Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Chrześcijaństwo nowoczesności czy "katolicyzm margarynowy"? Spór o modernizm katolicki w Polsce 1894-1918

2013/11/N/HS1/04769

Słowa kluczowe:

modernizm katolicki historia filozofii polskiej historia teologii katolickiej w Polsce Kościół Rzymskokatolicki w Polsce

Deskryptory:

 • HS1_1: Historia filozofii (starożytnej, średniowiecznej, nowożytnej i współczesnej) i historia idei
 • HS1_10: Religia i jej uwarunkowania: antropologiczne, kulturowe, socjo-psychologiczne
 • HS1_9: Teorie religii, historia religii, nauki religioznawcze

Panel:

HS1 - Fundamentalne pytania o naturę człowieka i otaczającej go rzeczywistości: filozofia, nauki o poznaniu, religioznawstwo, teologia

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Warszawski, Wydział Filozofii i Socjologii

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Michał Rogalski 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: PRELUDIUM 6 - ogłoszony 2013-09-16

Przyznana kwota: 45 402 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2014-08-11

Zakończenie projektu: 2018-02-10

Planowany czas trwania projektu: 24 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (1)
 • Publikacje książkowe (4)
 1. The Variety of the Polish Catholic Modernism. An Overview of the Reception Process IF: 0,101
  Autorzy:
  Michał Rogalski
  Czasopismo:
  Journal for the History of Modern Theology / Zeitschrift für Neuere Theologiegeschichte (rok: 2020, tom: 27(2), strony: 197-219), Wydawca: Walter de Gruyter GmbH
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1515/znth-2020-0013 - link do publikacji
 1. Teologiczne narzędzia w budowaniu świadomości narodowej. Jubileusz pięćdziesięciolecia ogłoszenia dogmatu o niepokalanym poczęciu na łamach "Przeglądu Powszechnego"
  Autorzy:
  Rogalski, Michał
  Książka:
  Między pozytywizmem a nacjonalizmem. Przemiany kultury polskiej w latach 1886-1918 (rok: 2017, tom: -, strony: 207-228), Wydawca: Wydawnictwo Naukowe SEMPER
  Status:
  Opublikowana
 2. The disengaged researcher as a type. Truth and probability in studies on religious thought
  Autorzy:
  Michał Rogalski
  Książka:
  Truth and Falsehood in Science and the Arts (rok: 2019, tom: -, strony: -), Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego
  Status:
  Przyjęta do publikacji
 3. -
  Autorzy:
  Rogalski Michał
  Książka:
  Producenci margaryny? Marian Zdziechowski i polski modernizm katolicki (rok: 2018, tom: -, strony: ss. 245), Wydawca: Universitas
  Status:
  Opublikowana
 4. Polska apologetyka katolicka wobec teorii ewolucji. Katolicyzm a rozwój nauki w drugiej połowie XIX wieku i na początku XXwieku
  Autorzy:
  Rogalski, Michał
  Książka:
  Między przyrodoznawstwem a humanistyką. Przestrzenie kultury polskiego pozytywizmu (rok: 2016, tom: -, strony: 177-190), Wydawca: Wydawnictwo Naukowe SEMPER
  Status:
  Opublikowana