Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Afekty w literaturze i sztuce modernizmu

2013/11/N/HS2/03509

Słowa kluczowe:

afekt wrażenie krytyka afektywna estetyka modernizmu

Deskryptory:

 • HS2_2: Teoria literatury, historia myśli literaturoznawczej, metody i orientacje badań literacko-kulturowych, antropologia literatury, komparatystyka i translatologia literacko-kulturowa
 • HS2_14: Kulturoznawstwo (w tym: współczesne studia kulturowe i antropologiczno-kulturowe)
 • HS2_1: Historia literatury (w tym: starożytnej, nowożytnej, współczesnej; narodowej, światowej) oraz krytyka i interpretacja literacka

Panel:

HS2 - Kultura i twórczość kulturowa: literaturoznawstwo, bibliotekoznawstwo, językoznawstwo, kulturoznawstwo, nauki o sztuce

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Jagielloński, Wydział Polonistyki

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Agnieszka Dauksza 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: PRELUDIUM 6 - ogłoszony 2013-09-16

Przyznana kwota: 138 920 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2014-08-06

Zakończenie projektu: 2017-08-05

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. komputer (ultrabook). Za kwotę 4 500 PLN

Dane z raportu końcowego/rocznego

 • Publikacje w czasopismach (9)
 • Publikacje książkowe (5)
 1. 'KwieKulik jako zmęczeni terroryści. Sztuka realizmu afektywnego'
  Autorzy:
  A Dauksza
  Czasopismo:
  "Didaskalia" (rok: 2015, tom: nr 127/128, strony: 65-74), Wydawca: Instytut im. J. Grotowskiego
  Status:
  Opublikowana
 2. Ciążąca (nie)obecność. Gombrowicz wobec wojny i Żydów
  Autorzy:
  A. Dauksza
  Czasopismo:
  "Teksty Drugie" 2016/2 (rok: 2016, tom: 2, strony: 211-231), Wydawca: IBL PAN
  Status:
  Opublikowana
 3. Materia to podstawa. Relacje, reakcje i eksperymenty
  Autorzy:
  A. Dauksza, J. Rajkowska
  Czasopismo:
  "Teksty Drugie" (rok: 2017, tom: 1, strony: 421-431), Wydawca: IBL PAN
  Status:
  Opublikowana
 4. Peryperformatyka jako chwyt. Oddolne metody Witolda Gombrowicza
  Autorzy:
  A. Dauksza
  Czasopismo:
  "Didaskalia" (rok: 2015, tom: 129, strony: 36-43), Wydawca: Instytut im. J. Grotowskiego
  Status:
  Opublikowana
 5. Laboratorium artystyczne: realizm afektywny. Praktyki Joanny Rajkowskiej
  Autorzy:
  A. Dauksza
  Czasopismo:
  Teksty Drugie (rok: 2017, tom: 1, strony: 373-381), Wydawca: IBL PAN
  Status:
  Opublikowana
 6. Pasmo przemocy. sztuka presji afektywnej Teresy Margolles,
  Autorzy:
  A. Dauksza
  Czasopismo:
  "Mała kultura współczesna" (rok: 2014, tom: 12, strony: -), Wydawca: Narodowe Centrum Kultury, Stowarzyszenie Katedra Kultury
  Status:
  Opublikowana
 7. Znaczenie odczuwane: projekt interpretacji relacyjnej
  Autorzy:
  A. Dauksza
  Czasopismo:
  "Teksty Drugie" 2016/4. (rok: 2016, tom: 4, strony: 265-281), Wydawca: IBL PAN
  Status:
  Opublikowana
 8. Awangardowe bezformia i ich losy. Prolegomena
  Autorzy:
  A. Dauksza
  Czasopismo:
  "Zagadnienia Rodzajów Literackich"/ 'The Problems of Literary Genres' (rok: 2014, tom: LVII, z. 1., strony: 119-134), Wydawca: Łódzkie Towarzystwo Naukowe
  Status:
  Opublikowana
 9. KwieKulik jako niewiadoma. Neoawangardowe laboratorium doświadczenia
  Autorzy:
  A. Dauksza
  Czasopismo:
  "Teksty Drugie" (rok: 2015, tom: nr 2, strony: 278-302), Wydawca: wyd. IBL PAN
  Status:
  Opublikowana
 1. -
  Autorzy:
  A. Dauksza
  Książka:
  Afektywny modernizm. Nowoczesna literatura polska w interpretacji relacyjnej (rok: 2017, tom: -, strony: ss. 416), Wydawca: IBL PAN
  Status:
  Opublikowana
 2. Ekonomia afektu Leo Lipskiego
  Autorzy:
  A. Dauksza
  Książka:
  Pamięć i afekty, pod red. Z. Budrewicz, R. Sendyki i R. Nycza (rok: 2014, tom: -, strony: 511-530), Wydawca: wyd. IBL PAN
  Status:
  Opublikowana
 3. Wspólnoty emocjonalne. W stronę interpretacji relacyjnej
  Autorzy:
  A. Dauksza
  Książka:
  Migracyjna pamięć, wspólnota, tożsamość pod redakcją Romy Sendyki, Tomasza Sapoty i Ryszarda Nycza (rok: 2016, tom: 31, strony: 245-271), Wydawca: IBL PAN
  Status:
  Opublikowana
 4. 'Przemoc wrażenia. Wstępne rozpoznanie literatury i sztuki afektywnej'
  Autorzy:
  red. R. Nycz, A. Łebkowska i A. Dauksza
  Książka:
  Kultura afektu - afekty w kulturze. Humanistyka po zwrocie afektywnym (rok: 2015, tom: -, strony: 555-592), Wydawca: wyd. IBL PAN
  Status:
  Opublikowana
 5. Poetyka afektywna Brunona Schulza. Rekonesans
  Autorzy:
  A. Dauksza
  Książka:
  Historie afektywne, polityki pamięci, red. R. Nycz, E. Wichrowska, A. Szczepan-Wojnarska, R. Sendyka (rok: 2016, tom: -, strony: 205-230), Wydawca: wyd. IBL PAN
  Status:
  Opublikowana