Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wpływ polimerów na stan zachowania malowideł ściennych w Polsce oraz możliwość ich usuwania przy zastosowaniu nanoemulsji

2013/11/B/HS2/02991

Słowa kluczowe:

konserwacja malowidła ścienne polimery utrwalanie konsolidacja nanomateriały trwałość starzenie oczyszczanie

Deskryptory:

 • HS2_9: Konserwatorstwo
 • ST5_15: Chemia koloidów

Panel:

HS2 - Kultura i twórczość kulturowa: literaturoznawstwo, bibliotekoznawstwo, językoznawstwo, kulturoznawstwo, nauki o sztuce

Jednostka realizująca:

Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Zofia Kaszowska 

Liczba wykonawców projektu: 10

Konkurs: OPUS 6 - ogłoszony 2013-09-16

Przyznana kwota: 747 360 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2014-08-05

Zakończenie projektu: 2018-02-04

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (7)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (8)
 • Publikacje książkowe (1)
 1. "Wpływ polimerów na stan zachowania malowideł ściennych w Polsce oraz możliwości ich usuwania przy zastosowaniu nanoemulsji", grant finansowany przez Narodowe Centrum Nauki
  Autorzy:
  Dorota Białek-Kostecka, Anna Forczek-Sajdak
  Czasopismo:
  Sprawozdania Pierwszej Katedry WKiRDS (rok: 2017, tom: 3, strony: 60-63), Wydawca: Stowarzyszenie na Rzecz Ochrony Dziedzictwa Kulturowego KON-FEDERACJA
  Status:
  Opublikowana
 2. Nanotechnologia w służbie konserwacji dzieł sztuki
  Autorzy:
  Dorota Białek-Kostecka, Anna Forczek-Sajdak
  Czasopismo:
  Renowacje i Zabytki (rok: 2014, tom: III, strony: 17 - 18), Wydawca: Wydawnictwo Agencja Informacyjno-Promocyjna "raport" Edward Hardt, Kraków
  Status:
  Opublikowana
 3. Polimery syntetyczne – ratunek czy zagrożenie dla utrwalonych malowideł ściennych – badania zwilżalności warstw malarskich
  Autorzy:
  Ewelina Jarek, Dorota Białek-Kostecka, Anna Forczek-Sajdak, Zofia Kaszowska, Małgorzata Walczak
  Czasopismo:
  Materiały Ceramiczne/Ceramic Materials (rok: 2017, tom: 69/4, strony: 374-379), Wydawca: Polskie Towarzystwo Ceramiczne
  Status:
  Opublikowana
 4. Przyczynek do badań nad utrwalaniem malowideł ściennych w Polsce. Dane z lat 1956-2014, pozyskane w ramach kwerendy archiwalnej w wybranych rejonach kraju
  Autorzy:
  Dorota Białek-Kostecka, Anna Forczek-Sajdak, Zofia Kaszowska
  Czasopismo:
  Rozprawy Muzeum Narodowego w Krakowie (rok: 2018, tom: ?, strony: ?), Wydawca: Muzeum Narodowe w Krakowie
  Status:
  Przyjęta do publikacji
 5. Application of micro indentation tests to assess the consolidation procedure of historic wall paintings IF: 1,838
  Autorzy:
  Zofia Kaszowska, Marcin Kot, Dorota Białek-Kostecka, Anna Forczek-Sajdak
  Czasopismo:
  Journal of Cultural Heritage (rok: 2019, tom: 36, strony: 44937), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.culher.2018.08.005 - link do publikacji
 6. Color changes in wall paintings under the influence of consolidation with synthetic polymers IF: 0,798
  Autorzy:
  Jacek Bagniuk, Dorota Białek-Kostecka, Anna Forczek-Sajdak, Zofia Kaszowska, Justyna Skrzelowska
  Czasopismo:
  Color Research and Application (rok: 2019, tom: Brak danych, strony: 44937), Wydawca: WILEY-BLACKWELL
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002/col.22383 - link do publikacji
 7. Ocena zabiegu utrwalania malowideł ściennych na podstawie badań właściwości mechanicznych warstw malarskich
  Autorzy:
  Dorota Białek-Kostecka, Anna Forczek-Sajdak, Zofia Kaszowska, Marcin Kot, Michał Wojucki
  Czasopismo:
  Inżynieria Powierzchni (rok: 2019, tom: 1, strony: 35-45), Wydawca: Instytut Mechaniki Precyzyjnej
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.5604/01.3001.0013.1492 - link do publikacji
 1. Ocena przydatności metody FTIR w identyfikacji spoiw zabytkowych malowideł ściennych (abstrakt)
