Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Molekularne mechanizmy aktywacji i modulacji rekombinowanych receptorów GABAA przez wybranych agonistów i modulatory.

2013/11/B/NZ3/00983

Słowa kluczowe:

aktywacja receptora preaktywacja receptora relacja struktura-funkcja analiza farmakokinetyczna benzodiazepiny barbiturany neurosteroidy protony

Deskryptory:

 • NZ3_6: Neurobiologia komórkowa
 • NZ3_7: Przekaźnictwo sygnału
 • NZ3_5: Neurobiologia molekularna

Panel:

NZ3 - Biologia na poziomie komórki: biologia komórkowa, biologia rozwoju i starzenia, neurobiologia

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Wydział Lekarski

woj. dolnośląskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Jerzy Mozrzymas 

Liczba wykonawców projektu: 5

Konkurs: OPUS 6 - ogłoszony 2013-09-16

Przyznana kwota: 563 960 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2014-08-07

Zakończenie projektu: 2018-08-06

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Przetwornik analogowo-cyfrowy Digidata 1550, Molecular Devices. Za kwotę 43 000 PLN
 2. Niskoszumowy wzmacniacz do pomiarów elektrofizjologicznych Axopatch 200B, Molecular Devices. Za kwotę 67 000 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (4)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (28)
 1. Spontaneous activity, singly bound states and the impact of alpha1Phe64 mutation on GABAAR gating in the novel kinetic model based on the single-channel recordings IF: 5,012
  Autorzy:
  Magdalena Kisiel, Magdalena Jatczak, Marek Brodzki, Jerzy W. Mozrzymas
  Czasopismo:
  Neuropharmacology (rok: 2018, tom: 131, strony: 453-474), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.neuropharm.2017.11.030 - link do publikacji
 2. Protons modulate gating of recombinant α1β2γ2 GABAA receptor by affecting desensitization and opening transitions IF: 5,012
  Autorzy:
  Magdalena Kisiel, Magdalena Jatczak-Śliwa, Jerzy W Mozrzymas
  Czasopismo:
  Neuropharmacology (rok: 2019, tom: 146, strony: 300-315), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
 3. Comparison of kinetic and pharmacological profiles of recombinant α1γ2L and α1β2γ2L GABAA receptors - A clue to the role of intersubunit interactions IF: 2,73
  Autorzy:
  Brodzki M, Rutkowski R, Jatczak M, Kisiel M, Czyzewska MM, Mozrzymas JW
  Czasopismo:
  European Journal of Pharmacology (rok: 2016, tom: 784, strony: 81-89), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.ejphar.2016.05.015 - link do publikacji
 4. Distinct modulation of spontaneous and GABA-evoked gating by flurazepam shapes cross-talk between agonist-free and liganded GABAA receptor activity IF: 4,3
  Autorzy:
  Magdalena Jatczak-Śliwa, Katarzyna Terejko, Marek Brodzki, Michał Adam Michałowski, Marta Magdalena Czyzewska, Joanna Maria Nowicka, Anna Andrzejczak, Rakenduvadhana Srinivasan, Jerzy W. Mozrzymas
  Czasopismo:
  Frontiers in Cellular Neuroscience (rok: 2018, tom: 12, strony: 237), Wydawca: Frontiers Media
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3389/fncel.2018.00237 - link do publikacji
 1. Mutation of glutamate 155 residue in the β2 subunit of the α1β2γ2 GABA receptor alters both binding and gating and is likely to be involved in preactivation/flipping mechanism
  Autorzy:
  Magdalena E. Jatczak, Magdalena Kisiel, Marta M. Czyżewska, Marek Brodzki, Jerzy W. Mozrzymas
  Konferencja:
  NEURONUS 2015 IBRO & IRUN Neuroscience Forum (rok: 2015, ), Wydawca: www.neuronusforum.pl
  Data:
  konferencja 17-18 kwietnia
  Status:
  Opublikowana
 2. Receptory a1b2g2 i a1g2 receptora GABAA – porównanie właściwości farmakologicznych
  Autorzy:
