Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

NIEUCZCIWE PRAKTYKI HANDLOWE MIĘDZY PRZEDSIĘBIORCAMI. W POSZUKIWANIU PARADYGMATU OCHRONY PRZED NIEUCZCIWĄ KONKURENCJĄ W PRAWIE UNII EUROPEJSKIEJ I W PRAWIE KRAJOWYM

2013/11/B/HS5/03633

Słowa kluczowe:

nieuczciwe praktyki handlowe nieuczciwe praktyki handlowe między przedsiębiorcami nieuczciwa konkurencja prawo zwalczania nieuczciwej konkurencji europejskie prawo zwalczania nieuczciwej konkurencji B2B dyrektywa 2006/114/WE łańcuch dostaw prawo Unii Europejskiej prawo polskie prawo niemieckie

Deskryptory:

 • HS5_5: Prawo prywatne
 • HS5_2: Prawo konstytucyjne, prawa człowieka, prawo i instytucje międzynarodowe
 • HS5_11: Inne zagadnienia pokrewne

Panel:

HS5 - Normy i władza: prawo, nauki o polityce, polityka regionalna i społeczna

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Łódzki, Wydział Prawa i Administracji

woj. łódzkie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Monika Namysłowska 

Liczba wykonawców projektu: 1

Konkurs: OPUS 6 - ogłoszony 2013-09-16

Przyznana kwota: 130 910 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2014-08-11

