Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Poziom ryzyka finansowego w działalności gmin wiejskich. Pomiar, identyfikacja czynników oraz zapobieganie jego nadmiernemu poziomowi. Przykład województwa wielkopolskiego.

2013/11/D/HS4/03884

Słowa kluczowe:

gminy wiejskie obszary ryzyka ryzyko finansowe województwo wielkopolskie

Deskryptory:

 • HS4_6: Rynki finansowe, bankowość, finanse przedsiębiorstw, finanse publiczne
 • HS4_10: Gospodarka publiczna, infrastruktura społeczna, administracja publiczna

Panel:

HS4 - Jednostka, instytucje, rynki: ekonomia, finanse, zarządzanie, demografia

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Ekonomiczno-Społeczny

woj. wielkopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Aldona Standar 

Liczba wykonawców projektu: 1

Konkurs: SONATA 6 - ogłoszony 2013-09-16

Przyznana kwota: 103 800 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2014-08-20

Zakończenie projektu: 2019-08-19

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego/rocznego

 • Publikacje w czasopismach (14)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (3)
 • Publikacje książkowe (2)
 1. Managing rural areas in the context of the growing debt of Polish local government units IF: 2,072
  Autorzy:
  Kozera A., Standar A., Satoła Ł.
  Czasopismo:
  Agriculture-Basel (rok: 2020, tom: vol.10 (iss. 9), strony: art. 376), Wydawca: MDPI
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3390/agriculture10090376 - link do publikacji
 2. Identifying the changes and disparities in income between rural municipalities of the Wielkopolskie voivodship
  Autorzy:
  Standar A.
  Czasopismo:
  ANNALS OF THE POLISH ASSOCIATION OF AGRICULTURAL AND AGRIBUSINESS ECONOMISTS (rok: 2019, tom: Vol. XXi, No 4, strony: 463-474), Wydawca: POLISH ASSOCIATION OF AGRICULTURAL AND AGRIBUSINESS ECONOMISTS
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.5604/01.3001.0013.5147 - link do publikacji
 3. Lokalizacja względem ośrodków miejskich a sytuacja finansowa gmin wiejskich
  Autorzy:
  Standar A.
  Czasopismo:
  Studia Regionalne i Lokalne (rok: 2019, tom: 2(76), strony: 110-131), Wydawca: Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych Uniwersytetu Warszawskiego (EUROREG) oraz polska sekcja Regional Studies Association
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.7366/1509499527606 - link do publikacji
 4. Ocena poziomu pozyskanych środków PROW 2007-2013 na przedsięwzięcia środowiskowe w aspekcie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich. Przykład gmin województwa wielkopolskiego.
  Autorzy:
  A.Standar
  Czasopismo:
  Gospodarka regionalna w teorii i praktyce. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. (rok: 2016, tom: brak, strony: 180-189), Wydawca: Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.15611/pn.2016.433.18 - link do publikacji
 5. Zagrożenia w gospodarce finansowej samorządów gminnych a wyrównywanie poziomu rozwoju lokalnego
  Autorzy:
  Standar A.
  Czasopismo:
  Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy (rok: 2017, tom: 49 (1/2017), strony: 361-371), Wydawca: Uniwersytet Rzeszowski
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.15584/nsawg.2017.1.27 - link do publikacji
 6. Identifying the financial risk factors of excessive indebtedness of rural communes in Poland IF: 2,592
  Autorzy:
  A. Standar, A. Kozera
  Czasopismo:
  Sustainability (rok: 2020, tom: vol.12, iss. 3, strony: art. 794), Wydawca: MDPI
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3390/su12030794 - link do publikacji
 7. Ocena kondycji finansowej gmin oraz jej wybranych uwarunkowań na przykładzie województwa wielkopolskiego przy wykorzystaniu metody TOPSIS
  Autorzy:
  A.Standar
  Czasopismo:
  Wieś i Rolnictwo (rok: 2017, tom: 2 (175), strony: 69-92), Wydawca: Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.7366/wir022017/04 - link do publikacji
 8. Realizacja wydatków inwestycyjnych a kondycja finansowa JST-przykład gmin wiejskich województwa wielkopolskiego
  Autorzy:
  A. Standar
  Czasopismo:
  Zeszyty Naukowe SGGW, Seria Polityki Europejskie, Finanse i Marketing (rok: 2018, tom: 19 (68), strony: 248-261), Wydawca: SGGW
