kazań"

2013/11/N/HS1/04797

Słowa kluczowe:

Mikołaj z Kuzy kazania alegoria

Deskryptory:

 • HS1_1: Historia filozofii (starożytnej, średniowiecznej, nowożytnej i współczesnej) i historia idei
 • HS1_11: Język religii, sacrum, mit, symbolika religijna
 • HS2_1: Historia literatury (w tym: starożytnej, nowożytnej, współczesnej; narodowej, światowej) oraz krytyka i interpretacja literacka

Panel:

HS1 - Fundamentalne pytania o naturę człowieka i otaczającej go rzeczywistości: filozofia, nauki o poznaniu, religioznawstwo, teologia

Jednostka realizująca:

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Filozofii

woj. lubelskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Barbara Grondkowska 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: PRELUDIUM 6 - ogłoszony 2013-09-16

Przyznana kwota: 41 832 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2014-09-22

Zakończenie projektu: 2016-03-21

Planowany czas trwania projektu: 18 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (3)
 • Publikacje książkowe (1)
 1. Quid est rex sine gloria? Cusanus' Concept of Glory and Praise
  Autorzy:
  Barbara Grondkowska
  Czasopismo:
  Viator (rok: 2017, tom: 48/2, strony: ), Wydawca: University of California, Los Angeles, Center for Medieval and Renaissance Studies
  Status:
  Przyjęta do publikacji
 2. The Stages of Love in Cusanus' Sermon VII Remittuntur ei peccata multa
  Autorzy:
  Barbara Grondkowska
  Czasopismo:
  Roczniki Filozoficzne (rok: 2015, tom: 63/2, strony: 145-156), Wydawca: Towarzystwo Naukowe KUL
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.18290/rf.2015.63.2-10 - link do publikacji
 3. Koncepcja Boga jako miejsca w kazaniu CCXVI Ubi est, qui natus est, rex Iudaeorum? Mikołaja z Kuzy
  Autorzy:
  Barbara Grondkowska
  Czasopismo:
  Roczniki Filozoficzne (rok: 2016, tom: 64/3, strony: 59-78), Wydawca: Towarzystwo Naukowe KUL
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.18290/rf.2016.64.3-3 - link do publikacji
 1. [publikacja książkowa]
  Autorzy:
  Barbara Grondkowska
  Książka:
  Znaki i symbole. Filozofia w kazaniach Mikołaja z Kuzy (rok: 2018, ), Wydawca: Towarzystwo Naukowe KUL
  Status:
  Złożona