Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Opracowanie modelu zachowań prosumenta na rynku energii

2013/11/B/HS4/01070

Słowa kluczowe:

profile konsumentów prosument krzywa popytu modelowanie zachowań konsumentów

Deskryptory:

 • HS4_7: Ekonomia behawioralna, konsumpcja i zachowania konsumentów, marketing
 • HS4_2: Mikroekonomia i ekonomia instytucjonalna

Panel:

HS4 - Jednostka, instytucje, rynki: ekonomia, finanse, zarządzanie, demografia

Jednostka realizująca:

Politechnika Wrocławska, Wydział Informatyki i Zarządzania

woj. dolnośląskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Magdalena Węglarz 

Liczba wykonawców projektu: 3

Konkurs: OPUS 6 - ogłoszony 2013-09-16

Przyznana kwota: 232 200 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2014-12-01

Zakończenie projektu: 2017-11-30

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Laptop. Za kwotę 3 000 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (7)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (5)
 • Publikacje książkowe (1)
 1. Identyfikacja czynników wpływajacych na decyzje przyszłych prosumentów
  Autorzy:
  Edyta Ropuszyńska-Surma, Magdalena Węglarz
  Czasopismo:
  Studia i Prace WNEiZ (rok: 2018, tom: 54/3, strony: 331-346), Wydawca: Uniwersystet Szczeciński
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.18276/sip.2018.54/3-24 - link do publikacji
 2. Skłonność gospodarstw domowych do instalowania OZE - wyniki badań na Dolnym Śląsku
  Autorzy:
  Edyta Ropuszyńska-Surma, Magdalena Węglarz
  Czasopismo:
  Studia i Prace WNEiZ (rok: 2017, tom: 49/1, strony: 305-316), Wydawca: Uniwersytet Szczeciński
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.18276/sip.2017.49/1-25 - link do publikacji
 3. Energy prosumers: profiling the energy microgeneration market in Lower Silesia, Poland
  Autorzy:
  Edyta Ropuszyńska-Surma, Janusz Szwabiński, Magdalena Węglarz
  Czasopismo:
  Oreration Research and Decision (rok: 2018, tom: Vol. 28/No.1, strony: 75-94), Wydawca: Politechnika Wrocławska
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.5277/ord180106 - link do publikacji
 4. Residential electricity consumption in Poland
  Autorzy:
  Edyta Ropuszyńska-Surma, Magdalena Węglarz
  Czasopismo:
  Operation Research and Decision (rok: 2016, tom: 3, strony: 69-82), Wydawca: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.5277/ord160305 - link do publikacji
 5. Bariery rozwoju rozproszonej energetyki odnawialnej w świetle badań ankietowych
  Autorzy:
  Edyta ROPUSZYŃSKA-SURMA, Magdalena WĘGLARZ
  Czasopismo:
  Przegląd Elektrotechniczny (rok: 2017, tom: R. 93 no 4, strony: 90-94), Wydawca: Politechnika Częstochowska
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.15199/48.2017.04.23 - link do publikacji
 6. Kierunki rozwoju energetyki regionalnej i zachowania odbiorców energii a jakość życia
  Autorzy:
  Edyta Ropuszyńska-Surma, Magdalena Węglarz
  Czasopismo:
  Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (rok: 2017, tom: 483, strony: 118-135), Wydawca: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.15611/pn.2017.483.10 - link do publikacji
 7. Modelowanie funkcji popytu konsumpcyjnego. Analiza popytu gospodarstw domowych na energię.
  Autorzy:
  Magdalena Węglarz
  Czasopismo:
  Studia i Prace WNEiZ (rok: 2015, tom: nr 41 tom 2, strony: 95-105), Wydawca: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
  Status:
  Opublikowana
 1. The household energy awareness and attitude toward RES in Poland - consumer segmentation
  Autorzy:
  Edyta Ropuszyńska-Surma, Magdalena Węglarz
  Konferencja:
  The 7th International Symposium on Energy (rok: 2017, ), Wydawca: North Sea Conference & Journal LTD
  Data:
  konferencja 14-17.08
  Status:
  Przyjęta do publikacji
 2. Social acceptance of Renewable Energy Sources in Poland - guidelines for education process
  Autorzy:
  Edyta Ropuszyńska-Surma, Magdalena Węglarz
  Konferencja:
  International Conference on education and new learning technologies EduLearn17 (rok: 2017, ), Wydawca: IATED
  Data:
  konferencja 3-5 lipiec
  Status:
  Opublikowana
 3. The Identification of the Pro-ecological Factors Influencing a Decision to Become a Prosumer
  Autorzy:
  Edyta Ropuszyńska-Surma, Magdalena Węglarz
  Konferencja:
  International Conference on Information Systems Architecture and Technology 2018 (rok: 2018, ), Wydawca: Springer Nature Switzerland AG
  Data:
  konferencja 16-18 września
  Status:
  Opublikowana
 4. The pro-economical behaviour of households and their knowledge about changes in the energy market
  Autorzy:
  Edyta Ropuszyńska-Surma, Magdalena Węglarz
  Konferencja:
  Energy and Fuels 2016 (rok: 2016, ), Wydawca: E3S Web of Conferences
  Data:
  konferencja 21-23 września
  Status:
  Opublikowana
 5. Social acceptance od Renevable Energy in Lower Silesia in Poland
  Autorzy:
  Edyta Ropuszyńska-Surma, Magdalena Węglarz
  Konferencja:
  International Conference on the Sustainable Energy and Environmental Development (rok: 2017, ), Wydawca: IOP Conference Series: Earth and Environmental Science
  Data:
  konferencja 14-17.11
  Status:
  Przyjęta do publikacji
 1. Społeczna akceptacja dla OZE - perspektywa odbiorców (prosumentów)
  Autorzy:
  Edyta Ropuszyńska-Surma, Magdalena Węglarz
  Książka:
  Rynek Energii Elektrycznej. Polityka i ekonomia (rok: 2017, tom: I, strony: 44-55), Wydawca: Politechnika Lubelska
  Status:
  Opublikowana