  Autorzy:
  Zofia Kaszowska, Michał Płotek
  Konferencja:
  Analiza chemiczna w ochronie zabytków (rok: 2014, ), Wydawca: Komitet Chemii Analitycznej PAN, Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego, Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie
  Data:
  konferencja 4 - 5 XII
  Status:
  Opublikowana
 2. Wall paintings consolidation in the polish conservation practice. Needs and challenges
  Autorzy:
  Dorota Białek-Kostecka, Anna Forczek-Sajdak, Zofia Kaszowska, Karolina Molga, Justyna Skrzelowska
  Konferencja:
  6th Interdisciplinary ALMA Conference (rok: 2017, ), Wydawca: Academy of Fine Arts in Prague
  Data:
  konferencja 1-3 VI
  Status:
  Opublikowana
 3. The impact of synthetic polymers used form wall paintings consolidation in Poland (abstrakt)
  Autorzy:
  Dorota Białek-Kostecka, Anna Forczek-Sajdak, Zofia Kaszowska
  Konferencja:
  XI Konferencja Polskiego Towarzystwa Ceramicznego; Polish-Slovak-Chinese seminar on ceramics (rok: 2017, ), Wydawca: Akademia Górniczo-Hutnicza
  Data:
  konferencja IX 2017
  Status:
  Opublikowana
 4. The impact of the process of wall painting consolidation using synthetic materials on the properties of paint layer (abstrakt)
  Autorzy:
  Zofia Kaszowska, Anna Forczek-Sajdak, Dorota Białek-Kostecka, Ewelina Jarek, Marcin Kot, Jacek Bagniuk, Małgorzata Walczak
  Konferencja:
  2nd International Conference Art&Archeology 2016 (rok: 2016, ), Wydawca: The Hebrew University of Jerusalem
  Data:
  konferencja 11 - 14 XII
  Status:
  Opublikowana
 5. The influence of synthetic adhesives used in consolidation of wall paintings on the properties of the casein paint layer
  Autorzy:
  Justyna Skrzelowska, Zofia Kaszowska, Dorota Białek-Kostecka, Anna Forczek-Sajdak, Ewelina Jarek, Marcin Kot, Jacek Bagniuk
  Konferencja:
  3th International Student Conference of Conservation and Restoration of Works of Art (rok: 2016, ), Wydawca: Wydawnictwo Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie
  Data:
  konferencja 17 - 19 III
  Status:
  Opublikowana
 6. Influence of synthetic polymers (vinyl and acrylic resins) used in conservation of mural painting on physicochemical properties of paint layers (abstrakt)
  Autorzy:
  Ewelina Jarek, Dorota Białek-Kostecka, Zofia Kaszowksa, Marcin Kot, Jacek Bagniuk, Anna Forczek-Sajdak
  Konferencja:
  30th Conference of The European Colloid and Interface Society (rok: 2016, ), Wydawca: Sapienza Universita di Roma
  Data:
  konferencja 4 - 9 IX
  Status:
  Opublikowana
 7. Wall paintings consolidation in the Polish conservation practice. Needs and challenges (abstrakt)
  Autorzy:
  Anna Forczek Sajdak, Zofia Kaszowska, Dorota Białek-Kostecka, Ewelina Jarek
  Konferencja:
  6th Interdyscyplinary Alma Conference & CrysAC Workshop (rok: 2017, ), Wydawca: -
  Data:
  konferencja 31.05-3.06
  Status:
  Opublikowana
 8. Wpływ spoiw syntetycznych użytych w procesie utrwalania malowideł ściennych na właściwości warstw malarskich (abstrakt)
  Autorzy:
  Dorota Białek-Kostecka, Zofia Kaszowska, Ewelina Jarek, Marcin Kot, Jacek Bagniuk, Anna Forczek-Sajdak
  Konferencja:
  Analiza chemiczna w ochronie zabytków (rok: 2015, ), Wydawca: Zespół Analizy Spektralnej Komitetu Chemii Analitycznej PAN, Centrum Nauk Biologiczno Chemicznych UW, Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego, Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie
  Data:
  konferencja 3 i 4 XII
  Status:
  Opublikowana
 1. Wpływ spoiw syntetycznych stosowanych do utrwalania malowideł ściennych na właściwości warstw malarskich wykonanych w technice kazeinowej
  Autorzy:
  Justyna Skrzelowska
  Książka:
  Prace magisterskie 2015/2016 (rok: 2017, tom: IV, strony: 30 - 35), Wydawca: Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie
  Status:
  Opublikowana