Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Politropia: Wczesnonowożytne teorie i koncepcje figuratywności

2013/11/D/HS2/04529

Słowa kluczowe:

retoryka elokucja figuratywność tropy figury retoryczne

Deskryptory:

 • HS2_1: Historia literatury (w tym: starożytnej, nowożytnej, współczesnej; narodowej, światowej) oraz krytyka i interpretacja literacka
 • HS2_2: Teoria literatury, historia myśli literaturoznawczej, metody i orientacje badań literacko-kulturowych, antropologia literatury, komparatystyka i translatologia literacko-kulturowa
 • HS1_1: Historia filozofii (starożytnej, średniowiecznej, nowożytnej i współczesnej) i historia idei

Panel:

HS2 - Kultura i twórczość kulturowa: literaturoznawstwo, bibliotekoznawstwo, językoznawstwo, kulturoznawstwo, nauki o sztuce

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Jagielloński, Wydział Polonistyki

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Wojciech Ryczek 

Liczba wykonawców projektu: 1

Konkurs: SONATA 6 - ogłoszony 2013-09-16

Przyznana kwota: 342 420 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2014-09-08

Zakończenie projektu: 2018-09-07

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego/rocznego

 • Publikacje w czasopismach (17)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (3)
 • Publikacje książkowe (2)
 1. Odrodzenie retorycznego feniksa. Iwona Słomak, "Pheonix rhetorum" Jana Kwiatkiewicza. Wprowadzenie – przekład – opracowanie, nakładem Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2016
  Autorzy:
  Wojciech Ryczek
  Czasopismo:
  Terminus (rok: 2017, tom: 2 (43) (2017), strony: 469-476), Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
  Status:
  Opublikowana
 2. The Praise of the Humanities: De ratione studii of Stanislaus Sokołowski
  Autorzy:
  Wojciech Ryczek
  Czasopismo:
  "Humanistica Lovaniensia" (rok: 2017, tom: LXVI, strony: 271-305), Wydawca: Cornell University Press
  Status:
  Opublikowana
 3. Inwencja tekstowa. Renesansowe antecedencje intertekstualności
  Autorzy:
  Wojciech Ryczek
  Czasopismo:
  Teksty Drugie (rok: 2018, tom: 5, strony: ---), Wydawca: IBL PAN
  Status:
  Przyjęta do publikacji
 4. O kategorii charakteru lirycznego w poetyce Macieja Kazimierza Sarbiewskiego
  Autorzy:
  Wojciech Ryczek
  Czasopismo:
  Teksty Drugie (rok: 2019, tom: ---, strony: ---), Wydawca: IBL PAN
  Status:
  Przyjęta do publikacji
 5. Mowa figuryczna. Stanisław Kostka Potocki o tropach i figurach retorycznych
  Autorzy:
  Wojciech Ryczek
  Czasopismo:
  Terminus (rok: 2014, tom: 2 (31) (2014), strony: 225-258), Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.4467/20843844TE.14.023.4253 - link do publikacji
 6. Retoryka marzenia sennego. Oda do Wojciecha Turskiego (IV.32) Macieja Kazimierza Sarbiewskiego
  Autorzy:
  Wojciech Ryczek
  Czasopismo:
  Teksty Drugie (rok: 2016, tom: 5 (2016), strony: 74-96), Wydawca: IBL PAN
  Status:
  Opublikowana
 7. Toruńska Olbiopolis. Tropy i figury Ulryka Schobera
  Autorzy:
  Wojciech Ryczek
  Czasopismo:
  Terminus (rok: 2015, tom: 4 (34) (2015), strony: 445-485), Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.4467/20843844TE.15.013.5142 - link do publikacji
 8. Speaking freely: Keckermann on the Figure of Parrhesia
  Autorzy:
  Wojciech Ryczek
  Czasopismo:
