Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Receptor sierocy GPR18. Poszukiwanie niezbędnych narzędzi do badań nad GPR18 jako potencjalnym celem terapeutycznym.

2013/11/B/NZ7/04865

Słowa kluczowe:

GPCR receptory sieroce GPR18 komórki nowotworowe ligandy receptora GPR18

Deskryptory:

 • NZ7_14: Farmacja, farmakoterapia, farmakologia
 • ST5_16: Chemia biologiczna
 • NZ2_10: Modelowanie i symulacje biologiczne

Panel:

NZ7 - Zdrowie publiczne: epidemiologia, choroby cywilizacyjne i społeczne zagrożenia środowiskowe dla zdrowia ludzi i zwierząt, medyczna i weterynaryjna ochrona zdrowia publicznego, etyka, medycyna pracy, farmakoekonomika

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum, Collegium Medicum, Wydział Farmaceutyczny

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Katarzyna Kieć-Kononowicz 

Liczba wykonawców projektu: 8

Konkurs: OPUS 6 - ogłoszony 2013-09-16

Przyznana kwota: 860 060 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2014-08-27

Zakończenie projektu: 2018-08-26

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Ultrawirówka laboratoryjna z funkcją chłodzenia, wyposażona w rotor wychylny. Za kwotę 60 000 PLN
 2. Zbiornik do przechowywania banków komórek w ciekłym azocie.
 3. zestaw do elektoroforezy. Za kwotę 4 099 PLN
 4. wytrząsarka z ruchem orbitalnym. Za kwotę 3 612 PLN
 5. Millicell ERS-2 Volt-Ohm Meter.
 6. program komputerowy MOE. Za kwotę 24 000 PLN
 7. Wielokanałowy aparat do Real-time PCR, zgodny z wielodołkowym formatem próbek. Za kwotę 170 000 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (4)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (18)
 1. Characterization of non-olfactory GPCRs in human sperm with focus on GPR18 IF: 5,228
  Autorzy:
  C.Flegel, F.Vogel, A.Hofreuter, S.Wójcik, C.Schoeder, K.Kieć-Kononowicz, N.Brockmeyer, C.Müller, Ch.Becker, J.Atmüller, H.Hatt, G.Gisselmann
  Czasopismo:
  Scientific Reports (rok: 2016, tom: 6, strony: 32255), Wydawca: Nature
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1038/srep32255 - link do publikacji
 2. Structure-activity relationships of imidazothiazinones and analogs as antagonists of the cannabinoid-activated orphan G protein-coupled receptor GPR18 IF: 4,816
  Autorzy:
  C.Schoeder, M.Kaleta, A.B.Mahardhika., A.Olejarz-Maciej, D.Łażewska, K.Kieć-Kononowicz, C.Müller
  Czasopismo:
  European Journal of Medicinal Chemistry (rok: 2018, tom: 15, strony: 381-397), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.ejmech.2018.05.050 - link do publikacji
 3. Molecular modeling of an orphan GPR18 receptor IF: 0,924
  Autorzy:
  K.Kuder, T.Karcz, M.Kaleta, K.Kieć-Kononowicz
  Czasopismo:
  Letters in Drug Design & Discovery (rok: 2018, tom: 15, strony: 44569), Wydawca: Bentham Science
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.2174/1570180815666180810114847 - link do publikacji
 4. Molecular and functional interaction between GPR18 and cannabinoid CB2 G-protein-coupled receptors. Revelance in neurodegenerative diseases IF: 4,235
  Autorzy:
  I.Reyes-Resina, G.Navarro, D.Aguinaga, E.I.Canela, C.Schoeder, M.Załuski, K.Kieć-Kononowicz, C.Saura, C.Müller, R.Franco
  Czasopismo:
  Biochemical Pharmacology (rok: 2018, tom: 157, strony: 169-179), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.bcp.2018.06.001 - link do publikacji
