Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Struktura rytmiczna wypowiedzi w języku polskim: analiza korpusowa

2013/11/D/HS2/04486

Słowa kluczowe:

rytm języka polskiego klasyfikacja rytmiczna języków opis ilościowy i jakościowy rytmu mowy metra rytmiczne mowa nienatywna prominencja korelaty akustyczne rytmu tempo wzorce czasowe korpusy mowy

Deskryptory:

 • HS2_5: Historia języka i dialektologia, badania współczesnego języka i analiza dyskursu, tekstologia i translatologia lingwistyczna
 • HS2_6: Językoznawstwo ogólne i porównawcze, teoria języka i teoria komunikacji, metody badań lingwistycznych (w tym: socjo-, etno-, psycho- i pragmalingwistyka), lingwistyka komputerowa;

Panel:

HS2 - Kultura i twórczość kulturowa: literaturoznawstwo, bibliotekoznawstwo, językoznawstwo, kulturoznawstwo, nauki o sztuce

Jednostka realizująca:

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Neofilologii

woj. wielkopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Agnieszka Wagner 

Liczba wykonawców projektu: 4

Konkurs: SONATA 6 - ogłoszony 2013-09-16

Przyznana kwota: 156 560 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2014-08-01

Zakończenie projektu: 2017-07-31

Planowany czas trwania projektu: 24 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. komputer stacjonarny (2 szt.). Za kwotę 7 000 PLN
 2. notebook. Za kwotę 3 500 PLN
 3. serwer. Za kwotę 5 000 PLN
 4. akcesoria komputerowe: monitor LCD (24''), mysz, klawiatura (3 szt.). Za kwotę 3 600 PLN

Dane z raportu końcowego/rocznego

 • Publikacje w czasopismach (2)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (2)
 • Publikacje książkowe (3)
 1. Akustyczne wyznaczniki rytmu w wypowiedziach mówców natywnych i nienatywnych języka polskiego
  Autorzy:
  Agnieszka Wagner
  Czasopismo:
  Prace Filologiczne (rok: 2015, tom: LXVI, strony: 249-270), Wydawca: Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego
  Status:
  Opublikowana
 2. CZY JĘZYKI POSIADAJĄ STABILNE, KONTRASTYWNE WŁASNOŚCI RYTMICZNE? DOWODY EKSPERYMENTALNE Z JĘZYKA POLSKIEGO
  Autorzy:
  Agnieszka Wagner
  Czasopismo:
  Prace Filologiczne (rok: 2016, tom: LXIX, strony: 515-533), Wydawca: Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego
  Status:
  Opublikowana
 1. The influence of tempo and speaking style on timing patterns in Polish
  Autorzy:
  Agnieszka Wagner, Katarzyna Klessa
  Konferencja:
  6th International Conference on Experimental Linguistics (rok: 2015, ), Wydawca: ISEL Editions
  Data:
  konferencja 26-27 czerwca
  Status:
  Opublikowana
 2. Polish rhythmic database – new resources for speech timing and rhythm analysis
  Autorzy:
  Agnieszka Wagner, Katarzyna Klessa, Jolanta Bachan
  Konferencja:
  10th Language Resources and Evaluation Conference (rok: 2016, ), Wydawca: European Language Resources Association
  Data:
  konferencja 23-28 maja
  Status:
  Opublikowana
 1. nie dotyczy
  Autorzy:
  Agnieszka Wagner
  Książka:
  Rytm w mowie i języku w ujęciu wielowymiarowym (rok: 2017, tom: nie dotyczy, strony: 1-287), Wydawca: Dom Wydawniczy "Elipsa"
  Status:
  Opublikowana
 2. SPEAKING RATE VARIATION AND THE INTERACTION BETWEEN HIERARCHICAL RHYTHMIC LEVELS
  Autorzy:
  Agnieszka Wagner, Jolanta Bachan
  Książka:
  Elektronische Sprachsignalverarbeitung 2017: Tagungsband der 28. Konferenz Saarbrücken, 15.-17. März 2017 (Studientexte zur Sprachkommunikation) (rok: 2017, tom: 28, strony: 308-315), Wydawca: TUDpress, Dresden
  Status:
  Opublikowana
 3. Stability of timing patterns in Polish. Experimental verification of the rhythm class hypothesis
  Autorzy:
  Wagner Agnieszka
  Książka:
  Nordic Prosody, Proceedings of the XII th Conference, Trondheim 2016 (rok: 2017, ), Wydawca: Peter Lang
  Status:
  Opublikowana