Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Rola dyskursu pacjentów z niewyjaśnionymi objawami medycznymi (MUS - Medically Unexplained Symptoms) w komunikacji lekarz-pacjent. Badania jakościowe w podstawowej opiece zdrowotnej.

2013/11/B/HS2/02449

Słowa kluczowe:

niewyjaśnione objawy medyczyne komunikacja lekarz-pacjent krytyczna analiza dyskursu analiza konwersacyjna komunikacja niewerbalna podstawowa opieka zdrowotna w Polsce

Deskryptory:

 • NZ5_5: Diagnostyka chorób człowieka
 • HS2_6: Językoznawstwo ogólne i porównawcze, teoria języka i teoria komunikacji, metody badań lingwistycznych (w tym: socjo-, etno-, psycho- i pragmalingwistyka), lingwistyka komputerowa;

Panel:

HS2 - Kultura i twórczość kulturowa: literaturoznawstwo, bibliotekoznawstwo, językoznawstwo, kulturoznawstwo, nauki o sztuce

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Filologiczny

woj. kujawsko-pomorskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Agnieszka Sowińska 

Liczba wykonawców projektu: 4

Konkurs: OPUS 6 - ogłoszony 2013-09-16

Przyznana kwota: 168 060 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2014-08-05

Zakończenie projektu: 2017-08-04

Planowany czas trwania projektu: 24 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. laptop. Za kwotę 4 000 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (7)
 1. Gesture typologies at hand: Applications and problems. A case study.
  Autorzy:
  Monika Boruta
  Czasopismo:
  CURRENTS. A Journal of Young English Philology Thought and Review. (rok: 2017, tom: 42795, strony: 82-95), Wydawca: Nicolaus Copernicus University
  Status:
  Opublikowana
 2. 'I didn't want to be Psycho no. 1': Identity struggles in narratives of patients presenting medically unexplained symptoms IF: 0,833
  Autorzy:
  Agnieszka Sowińska
  Czasopismo:
  Discourse Studies (rok: 2018, tom: 20(4), strony: 44578), Wydawca: SAGE
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1177/1461445618754433 - link do publikacji
 3. Patients' experiences of living with medically unexplained symptoms (MUS): a qualitative study IF: 1,751
  Autorzy:
  Agnieszka Sowińska, Sławomir Czachowski
  Czasopismo:
  BMC Family Practice (rok: 2018, tom: 19(1), strony: 23), Wydawca: BioMed Central
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1186/s12875-018-0709-6. - link do publikacji
 4. Gestures in patients' presentation of Medically Unexplained Symptoms (MUS) IF: 0,733
  Autorzy:
  Agnieszka Sowińska, Monika Boruta
  Czasopismo:
  Gesture , Wydawca: John Benjamins
  Status:
  Złożona
 5. "Luckily, she's alive": Narratives of vicarious experience told by Polish doctors IF: 1,118
  Autorzy:
  Agnieszka Sowińska, Małgorzata Sokół
  Czasopismo:
  Journal of Pragmatics (rok: 2018, tom: xxx, strony: 44574), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.pragma.2018.01.007 - link do publikacji
 6. Constructing chaos and quest in narratives of patients presenting Medically Unexplained Symptoms (MUS) IF: 0,745
  Autorzy:
  Agnieszka Sowińska, Przemysław Żywiczyński, Sławomir Czachowski
  Czasopismo:
  Pragmatics. Quarterly Publication of the International Pragmatics Association (IPrA) , Wydawca: John Benjamins
  Status:
  Złożona
 7. Verbal and nonverbal communication of agency in illness narratives of patients suffering from Medically Unexplained Symptoms (MUS) IF: 0,176
  Autorzy:
  Agnieszka Sowińska
  Czasopismo:
  Communication & Medicine , Wydawca: Equinox Publishing
  Status:
  Złożona