Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Kazania o świętej Jadwidze Śląskiej w rękopisach śląskich późnego średniowiecza

2013/11/N/HS3/04571

Słowa kluczowe:

studia sermonistyczne kult świętych

Deskryptory:

  • HS3_2: Historia społeczna
  • HS3_5: Historia kultury (w tym: pamięć historyczna, historia kultury materialnej, historyczne studia kulturowe, zróżnicowanie kulturowe)
  • HS3_11: Etnografia i antropologia kulturowa (w tym: opis kultur tradycyjnych, antropologia magii, kultu i religii, zmiana kulturowa i procesy globalistyczne, antropologia zjawisk społeczno-kulturowych, etnicznych i tożsamościowych)

Panel:

HS3 - Wiedza o przeszłości: historia, archeologia, etnologia, antropologia kulturowa, m.in.:

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Wydział Humanistyczny

woj. świętokrzyskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

Ewelina Kaczor 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: PRELUDIUM 6 - ogłoszony 2013-09-16

Przyznana kwota: 87 464 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2014-07-30

Zakończenie projektu: 2016-07-29

Planowany czas trwania projektu: 24 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt zakończony