  Rhetorica (rok: 2019, tom: 2, strony: ---), Wydawca: University of California Press
  Status:
  Przyjęta do publikacji
 9. Metabasis: kilka słów o apostrofie
  Autorzy:
  Wojciech Ryczek
  Czasopismo:
  "Napis" (rok: 2016, tom: XXII, strony: 27-51), Wydawca: IBL PAN
  Status:
  Opublikowana
 10. Renesansowe teorie figuratywności (II): Jakub Górski
  Autorzy:
  Wojciech Ryczek
  Czasopismo:
  "Pamiętnik Literacki" (rok: 2017, tom: CVIII, strony: 101-119), Wydawca: IBL PAN
  Status:
  Opublikowana
 11. Renesansowe teorie figuratywności (III): Adam Burski
  Autorzy:
  Wojciech Ryczek
  Czasopismo:
  "Pamiętnik Literacki" (rok: 2017, tom: CVIII, strony: 121-136), Wydawca: IBL PAN
  Status:
  Opublikowana
 12. Politropia: retoryka Odyseusza
  Autorzy:
  Wojciech Ryczek
  Czasopismo:
  Teksty Drugie (rok: 2015, tom: 5 (2015), strony: 336-356), Wydawca: IBL PAN
  Status:
  Opublikowana
 13. Renesansowy ogród wymowy. Renaissance Figure of Speech, ed. by Sylvia Adamson, Gavin Alexander and Katrin Ettenhuber, CUP, Cambridge 2007
  Autorzy:
  Wojciech Ryczek
  Czasopismo:
  Terminus (rok: 2016, tom: 4 (41) (2016), strony: 421-430), Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
  Status:
  Opublikowana
 14. Kategoria ozdobności w retoryce jezuickiej: Sarbiewski, Lauksmin, Kwiatkiewicz
  Autorzy:
  Wojciech Ryczek
  Czasopismo:
  Pamiętnik Literacki (rok: 2019, tom: ---, strony: ---), Wydawca: IBL PAN
  Status:
  Przyjęta do publikacji
 15. Retoryczna przebiegłość Kaina. Biblijny apokryf Erazma
  Autorzy:
  Wojciech Ryczek
  Czasopismo:
  Ruch Literacki (rok: 2018, tom: 5, strony: 531-544), Wydawca: PAN, Oddział w Krakowie
  Status:
  Opublikowana
 16. Ut figura sit. Beda Czcigodny o tropach Pisma
  Autorzy:
  Wojciech Ryczek
  Czasopismo:
  Vox Patrum (rok: 2018, tom: 69 (2018), strony: 573-594), Wydawca: Wydawnictwo KUL
  Status:
  Opublikowana
 17. Zafarbowane słówka krasomędrków. Mikołaj Rej o sztuce barwienia słów
  Autorzy:
  Wojciech Ryczek
  Czasopismo:
  Napis (rok: 2015, tom: XXI, strony: 13-32), Wydawca: IBL PAN
  Status:
  Opublikowana
 1. Retoryka: inwencja elokucyjna
  Autorzy:
  Wojciech Ryczek
  Konferencja:
  Inwencja i inspiracja w kulturze nowożytnej (rok: 2017, ), Wydawca: IBL PAN
  Data:
  konferencja 27-29.09.2016
  Status:
  Przyjęta do publikacji
 2. Bliźniacza siostra literatury. O metaforze tekstu pamięci
  Autorzy:
  Wojciech Ryczek
  Konferencja:
  Mnemosyne. Pamięć jako źródło dzieła sztuki (rok: 2016, ), Wydawca: Avalon
  Data:
  konferencja 04.11.2015 - 06.11.2015
  Status:
  Opublikowana
 3. Ironiczne Parki: (samo)ograniczenia wczesnonowożytnej retoryki
  Autorzy:
  Wojciech Ryczek
  Konferencja:
  Mojry - początek, trwanie, koniec (rok: 2017, ), Wydawca: Avalon
  Data:
  konferencja 15.11.2017-17.11.2017
  Status:
  Opublikowana
 1. Pod osłoną figury: (święty) Krzysztof Mikołaja Reja
  Autorzy:
  Wojciech Ryczek
  Książka:
  Ars bene vivendi. Studia ofiarowane Panu Profesorowi Maciejowi Włodarskiemu (rok: 2017, tom: ---, strony: 237-258), Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
  Status:
  Opublikowana
 2. Słodkobrzmiąca pieśń Syren
  Autorzy:
  Wojciech Ryczek
  Książka:
  Loci (non) communes. Prace ofiarowane Pani Profesor Marii Cieśli-Korytowskiej (rok: 2017, tom: ----, strony: 123-141), Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
  Status:
  Opublikowana