 1. In vitro evaluation of metabolic stability of bicyclic imidazole-4-one derivative – the potent and selective antagonist for the orphan G protein-coupled receptor GPR18
  Autorzy:
  G.Latacz, I.Duda, M.Kaleta, Ch.Müller, K.Kieć-Kononowicz
  Konferencja:
  VII Konwersatorium Chemii Medycznej (rok: 2015, ), Wydawca: Uniwersytet Medyczny w Lublinie
  Data:
  konferencja 17-19 September
  Status:
  Opublikowana
 2. Lipophilic side chain - influence on the activity of bicyclic imidazole-4-one dervatives on Gpr18 and GPR55
  Autorzy:
  A. Doroz-Płonka, T. Karcz, M. Kaleta, C.T. Schoeder, V. Rempel, C.E. Muller, K. Kieć-Kononowicz
  Konferencja:
  VII Konwersatorium Chemii Medycznej & VIII Sympozjum PTBI (rok: 2015, ), Wydawca: Polskie Towarzystwo Chemii Medycznej
  Data:
  konferencja 17-19 wrzesień
  Status:
  Opublikowana
 3. P2Y-like orphan receptors: New antagonist for GPR18 and GPR55
  Autorzy:
  C.T.Schoeder, V.Rempel, T.Karcz, K.Kieć-Kononowicz, C.E.Müller
  Konferencja:
  Purines 2014, an International Conference on Nucleotides, Nucleosides and Nucleobases (rok: 2014, ), Wydawca: Springer, Purinergic Signalling 2014, 10, 657-854
  Data:
  konferencja 23-27 July
  Status:
  Opublikowana
 4. Poszukiwanie selektywnych aktywnych antagonistów receptora GPR18 o właściwościach lekoopornych
  Autorzy:
  E.Honkisz, G.Latacz, A.Lubelska, M.Grosicki, A.Olejarz, C.Muller, K.Kieć-Kononowicz
  Konferencja:
  III Sympozjum Szkoła Chemii Medycznej (rok: 2017, ), Wydawca: Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne
  Data:
  konferencja 6-8 Września
  Status:
  Opublikowana
 5. Arylideneimidazothiazines as GPR55 ligands
  Autorzy:
  T.Karcz, C.T.Schoeder, M.Kaleta, J.Handzlik, V.Rempel, A.Doroz-Płonka, C.E.Müller, K.Kieć-Kononowicz
  Konferencja:
  GLISTEN Meeting COST , Amsterdam (rok: 2015, ), Wydawca: Vrije University Amsterdam
  Data:
  konferencja 12-13 October
  Status:
  Opublikowana
 6. Imidazothiazinones spatial requirements and activity as GPR18 antagonists
  Autorzy:
  K.Kuder, C.Schoeder, T.Karcz, V.Rempel, M.Kaleta, C.E.Müller, A.Suder, K.Wydra, M.Filip, A.Doroz-Płonka, K.Kieć-Kononowicz
  Konferencja:
  EFMC International Symposium on Medicinal Chemistry (rok: 2016, ), Wydawca: European Federation Medicinal Chemistry
  Data:
  konferencja 28 August-1 September
  Status:
  Opublikowana
 7. Looking for pharmacophore of GPR18 antagonists
  Autorzy:
  K.Kuder, C.Schoeder, T.Karcz, V.Rempel, M.Kaleta, C.Müller, A.Doroz-Płonka, K.Kieć-Kononowicz
  Konferencja:
  COST GLISTEN M (rok: 2016, ), Wydawca: COST Action CM1207 GLISTEN
  Data:
  konferencja 25-27 September
  Status:
  Opublikowana
 8. Development of agonists and antagonists for the orphan G protein-coupled receptor GPR18
  Autorzy:
  C.Schoeder, V.Rempel, T.Karcz, J.Meiler, K.Kieć-Kononowicz
  Konferencja:
  Frontieres of Medicinal Chemistry (rok: 2017, ), Wydawca: Frontiers of Medicianl Chemistry
  Data:
  konferencja 12-15 February
  Status:
  Opublikowana
 9. In vitro evaluation of metabolic activity of GPR18 ligands
  Autorzy:
  E.Honkisz, U.Cichoń, M.Surowiec, A.Olejarz, J.Drukała, J.Stalińska, G.Latacz, K.Kieć-Kononowicz
  Konferencja:
  VIII Konwersatorium Chemii Medycznej (rok: 2016, ), Wydawca: Polskie Towarzystwo Chemii Medycznej
  Data:
  konferencja 15-17 Wrzesien
  Status:
  Opublikowana
 10. Modelowanie homologiczne receptora sierocego GPR18