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.22630/PEFIM.2018.19.68.21 - link do publikacji
 9. Wykorzystanie analizy dyskryminacyjnej w ocenie ryzyka nadmiernego zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego na przykładzie gmin województwa wielkopolskiego
  Autorzy:
  Standar A., Kozera A.
  Czasopismo:
  Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia (rok: 2016, tom: 4/2016 (82), strony: 805-818), Wydawca: Uniwersytet Szczeciński
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.18276/frfu.2016.4.82/1-67 - link do publikacji
 10. Identyfikacja poziomu ryzyka w zakresie nadmiernego zadłużenia gmin i jego finansowych determinant
  Autorzy:
  A. Standar
  Czasopismo:
  Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy (rok: 2018, tom: 56 (4/2018), strony: 121-132), Wydawca: Uniwersytet Rzeszowski
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.15584/nsawg.2018.4.10 - link do publikacji
 11. Financial Autonomy of Local Government Units: Evidence from Polish Rural Municipalities IF: 0,822
  Autorzy:
  Satoła Ł., Standar A., Kozera A.
  Czasopismo:
  Journal of local Self-Goverment (rok: 2019, tom: vol. 17, no. 2, strony: 321-342), Wydawca: Lex Localis
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.4335/17.2.321-342(2019) - link do publikacji
 12. Realizacja przedsięwzięć inwestycyjnych przez gminy – skala, zróżnicowanie i perspektywa
  Autorzy:
  Standar A.
  Czasopismo:
  Problemy Zarządzania (rok: 2017, tom: vol.15,nr 2(67), strony: 161-172), Wydawca: Uniwersytet Warszawski
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.7172/1644-9584.67.9 - link do publikacji
 13. The role of local finance in overcoming socioeconomic inequalities in Polish rural areas IF: 2,592
  Autorzy:
  A. Standar, A. Kozera
  Czasopismo:
  Sustainability (rok: 2019, tom: vol.11, iss. 20, strony: art. 5848), Wydawca: MDPI
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3390/su11205848 - link do publikacji
 14. Uwarunkowania społeczno-ekonomiczne kształtowania się poziomu własnego potencjału dochodowego gmin wiejskich województwa wielkopolskiego
  Autorzy:
  Standar A., Kozera A.
  Czasopismo:
  Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia (rok: 2017, tom: 1/2017 (85), strony: 695-707), Wydawca: Uniwersytet Szczeciński
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.18276/frfu.2017.1.85-55 - link do publikacji
 1. Access to EU funds vs. financial risks faced by rural municipalities of the Wielkopolskie Voivodeship
  Autorzy:
  A. Standar
  Konferencja:
  Economic Science for Rural Development 2018 : 19th International Scientific Conference (rok: 2018, ), Wydawca: Latvia University of Agriculture
  Data:
  konferencja 09.05-11.05.2018
  Status:
  Opublikowana
 2. Assessing the scale of and financial reasons behind differences in the local government units' investment expenditures in the context of reducing disparities in socio-economic development
  Autorzy:
  A. Standar
  Konferencja:
  International Scientific Days 2018. "Towards Productive, Sustainable and Resilient Global Agriculture and Food Systems" (rok: 2018, ), Wydawca: Prague : Wolters Kluwer ČR
  Data:
  konferencja 16.05-17.05.2018
  Status:
  Opublikowana
 3. The problem of indebtedness of Polish communes
  Autorzy:
  A.Standar
  Konferencja:
  the International Scientific Conference Hradec Economic Days 2017 (rok: 2017, ), Wydawca: University of Hradec Kralove
  Data:
  konferencja 31.01-1.02.2017
  Status:
  Opublikowana
 1. -
  Autorzy:
  Standar A.
  Książka:
  Ryzyko finansowe w działalności gmin wiejskich na przykładzie województwa wielkopolskiego. Pomiar, identyfikacja czynników oraz sposoby ograniczenia jego wielkości. (rok: 2021, tom: -, strony: 1-190), Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
  Status:
  Przyjęta do publikacji
 2. Differences in accessing Rural Development Programme (RDP) funds. The impact of financial factors on the support level. The example of municipalities in the Wielkopolska Region
  Autorzy:
  A. Standar
  Książka:
  ERDN yearbook (rok: 2018, tom: vol. 15, strony: 93-105), Wydawca: European Rural Development Network
  Status:
  Opublikowana