Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Podejście neoweberowskie w zarządzaniu publicznym - w kierunku budowy paradygmatu

2013/11/B/HS4/01064

Słowa kluczowe:

zarządzanie publiczne neo-weberyzm

Deskryptory:

 • HS4_10: Gospodarka publiczna, infrastruktura społeczna, administracja publiczna
 • HS4_8: Zarządzanie organizacjami, zarządzanie strategiczne, koncepcje i metody zarządzania
 • HS4_2: Mikroekonomia i ekonomia instytucjonalna

Panel:

HS4 - Jednostka, instytucje, rynki: ekonomia, finanse, zarządzanie, demografia

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Jerzy Hausner 

Liczba wykonawców projektu: 10

Konkurs: OPUS 6 - ogłoszony 2013-09-16

Przyznana kwota: 260 835 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2014-09-26

Zakończenie projektu: 2016-07-25

Planowany czas trwania projektu: 18 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. komputer przenośny (3 szt.). Za kwotę 13 500 PLN
 2. projektor multimedialny. Za kwotę 2 500 PLN
 3. monitor komputerowy. Za kwotę 764 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (9)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (1)
 • Publikacje książkowe (6)
 1. Polityka rynku pracy w Polsce a neoweberowski model zarządzania publicznego
  Autorzy:
  Maciej Frączek
  Czasopismo:
  Zarządzanie publiczne (rok: 2016, tom: b.d., strony: b.d.), Wydawca: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej
  Status:
  Przyjęta do publikacji
 2. Cykl polityk publicznych w państwie neoweberowskim
  Autorzy:
  Michał Możdżeń
  Czasopismo:
  Zarządzanie publiczne (rok: 2016, tom: 3 (37), strony: 62-79), Wydawca: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.15678/ZP.2016.37.3.05 - link do publikacji
 3. Kryzys zaufania i nierówności dochodowe jako główne wyzwania dla współczesnego państwa. Przyczynek do dyskusji o neoweberyzmie jako nowym paradygmacie rządzenia
  Autorzy:
  Michał Żabiński
  Czasopismo:
  Ekonomia społeczna (tom: b.d., strony: b.d.), Wydawca: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej
  Status:
  Złożona
 4. Neoweberowskie państwo w kontekście globalnego kryzysu ekonomicznego
  Autorzy:
  Marek Oramus
  Czasopismo:
  Myśl Ekonomiczna i Polityczna (rok: 2016, tom: 2, strony: 37-55), Wydawca: Oficyna Wydawnicza Uczelni Łazarskiego
  Status:
  Opublikowana
 5. New dimensions of the core-periphery relations in an economically integrated Europe. The role of global value chains IF: 0,302
  Autorzy:
  Tomasz Geodecki, Maciej Grodzicki
  Czasopismo:
  Eastern European Economics (rok: 2016, tom: vol. 54, strony: 377-404), Wydawca: M E SHARPE INC
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1080/00128775.2016.1201426 - link do publikacji
 6. Dysfunctions of an amorphous growth of settlement in Poland in the face of the neoweberian state model
  Autorzy:
  Michał Kudłacz
  Czasopismo:
  Argumenta Oeconomica Cracoviensia (rok: 2016, tom: b.d., strony: b.d.), Wydawca: b.d.
  Status:
  Złożona
 7. Monopolizacja sieci społecznościowych. Zachowanie głównych graczy z perspektywy neoweberyzmu.
  Autorzy:
  M.Baran, J.Klich, M. A.Woźniak
  Czasopismo:
  Przedsiębiorczość i Zarządzanie (rok: 2015, tom: XVI, zeszyt 9, strony: 44828), Wydawca: Społeczna Akademia Nauk
  Status:
  Opublikowana
 8. Neoweberyzm (neo-Weberian state) jako sposób zarządzania w polityce innowacyjnej
  Autorzy:
  Piotr Kopyciński
  Czasopismo:
  Zarządzanie publiczne (rok: 2016, tom: 3 (37), strony: 26-37), Wydawca: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.15678/ZP.2016.37.3.02 - link do publikacji
 9. Specyfika krajów neoweberowskich na przykładzie działań podejmowanych w reakcji na globalny kryzys finansowy
  Autorzy:
  Paweł Białynicki-Birula, Jacek Klich
  Czasopismo:
  Zarządzanie publiczne (rok: 2016, tom: b.d., strony: b.d.), Wydawca: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej
  Status:
  Przyjęta do publikacji
 1. The Power and Importance of the State after the Global Economic Crisis in Relation to the Concept of Neo-Weberian State
  Autorzy:
  Marek Oramus
  Konferencja:
  The Asian Conference on the Social Sciences 2015 (rok: 2015, ), Wydawca: The International Academic Forum (IAFOR)
  Data:
  konferencja 11-14.06.2015
  Status:
  Opublikowana
 1. Towards neo-bureaucracy: bureaucracy in contemporary public management concepts
  Autorzy:
  Marek Ćwiklicki
  Książka:
  New Public Governance in the Visegrád Group (V4) (rok: 2015, tom: b.d., strony: 15-26), Wydawca: Wyd. Adam Marszałek
  Status:
  Opublikowana
 2. Neoweberyzm (neo-weberian state) a wybór inteligentnych specjalizacji regionalnych
  Autorzy:
  Piotr Kopyciński
  Książka:
  Sprawne państwo. Systemowe zmiany w funkcjonowaniu polskiego samorządu terytorialnego (rok: 2015, tom: b.d., strony: 201-214), Wydawca: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  Status:
  Opublikowana
 3. Polityka przemysłowa wobec globalizacji łańcuchów wartości
  Autorzy:
  Tomasz Geodecki
  Książka:
  Sprawne państwo. Systemowe zmiany w funkcjonowaniu polskiego samorządu terytorialnego (rok: 2015, tom: b.d., strony: 215-228), Wydawca: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  Status:
  Opublikowana
 4. nie dotyczy
  Autorzy:
  Stanisław Mazur, Paweł Białynicki-Birula, Marek Ćwiklicki, Jakub Głowacki, Jacek Klich, Michał Żabiński, Michał Możdżeń, Tomasz Geodecki, Marek Oramus, Michał Kudłacz, Piotr Kopyciński, Maciej Frączek, Łukasz Mamica
  Książka:
  Neoweberyzm w zarządzaniu publicznym. Od modelu do paradygmatu? (rok: 2016, tom: nie dotyczy, strony: 242), Wydawca: Wydawnictwo Naukowe Scholar Spółka z o.o.
  Status:
  Opublikowana
 5. Neoweberyzm jako nowy model zarządzania rozwojem metropolii w warunkach zglobalizowanej gospodarki
  Autorzy:
  Michał Kudłacz
  Książka:
  Sprawne państwo. Systemowe zmiany w funkcjonowaniu polskiego samorządu terytorialnego (rok: 2015, tom: brak, strony: 157-166), Wydawca: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  Status:
  Opublikowana
 6. nie dotyczy
  Autorzy:
  Stanisław Mazur, Paweł Białynicki-Birula, Marek Ćwiklicki, Jakub Głowacki, Jacek Klich, Michał Żabiński, Michał Możdżeń, Tomasz Geodecki, Marek Oramus, Michał Kudłacz, Piotr Kopyciński, Maciej Frączek, Łukasz Mamica
  Książka:
  The Neo-Weberian State (rok: 2016, tom: nie dotyczy, strony: 226), Wydawca: Wydawnictwo Naukowe Scholar Spółka z o.o.
  Status:
  Opublikowana