Zakończenie projektu: 2020-02-10

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (3)
 • Publikacje książkowe (11)
 1. Artykuł 11 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji w świetle dyrektywy 2016/943 o ochronie tajemnic przedsiębiorstwa
  Autorzy:
  Monika Namysłowska
  Czasopismo:
  Przegląd Prawa Handlowego (rok: 2016, tom: 11, strony: 44692), Wydawca: Wolters Kluwer
  Status:
  Opublikowana
 2. Czy można zbudować "piramidę"? Glosa do wyroku TS z 3.04.2014 r. w sprawie C-515/12 4finance
  Autorzy:
  Monika Namysłowska
  Czasopismo:
  Europejski Przegląd Sądowy (rok: 2014, tom: 11, strony: 47-51), Wydawca: Wolters Kluwer
  Status:
  Opublikowana
 3. Trudne relacje między nieuczciwością B2C a nieuczciwością B2B - glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości z 19.10.2017 r., C-295/16, Europamur Alimentacíon
  Autorzy:
  Monika Namysłowska
  Czasopismo:
  Europejski Przegląd Sądowy (rok: 2018, tom: 4, strony: 33-38), Wydawca: Wolters Kluwer Polska
  Status:
  Opublikowana
 1. Member State Interests and the EU Law on Unfair B2C and B2B Practices
  Autorzy:
  Monika Namysłowska, Agnieszka Jabłonowska
  Książka:
  Between Compliance and Particularism. Member State Interests and European Union Law (rok: 2019, tom: nie dotyczy, strony: 191-211), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
 2. komentarz do art. 1, art. 4, art. 5 pkt 3, art. 5 pkt 6, art. 6, art. 7 ust. 2, art. 7 ust. 3 pkt 1 i 2, art. 8, art. 10, art. 17-20, art. 22, art. 24-30, art. 40-42 ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi
  Autorzy:
  Monika Namysłowska; Wprowadzenie - Monika Namysłowska, Anna Piszcz
  Książka:
  Ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi. Komentarz (rok: 2017, tom: nie dotyczy, strony: m.in.1-19;39-44;51-58;67-78;91-108;185-206;223-257), Wydawca: C.H.Beck
  Status:
  Opublikowana
 3. Nieuczciwe praktyki handlowe między przedsiębiorcami w prawie Unii Europejskiej
  Autorzy:
  Monika Namysłowska
  Książka:
  Prawo konkurencji. 25 lat (rok: 2015, tom: nie dotyczy, strony: 604-616), Wydawca: Wolters Kluwer
  Status:
  Opublikowana
 4. All Roads lead to Rome. Protection against Unfair Advertising on Social Media
  Autorzy:
  Monika Namysłowska
  Książka:
  Unfair Commercial Practices (rok: 2017, tom: nie dotyczy, strony: 44826), Wydawca: Pázmány Press
  Status:
  Opublikowana
 5. Geschäftsgeheimnis-Richtlinie - Richtlinie (EU) 2016/943 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 8. Juni 2016 über den Schutz vertraulichen Know-hows und vertraulicher Geschäftsinformationen (Geschäftsgeheimnisse) vor rechtswidrigem Erwerb sowie rechtswidriger Nutzung und Offenlegung
  Autorzy:
  Monika Namysłowska
  Książka:
  Münchener Kommentar. Lauterkeitsrecht. (rok: 2020, tom: 1, strony: 945-1012), Wydawca: C.H.Beck
  Status:
  Opublikowana
 6. Poland (I.2, II.1, II.3, III.2, III.3, III.4)
  Autorzy:
  Monika Namysłowska
  Książka:
  Legislation Covering Business-to-business Unfair Trading Practices in the Food Supply Chain in Central and Eastern European Countries (rok: 2019, tom: nie dotyczy, strony: 218-223;224-226;230-235), Wydawca: Centre for Antitrust and Regulatory Studies, University of Warsaw, Faculty of Management Press
  Status:
  Opublikowana
 7. Ponownie wezwana do odpowiedzi, czyli jak dziś oceniam regulację reklamy wprowadzającej w błąd i reklamy porównawczej?
  Autorzy:
  Monika Namysłowska
  Książka:
  Qui bene dubitat, bene sciet. Księga jubileuszowa dedykowana prof. Ewie Nowińskiej (rok: 2018, tom: nie dotyczy, strony: 437-450), Wydawca: Wolters Kluwer Polska
  Status:
  Opublikowana
 8. Zwalczanie nieuczciwej reklamy w mediach społecznościowych
  Autorzy:
  Monika Namysłowska
  Książka:
  Inteligentna i zrównoważona gospodarka sprzyjająca włączeniu społecznemu – wyzwania dla systemów prawnych Unii Europejskiej i państw członkowskich (rok: 2017, tom: nie dotyczy, strony: 26-39), Wydawca: Wolters Kluwer
  Status:
  Opublikowana
 9. -
  Autorzy:
  Monika Namysłowska
  Książka:
  Zwalczanie nieuczciwych praktyk handlowych między przedsiębiorcami w prawie Unii Europejskiej. W poszukiwaniu modelu ochrony (rok: 2022, tom: -, strony: 475), Wydawca: Wolters Kluwer
  Status:
  Przyjęta do publikacji
 10. EU-Lauterkeitsrecht in B2B-Bereich. UGP-Richtlinie - Richtlinie 2005/29/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. Mai 2005 über unlautere Geschäftspraktiken von Unternehmen gegenüber Verbrauchern im Binnenmarkt und zur Änderung der Richtlinie 84/450/EWG des Rates, der Richtlinien 97/7/EG, 98/27/EG und 2002/65/EG des Europäischen Parlaments und des Rates sowie der Verordnung (EG) Nr. 2006/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates
  Autorzy:
  Monika Namysłowska, Hans-Wolfgang Micklitz
  Książka:
  Münchener Kommentar. Lauterkeitsrecht (rok: 2020, tom: 1, strony: 673-677), Wydawca: C.H.Beck
  Status:
  Opublikowana
 11. O konieczności uchylenia ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
  Autorzy:
  Monika Namysłowska
  Książka:
  Aktualne wyzwania prawa własności intelektualnej i prawa konkurencji. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Michałowi du Vallowi (rok: 2015, tom: nie dotyczy, strony: 382-400), Wydawca: Wolters Kluwer
  Status:
  Opublikowana