  Autorzy:
  K.Kuder, C.Schoeder, T.Karcz, V.Rempel, M.Kaleta, C.Muller, K.Kieć-Kononowicz
  Konferencja:
  III Symposium. Szkoła Chemii Medycznej (rok: 2017, ), Wydawca: Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne
  Data:
  konferencja 6-8 Września
  Status:
  Opublikowana
 11. Structural requirements for GPR18 and GPR55 antagonists
  Autorzy:
  A.Doroz-Płonka, T.Karcz, C.T.Schoeder, V.Rempel, C.E.Müller, K.Kieć-Kononowicz
  Konferencja:
  V Meeting of the Paul Ehrlich MedChem Euro-PhD Network (rok: 2015, ), Wydawca: Polish Scociety of Medicinal Chemistry
  Data:
  konferencja 3-5 July
  Status:
  Opublikowana
 12. Development of ligands for the cannabinoid-like orphan receptors GPR18 and GPR55
  Autorzy:
  K.Kieć-Kononowicz, V.Rempel, T.Karcz, C.Schoeder, A.Doroz-Płonka, M.Kaleta, Ch.Müller
  Konferencja:
  DPhG Jahrestagung 2015 Annual Meeting (rok: 2015, ), Wydawca: DPhG
  Data:
  konferencja 23-25 September
  Status:
  Opublikowana
 13. Development of pharmacological tools for the orphan G protein-coupled receptor GPR18
  Autorzy:
  C. Schoeder, V. Rempel, M. Kaleta, J. Meiler, K. Kieć-Kononowicz, C.E. Muller
  Konferencja:
  Annual Meeting of the German Pharmaceutical Society – DPhG Novel Therapies for future challenges (rok: 2017, ), Wydawca: DPhG
  Data:
  konferencja 26-29 September
  Status:
  Opublikowana
 14. Expression of G-protein coupled receptor 18 (GPR18) in different human cancer cells
  Autorzy:
  E. Honkisz, J. Salińska, J. Drukała, K. Kieć-Kononowicz
  Konferencja:
  9th Polish-German Symposium on Pharmaceutical Sciences "Towards novel concepts in pharmaceutical sciences (rok: 2017, ), Wydawca: Jagiellonian University Medical College
  Data:
  konferencja 25-27 May
  Status:
  Opublikowana
 15. New antagonists for orphan G protein-coupled receptors GPR18 and GPR55: Structure activity relationships of bicyclic imidazole-4-one derivatives
  Autorzy:
  C.T.Schoeder, V.Rempel, T.Karcz, K.Kieć-Kononowicz, C.E.Müller
  Konferencja:
  23rd International Symposium on Medicinal Chemistry (rok: 2014, ), Wydawca: Portuguese Chemical Society
  Data:
  konferencja 7-11 September
  Status:
  Opublikowana
 16. Podwójna aktywność biologiczna chalkonów indolowych - wpływ na autofagię i makropinocytozę, jako dwa narzędzia w walce z nowotworem
  Autorzy:
  E. Honkisz, M. Kaleta, K. Kieć-Kononowicz
  Konferencja:
  XXIII Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego (rok: 2017, ), Wydawca: PTFarm
  Data:
  konferencja 19 - 22 Wrzesień
  Status:
  Opublikowana
 17. Arylidene-substituted imidazothiazinones: potent and selective antagonists of the orphan G protein-coupled receptor GPR18
  Autorzy:
  M. Kaleta, C. Schoeder, V. Remple, A. Mahardhika, G. Latacz, A. Olejarz-Maciej, M. Frankowska, M. Zaniewska, K. Wydra, B. Bystrowska, E. Honkisz-Orzechowska, M. Grosicki, K. Kuder, T. Karcz, M. Filip, C.E. Muller, K. Kieć-Kononowicz
  Konferencja:
  EFMC International Symposium on Medicinal Chemistry (rok: 2018, ), Wydawca: EFMC
  Data:
  konferencja 2-6 September
  Status:
  Opublikowana
 18. Looking for GPR18 ligands
  Autorzy:
  A. Doroz-Płonka, T.Karcz, C.T.Schoeder, V. Rempel, C.E.Mueller, K.Kieć-Kononowicz
  Konferencja:
  VI Konwersatorium Chemii Medycznej (rok: 2014, ), Wydawca: Uniwersytet Medyczny w Lublinie
  Data:
  konferencja 18-20 September
  Status:
  Opublikowana