  Radosław Rutkowski, Marek Brodzki, Marta M. Czyżewska, Magdalena Kisiel, Magdalena Jatczak, Jerzy W. Mozrzymas
  Konferencja:
  BioOpen I Ogólnopolska Konferencja Doktorantów Nauk o Życiu (rok: 2015, ), Wydawca: Uniwersytet Łódzki
  Data:
  konferencja 20-22 kwietnia
  Status:
  Opublikowana
 3. Robust impact of flurazepam on spontaneous activity of GABAA receptors indicates modulation of gating transitions by benzodiazepines
  Autorzy:
  Brodzki M, Jatczak-Śliwa M., Terejko K., Michałowski M., Nowicka J., Andrzejczak A., Srinivasan R., Mozrzymas J.W.
  Konferencja:
  11th FENS Forum of Neuroscience (rok: 2018, ), Wydawca: Kenes Group
  Data:
  konferencja 07-11.07
  Status:
  Opublikowana
 4. Wpływ mutacji β2E155 w obrębie miejsca wiążącego agonistę w receptorze GABAA na mechanizm działania tego receptora
  Autorzy:
  Magdalena Jatczak, Magdalena Kisiel, Marta M. Czyżewska, Marek Brodzki, Jerzy W. Mozrzymas
  Konferencja:
  VI Sympozjum Współczesna Myśl Techniczna w Naukach Medycznych i Biologicznych (rok: 2015, ), Wydawca: Oddział Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu
  Data:
  konferencja 19-20 czerwca
  Status:
  Opublikowana
 5. CHARAKTERYSTYKA FARMAKOLOGICZNA I KINETYCZNA REKOMBINOWANYCH RECEPTORÓW GABA(A) PODTYPÓW α1γ2L I α1β2γ2L JAKO PRZESŁANKA O FUNKCJONALNEJ ROLI INTERAKCJI MIĘDZYPODJEDNOSTKOWYCH
  Autorzy:
  Marek Brodzki, Radosław Rutkowski, Magdalena Jatczak, Magdalena Kisiel, Marta M. Czyżewska, Jerzy W. Mozrzymas
  Konferencja:
  VII Sympozjum Współczesna Myśl Techniczna w Naukach Medycznych i Biologicznych (rok: 2016, ), Wydawca: http://www.7sympkib.pwr.edu.pl
  Data:
  konferencja 25 - 26 czerwca
  Status:
  Opublikowana
 6. Flurazepam modulates gating of spontaneous and agonist-evoked GABAA receptor activity via distinct mechanisms
  Autorzy:
  Jatczak-Śliwa M, Terejko K, Brodzki M, Michałowski MA, Czyzewska MM, Nowicka JM, Andrzejczak A, Rakenduvadhana S, Mozrzymas JW
  Konferencja:
  11th Conference on electrophysiological techniques in bioelectricity research (rok: 2018, ), Wydawca: Acta Neurobiologiae Experimentalis
  Data:
  konferencja 25 - 26.05
  Status:
  Opublikowana
 7. Linking agonist binding to GABAa receptor opening transition
  Autorzy:
  Jerzy W. Mozrzymas, Magdalena Kisiel, Magdalena Jatczak, Marta Czyżewska, Marek Brodzki
  Konferencja:
  12th International Congress of the Polish Neuroscience Society (rok: 2015, ), Wydawca: Acta Neurobiologiae Experimentalis, Vol. 75 (2015) Supplement
  Data:
  konferencja 6-8 września
  Status:
  Opublikowana
 8. Novel kinetic model of GABAAR activity based on single-channel recordings reveals the role of spontaneous gating, singly bound states and the impact of α1F64 mutation at the orthosteric binding site
  Autorzy:
  Brodzki M, Kisiel M, Jatczak M, Mozrzymas JW
  Konferencja:
  FENS Regional Meeting 2017 (rok: 2017, ), Wydawca: FENS Regional Meeting 2017
  Data:
  konferencja 20-23.09.2017
  Status:
  Opublikowana
 9. Protons affect GABAA receptor gating by altering both preactivation and desensitization transitions.
  Autorzy:
  Magdalena Kisiel, Magdalena Jatczak, Jerzy W. Mozrzymas
  Konferencja:
  12th International Congress of the Polish Neuroscience Society (rok: 2015, ), Wydawca: Acta Neurobiologiae Experimentalis, Vol. 75 (2015) Supplement
  Data:
  konferencja 6-8 września
  Status:
  Opublikowana
 10. WPŁYW MUTACJI MIEJSCA WIĄŻĄCEGO DLA AGONISTY W RECEPTORZE GABAA (α1F64) NA MODULACJĘ TEGO RECEPTORA PRZEZ ODCZYN ŚRODOWISKA ZEWNĄTRZKOMÓRKOWEGO
  Autorzy:
  Magdalena Jatczak, Magdalena Kisiel, Jerzy W. Mozrzymas
  Konferencja:
  VII Sympozjum Współczesna Myśl Techniczna w Naukach Medycznych i Biologicznych (rok: 2016, ), Wydawca: www.7sympkib.pwr.edu.pl
