Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Patologie w zachowaniach konsumentów na rynku - typologia, modele

2013/11/B/HS4/01470

Słowa kluczowe:

patologie zachowania konsumentów modele typologia determinanty

Deskryptory:

 • HS4_7: Ekonomia behawioralna, konsumpcja i zachowania konsumentów, marketing
 • HS4_11: Warunki i jakość życia, dochody, ubóstwo

Panel:

HS4 - Jednostka, instytucje, rynki: ekonomia, finanse, zarządzanie, demografia

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Wydział Zarządzania

woj. śląskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Sławomir Smyczek 

Liczba wykonawców projektu: 4

Konkurs: OPUS 6 - ogłoszony 2013-09-16

Przyznana kwota: 258 220 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2014-07-28

Zakończenie projektu: 2017-07-27

Planowany czas trwania projektu: 24 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego/rocznego

 • Publikacje w czasopismach (10)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (4)
 • Publikacje książkowe (13)
 1. Badania patologii w zachowaniach konsumentów na rynku
  Autorzy:
  Sławomir Smyczek
  Czasopismo:
  Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (rok: 2016, tom: 460, strony: 177-188), Wydawca: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.15611/pn.2016.460.16 - link do publikacji
 2. Role of Social Values in Determining the Attitudes Towards Consumers' Pathological Behavior on Market - Model-Based Approach
  Autorzy:
  Dominik Kręzołek, Sławomir Smyczek
  Czasopismo:
  Annales Universitatis Mariae Curie-Składowska Lublin-Polonia (rok: 2017, tom: Vol. LI 2, strony: 134-141), Wydawca: Uniwersytet Marii Skłodowskiej Curie w Lublinie
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1795/h.2017.51.2.133 - link do publikacji
 3. Consumer misbehavior in services sector and its managerial implications IF: 4,953
  Autorzy:
  Sławomir Smyczek
  Czasopismo:
  Journal of Service Management (rok: 2021, tom: brak, strony: 44943), Wydawca: EMERALD GROUP PUBLISHING LTD
  Status:
  Złożona
 4. Contextual complexity in business relationships within the input-output model – evidence of misbehaviour in grocery stores in Poland IF: 1,952
  Autorzy:
  Sławomir Smyczek, Guiseppe Festa, Matteo Rossi, Alberto Mazzoleni
  Czasopismo:
  British Food Journal (rok: 2020, tom: 0007-070X, strony: 44947), Wydawca: EMERALD
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1108/BFJ-12-2019-0894 - link do publikacji
 5. Wykorzystanie wizualnych protokołów badawczych w procesie pomiaru relacji konsumenta z marką - aspekt emocjonalny
  Autorzy:
  Justyna Matysiewicz, Stephane Ganassali
  Czasopismo:
  Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (rok: 2016, tom: 459, strony: 254-264), Wydawca: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.15611/pn.2016.459.24 - link do publikacji
 6. Consumers' misbehavior impact on digital industry – evidence from e-commerce IF: 2,592
  Autorzy:
  Sławomir Smyczek, Justyna Matysiewicz
  Czasopismo:
  Sustainability (rok: 2020, tom: brak, strony: 44942), Wydawca: Multidisciplinary Digital Publishing Institute (MDPI)
  Status:
  Złożona
 7. Consumer Values and Misbehavior in the Context of Sustainable Consumption
  Autorzy:
  Sławomir Smyczek
  Czasopismo:
  Review of Business: Interdisciplinary Journal on Risk and Society (rok: 2020, tom: 40 (2), strony: 44940), Wydawca: St. John's University
  Status:
  Opublikowana
 8. Determinanty rozwoju patologicznych zachowań konsumentów na rynkach finansowych
  Autorzy:
  Sławomir Smyczek
  Czasopismo:
  Handel Wewnętrzny (rok: 2016, tom: 2 (361), strony: 364-373), Wydawca: Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur
  Status:
  Opublikowana
 9. Is a picture worth a thousand scales? Visual self-report tools for analysing brand perceptions' insights
  Autorzy:
  Stephane Ganassali, Justyna Matysiewicz
  Czasopismo:
  Journal of Marketing Trends (rok: 2017, tom: 4, strony: 87-94), Wydawca: ASSOCIATION VENISE-PARIS MARKETING
  Status:
  Opublikowana
 10. Zjawisko patologii w zachowaniach konsumentów
  Autorzy:
  Agnieszka Marie
  Czasopismo:
  Marketing i Rynek (rok: 2015, tom: 8, strony: 370-378), Wydawca: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne
  Status:
  Opublikowana
 1. Consumer misbehavior in tourism market
  Autorzy:
  Marta Grybś-Kabocik, Agnieszka Marie
  Konferencja:
  International Conference on Innovations in Science and Education (rok: 2016, ), Wydawca: Central Bohemia University
  Data:
  konferencja 25 -27.03.2016
  Status:
  Opublikowana
 2. Collaborative consumption of medical equipment
