Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Elzenbergowie. Trzy pokolenia twórców kultury, nauki, historii.

2013/11/B/HS2/02546

Słowa kluczowe:

Elzenberg prasa asymilacja akulturacja,literatura filozofia poezja legiony epistolografia,tożsamość.

Deskryptory:

  • HS2_1: Historia literatury (w tym: starożytnej, nowożytnej, współczesnej; narodowej, światowej) oraz krytyka i interpretacja literacka
  • HS2_15: Inne zagadnienia pokrewne

Panel:

HS2 - Kultura i twórczość kulturowa: literaturoznawstwo, bibliotekoznawstwo, językoznawstwo, kulturoznawstwo, nauki o sztuce

Jednostka realizująca:

Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Filologiczny

woj. podlaskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Anna Wydrycka 

Liczba wykonawców projektu: 1

Konkurs: OPUS 6 - ogłoszony 2013-09-16

Przyznana kwota: 100 620 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2014-08-27

Zakończenie projektu: 2018-12-26

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt zakończony