  Data:
  konferencja 24 - 25 czerwca
  Status:
  Opublikowana
 11. "Alpha1-gamma2 and alpha1-beta2-gamma2 GABA(A) receptors show distinct pharmacological characteristics"
  Autorzy:
  Brodzki M., Czyżewska M.M., Rutkowski R., Kisiel M., Jatczak M., Mozrzymas J.W.
  Konferencja:
  NEURONUS IBRO & IRUN Neuroscience Forum 2015, (rok: 2015, ), Wydawca: www.neuronusforum.pl
  Data:
  konferencja 17-19 kwietnia
  Status:
  Opublikowana
 12. AGONIST BINDING SITE MUTATION β2E155C AFFECTS BOTH BINDING AND GATING TRANSITIONS DURING GABAA RECEPTOR ACTIVATION
  Autorzy:
  Czyżewska MM, Kisiel M, Jatczak M, Brodzki M, Mozrzymas JW
  Konferencja:
  10th Conference on Electrophysiological Techniques in Bioelectricity Research: from Ion Channels to Neural Networks (rok: 2016, ), Wydawca: www.neuro.iz.uj.edu.pl
  Data:
  konferencja 3 - 4 czerwca
  Status:
  Opublikowana
 13. CHARACTERIZATION OF PHARMACOLOGICAL AND KINETIC PROFILES OF RECOMBINANT α1γ2 AND α1β2γ2 GABAA RECEPTORS
  Autorzy:
  Brodzki M, Rutkowski R, Jatczak M, Kisiel M, Czyżewska MM, Mozrzymas JW
  Konferencja:
  10th Conference on Electrophysiological Techniques in Bioelectricity Research: from Ion Channels to Neural Networks (rok: 2016, ), Wydawca: www.neuro.iz.uj.edu.pl
  Data:
  konferencja 03 - 04 czerwca
  Status:
  Opublikowana
 14. Flurazepam enhances spontaneous activity of α1β2γ2L GABAA receptors, both wild-type and mutated at the α1F64 residue in the agonist binding
  Autorzy:
  Terejko K., Jatczak M, Brodzki M., Nowicka J., Andrzejczak A., Srinivasan R., Mozrzymas J.W.
  Konferencja:
  Aspects of Neuroscience (rok: 2017, ), Wydawca: Uniwersytet Warszawski
  Data:
  konferencja 24-26.11
  Status:
  Opublikowana
 15. Muscimol-evoked currents are profoundly altered by agonist binding site mutation β2E155C in α1β2γ2L and α1β2 GABAA receptors
  Autorzy:
  Marta M. Czyżewska, Magdalena Kisiel, Magdalena Jatczak, Marek Brodzki, Jerzy W. Mozrzymas
  Konferencja:
  NEURONUS 2016 IBRO & IRUN Neuroscience Forum (rok: 2016, ), Wydawca: www.neuronusforum.pl
  Data:
  konferencja 22 - 24 kwietnia
  Status:
  Opublikowana
 16. Mutacja miejsca wiążącego (B2E155) w receptorze GABAA typu a1b2g2 wpływa na etap wiązania i bramkowania tego kanału
  Autorzy:
  Magdalena E. Jatczak, Magdalena Kisiel, Marta M. Czyżewska, Marek Brodzki, Jerzy W. Mozrzymas
  Konferencja:
  BioOpen I Ogólnopolska Konferencja Doktorantów Nauk o Życiu (rok: 2015, ), Wydawca: Uniwersytet Łódzki
  Data:
  konferencja 20-22 kwietnia
  Status:
  Opublikowana
 17. Protons modulate GABAA receptor gating by affecting both desensitization and flipping transitions
  Autorzy:
  Magdalena Kisiel, Magdalena Jatczak, Jerzy W. Mozrzymas
  Konferencja:
  NEURONUS 2015 IBRO & IRUN Neuroscience Forum (rok: 2015, ), Wydawca: www.neuronusforum.pl
  Data:
  konferencja 17-18 kwietnia
  Status:
  Opublikowana
 18. SINGLE-CHANNEL RECORDINGS REVEAL THE MECHANISM OF PH MODULATION OF GABAA RECEPTOR ACTIVATION
  Autorzy:
  Kisiel M, Jatczak M, Mozrzymas JW
  Konferencja:
  10th Conference on Electrophysiological Techniques in Bioelectricity Research: from Ion Channels to Neural Networks (rok: 2016, ), Wydawca: www.neuro.iz.uj.edu.pl
  Data:
  konferencja 3 - 4 czerwca
  Status:
  Opublikowana
 19. Different pharmacological profile in α1-γ2L and α1-β2-γ2L GABA(A) receptors
  Autorzy:
  Brodzki M., Czyżewska M.M., Rutkowski R., Kisiel M., Jatczak M., Mozrzymas J.W.
  Konferencja:
  12th International Congress of the Polish Neuroscience Society (rok: 2015, ), Wydawca: Acta Neurobiologiae Experimentalis, Vol. 75 (2015) Supplement
  Data:
  konferencja 6-8 września
  Status:
  Opublikowana