  Autorzy:
  Agnieszka Małecka, Agnieszka Marie
  Konferencja:
  GAI International Academic Conference (rok: 2016, ), Wydawca: Global Academic Institute
  Data:
  konferencja 4-7.09.2016
  Status:
  Opublikowana
 3. Role of Leadership in Preventing Students' Pathologies at the Level of Universities
  Autorzy:
  Sławomir Smyczek, Justyna Matysiewicz
  Konferencja:
  12th European Conference on Management Leadership and Governance (rok: 2016, ), Wydawca: Academic Conferences and Publishing International Limited
  Data:
  konferencja 11.11.2016
  Status:
  Opublikowana
 4. Ethnocentrism among Young Consumers on Alcoholic Beverages Market
  Autorzy:
  Agnieszka Marie, Marta Grybś, Jakub Wolny
  Konferencja:
  Enometrics XXIII (rok: 2016, ), Wydawca: Université de Haute-Alsace
  Data:
  konferencja 25 -28.05.2016
  Status:
  Opublikowana
 1. In-class simulation games - student learning in international environment
  Autorzy:
  Justyna Matysiewicz
  Książka:
  New media in higher education market (rok: 2015, tom: 1, strony: 51-60), Wydawca: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  Status:
  Opublikowana
 2. Social media usage in higher education practice
  Autorzy:
  Agnieszka Marie, Marta Grybś
  Książka:
  New media in hiegher education market (rok: 2015, tom: 1, strony: 245-253), Wydawca: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  Status:
  Opublikowana
 3. Appearance of consumer misbehavior on example of financial market
  Autorzy:
  Agnieszka Marie, Marta Grybś
  Książka:
  Social exclusions in Europe - marketing perspective (rok: 2015, tom: 1, strony: 69-80), Wydawca: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  Status:
  Opublikowana
 4. European institutions actions in preventing social exclusion in Europe
  Autorzy:
  Marta Grybś
  Książka:
  Social exclusions in Europe - marketing perspective (rok: 2015, tom: 1, strony: 83-95), Wydawca: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  Status:
  Opublikowana
 5. Patologie w zachowaniach konsumentów na rynku
  Autorzy:
  Sławomir Smyczek, Marta Grybś-Kabocik, Justyna Matysiewicz, Agnieszka Tetla
  Książka:
  Patologie w zachowaniach konsumentów na rynku (rok: 2017, tom: 1, strony: 264), Wydawca: Placet
  Status:
  Opublikowana
 6. Consumers' misbehaviour on digital market
  Autorzy:
  Marta Grybś-Kabocik
  Książka:
  Digital Economy and e-Education: the European Experience (rok: 2020, tom: brak, strony: 44936), Wydawca: Emerald Publishing Ltd.
  Status:
  Złożona
 7. Enhancing the Quality of Pathologies in Consumer Behaviour Research by Means of a Systematic Review
  Autorzy:
  Agnieszka Marie
  Książka:
  New Trends in Economics, Management and Finance (rok: 2016, tom: 1, strony: 284-299), Wydawca: Poznań University of Economics and Business
  Status:
  Opublikowana
 8. Level and structure of social exclusion in Europe
  Autorzy:
  Agnieszka Marie
  Książka:
  Social exclusions in Europe - marketing perspective (rok: 2015, tom: 1, strony: 25-47), Wydawca: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  Status:
  Opublikowana
 9. Role of governments in preventing social exclusion in Europe
  Autorzy:
  Agnieszka Marie, Marta Grybś
  Książka:
  Social exclusions in Europe - marketing perspective (rok: 2015, tom: 1, strony: 105-122), Wydawca: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  Status:
  Opublikowana
 10. Logistic customer services in preventing customer misbehavior on insurance market
  Autorzy:
  Agnieszka Tetla
  Książka:
  Challenges for companies and consumers on international market (rok: 2018, tom: 1, strony: 112-118), Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
  Status:
  Opublikowana
 11. Misbehavior of e-shops' consumers - empirical evidence
  Autorzy:
  Marta Grybś-Kabocik
  Książka:
  Challenges for companies and consumers on international market (rok: 2018, tom: 1, strony: 194-198), Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
  Status:
  Opublikowana
 12. Causes and consequences of social exclusion in Europe
  Autorzy:
  Justyna Matysiewicz
  Książka:
  Social exclusions in Europe - marketing perspective (rok: 2015, tom: 1, strony: 45254), Wydawca: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  Status:
  Opublikowana
 13. Motives of consumers' misbehavior on the market – model approach
  Autorzy:
  Sławomir Smyczek, Dominik Krężołek
  Książka:
  Consumer rights protection - threats and opportunities for enhansing consumer awareness (rok: 2019, ), Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
  Status:
  Przyjęta do publikacji