Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wpływ dodatku jonów azotanowych na zdolność gleb mineralnych do utleniania metanu w zróżnicowanych warunkach natlenienia.

2013/11/N/NZ9/04725

Słowa kluczowe:

gleba utlenianie metanu stan natlenienia gleby potencjał redoks inhibicja stymulacja jony azotanowe metanotrofia nitryfikacja gazy cieplarniane

Deskryptory:

 • NZ9_1: Naukowe podstawy agronomii
 • NZ9_6: Naukowe podstawy ochrony przyrody

Panel:

NZ9 - Stosowane nauki o życiu: rolnictwo, leśnictwo, ogrodnictwo, rybactwo, żywienie i żywność, biotechnologia środowiskowa

Jednostka realizująca:

Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego PAN

woj. lubelskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Anna Walkiewicz 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: PRELUDIUM 6 - ogłoszony 2013-09-16

Przyznana kwota: 97 250 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2014-08-11

Zakończenie projektu: 2016-08-10

Planowany czas trwania projektu: 24 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. System pomiaru stężenia tlenu. Za kwotę 29 000 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (3)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (6)
 1. Methanotrophs favour hypoxia in ammonium fertilized soils IF: 3,683
  Autorzy:
  A. Walkiewicz, M. Brzezińska, A. Bieganowski
  Czasopismo:
  Biology and Fertility of Soils , Wydawca: Springer Link
  Status:
  Złożona
 2. Methane oxidation in heavy metal contaminated Mollic Gleysol under oxic and hypoxic conditions IF: 4,143
  Autorzy:
  Anna Walkiewicz, Piotr Bulak, Małgorzata Brzezińska, Ewa Wnuk, Andrzej Bieganowski
  Czasopismo:
  Environmental Pollution (rok: 2016, tom: 213, strony: 403-411), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.envpol.2016.02.048 - link do publikacji
 3. Methanogenesis and aerobic methanotrophy in arable soils contaminated with cadmium IF: 5,099
  Autorzy:
  Ewa Wnuk, Anna Walkiewicz, Andrzej Bieganowski
  Czasopismo:
  Environmental Pollution , Wydawca: Elsevier
  Status:
  Złożona
 1. Gleby leśne jako wielki pochłaniacz metanu
  Autorzy:
  Ewa Wnuk, Anna Walkiewicz
  Konferencja:
  VIII Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa TYGIEL 2016 (rok: 2016, ), Wydawca: Fundacja na rzecz promocji i rozwoju TYGIEL
  Data:
  konferencja 12 - 13 marca
  Status:
  Opublikowana
 2. Wpływ wyjściowego stężenia tlenu na aktywność metanotroficzną wybranych gleb mineralnych
  Autorzy:
  Anna Walkiewicz, Małgorzata Brzezińska, Jan Kuna
  Konferencja:
  VII Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa TYGIEL 2015 (rok: 2015, ), Wydawca: Fundacja Tygiel
  Data:
  konferencja 21-22 marca
  Status:
  Opublikowana
 3. Methanothrophic bacteria as element of soil biodiversity - study on arable soil
  Autorzy:
  Wnuk E., Walkiewicz A., Nowak K., Brzezińska M.
  Konferencja:
  Biodiversity conservation on farmlands at crossroads (rok: 2016, ), Wydawca: Instytut Uprawy i Nawożenia Gleb, Puławy
  Data:
  konferencja 27-28 września
  Status:
  Opublikowana
 4. Pochłanianie metanu przez gleby - wpływ użytkowania terenu / Consumption of methane by soils: effect of land use
  Autorzy:
  Anna Walkiewicz, Małgorzata Brzezińska, Ewa Wnuk
  Konferencja:
  29 Kongres Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego, Zasoby glebowe a zrównoważony rozwój (rok: 2015, ), Wydawca: Polskie Towarzystwo Gleboznawcze
  Data:
  konferencja 31 sierpnia - 3 września
  Status:
  Opublikowana
 5. Przemiany jonów amonowych i azotanowych w glebie przy pełnym i ograniczonym natlenieniu
  Autorzy:
  Anna Walkiewicz
  Konferencja:
  VIII Sympozjum Doktorantów "Współczesne problemy w Naukach o Życiu" (rok: 2015, ), Wydawca: Instytut Agrofizyki PAN
  Data:
  konferencja 29 października
  Status:
  Opublikowana
 6. Reakcja bakterii metanotroficznych na warunki tlenowe - wiedza nie wyjaśniona / Response of methane oxidizing bacteria to oxygen status - unexplained knowledge
  Autorzy:
  Anna Walkiewicz, Małgorzata Brzezińska, Paweł Szarlip
  Konferencja:
  29 Kongres Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego, Zaasoby glebowe a zrównoważony rozwój (rok: 2015, ), Wydawca: Polskie Towarzystwo Gleboznawcze
  Data:
  konferencja 31 sierpnia - 3 września
  Status:
  Opublikowana