 20. Modulation of GABAA receptor (α1 β2 γ2) gating by protons involves changes in flipping transitions.
  Autorzy:
  J.W. Mozrzymas, M. Kisiel, M. Jatczak
  Konferencja:
  42nd Annual Meeting of the Society for Neuroscience (rok: 2014, ), Wydawca: Society for Neuroscience
  Data:
  konferencja 15-19 listopada
  Status:
  Opublikowana
 21. Porównanie właściwości kinetycznych i farmakologicznych podtypów α1- γ2L i α1-β2-γ2L rekombinowanych receptorów GABA(A)
  Autorzy:
  Brodzki M., Czyżewska M.M., Rutkowski R., Kisiel M., Jatczak M., Mozrzymas J.W.
  Konferencja:
  VI Sympozjum Współczesna Myśl Techniczna w Naukach Medycznych i Biologicznych (rok: 2015, ), Wydawca: Oddział Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu
  Data:
  konferencja 19-20 czerwca
  Status:
  Opublikowana
 22. GABAA receptor binding site residue beta2 glutamate155: possible role in channel preactivation
  Autorzy:
  Magdalena Kisiel, Magdalena Jatczak, Marta M. Czyżewska, Marek Brodzki, Cynthia Czajkowski, Jerzy W. Mozrzymas
  Konferencja:
  12th International Congress of the Polish Neuroscience Society (rok: 2015, ), Wydawca: Acta Neurobiologiae Experimentalis, Vol. 75 (2015) Supplement
  Data:
  konferencja 6-8 września
  Status:
  Opublikowana
 23. Intersubunit interactions of heteropentamer GABAA receptor compared to crystal structures of homopentamer cys-loop family receptors
  Autorzy:
  Michałowski MA, Mozrzymas JW
  Konferencja:
  10th Conference on Electrophysiological Techniques in Bioelectricity Research: from Ion Channels to Neural Networks (rok: 2016, ), Wydawca: www.neuro.iz.uj.edu.pl
  Data:
  konferencja 3 - 4 czerwca
  Status:
  Opublikowana
 24. Involvement of key binding site residues of GABAA receptor in full and partial agonist binding
  Autorzy:
  Michał Adam Michałowski, Jerzy W. Mozrzymas
  Konferencja:
  NEURONUS 2016 IBRO & IRUN Neuroscience Forum (rok: 2016, ), Wydawca: www.neuronusforum.pl
  Data:
  konferencja 22 - 24 kwietnia
  Status:
  Opublikowana
 25. Modulacja aktywności receptora GABAA przez flurazepam
  Autorzy:
  Jatczak-Śliwa M, Terejko K, Brodzki M, Michałowski MA, Czyzewska MM, Nowicka JM, Andrzejczak A, Rakenduvadhana S, Mozrzymas JW
  Konferencja:
  IX Sympozjum Współczesna Myśl Techniczna w Naukach Medycznych i Biologicznych (rok: 2018, ), Wydawca: Polska Akademia Nauk Oddział we Wrocławiu
  Data:
  konferencja 22-23.06
  Status:
  Opublikowana
 26. Mutation at the binding site β2E155 residue affects both binding and gating properties of α1β2γ2 GABAA receptors
  Autorzy:
  Magdalena Jatczak, Magdalena Kisiel, Marta M. Czyżewska, Marek Brodzki, Cynthia Czajkowski, Jerzy W. Mozrzymas
  Konferencja:
  NEURONUS 2016 IBRO & IRUN Neuroscience Forum (rok: 2016, ), Wydawca: www.neuronusforum.pl
  Data:
  konferencja 22 - 24 kwietnia
  Status:
  Opublikowana
 27. PROTONS DIFFERENTLY MODULATE MACROSCOPIC CURRENTS EVOKED IN WILD TYPE α1β2γ2 GABAA RECEPTORS AND IN α1F64 MUTANTS
  Autorzy:
  Jatczak M, Kisiel M, Mozrzymas JW
  Konferencja:
  10th Conference on Electrophysiological Techniques in Bioelectricity Research: from Ion Channels to Neural Networks (rok: 2016, ), Wydawca: www.neuro.iz.uj.edu.pl
  Data:
  konferencja 3 - 4 czerwca
  Status:
  Opublikowana
 28. Role of singly-bound states, spontaneous activity and the impact of α1F64 mutation at the agonist binding site of GABAA receptors revealed through kinetic modeling based on single-channel recordings
  Autorzy:
  Brodzki M., Jatczak M., Kisiel M., Mozrzymas J. W.
  Konferencja:
  7th Conference Aspects of Neuroscience (rok: 2017, ), Wydawca: Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego
  Data:
  konferencja 24-26.11.2017
  Status:
  Opublikowana