Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Własności elektro-optyczne defektów w warstwach ZnO otrzymanych metodą LT ALD

2013/11/B/ST7/01385

Słowa kluczowe:

tlenek cynku defekty

Deskryptory:

 • ST7_2: Elektrotechnika, elektronika: półprzewodniki, elementy i układy, systemy
 • ST7_5: Mikro- i nanoelektronika, optoelektronika

Panel:

ST7 - Inżynieria systemów i komunikacji: elektronika, komunikacja, optoelektronika

Jednostka realizująca:

Instytut Fizyki PAN

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Marek Godlewski 

Liczba wykonawców projektu: 8

Konkurs: OPUS 6 - ogłoszony 2013-09-16

Przyznana kwota: 750 000 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2014-07-16

Zakończenie projektu: 2017-07-15

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Zestaw komputerowy (komputer, monitor, karta pomiarowa NI, oprogramowanie). Za kwotę 14 939 PLN
 2. Monochromator. Za kwotę 95 000 PLN
 3. Mikroskop optyczny. Za kwotę 16 000 PLN
 4. Detektor CCD 1024 x 256 Open Electron Front Illuminated na zakres 200nm-1100nm. Za kwotę 105 000 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (8)
 1. Parametry konwersji fotowoltaicznej dla fotoogniw plazmonicznych na bazie ZnO z nanocząstkami srebra i złota
  Autorzy:
  Katarzyna GWÓŹDŹ, Ewa PŁACZEK-POPKO, Eunika ZIELONY, Zbigniew GUMIENNY, Rafał PIETRUSZKA, Bartłomiej S. WITKOWSKI, Krzysztof KOPALKO, Marek GODLEWSKI
  Czasopismo:
  PRZEGLĄD ELEKTROTECHNICZNY, ISSN 0033-2097, R. 92 NR 9/2016 (rok: 2016, tom: 42614, strony: 36-38), Wydawca: WYDAWNICTWO SIGMA-N O T SP Z O O
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.15199/48.2016.09.09 - link do publikacji
 2. Influence of Annealing on Optical Properties of ZnO Nanorods Obtained by the Microwave-Assisted Hydrothermal Process IF: 0,525
  Autorzy:
  P. Materska, B.S. Witkowski, M. Godlewski
  Czasopismo:
  Acta Physica Polonica A (rok: 2016, tom: A130, strony: 1202), Wydawca: Instytut Fizyki PAN
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.12693/APhysPolA.130.1202 - link do publikacji
 3. Deep traps in the ZnO nanorods/Si solar cells IF: 3,014
  Autorzy:
  K. Gwozdz, E. Placzek-Popko, E. Zielony, K.M. Paradowska, R. Pietruszka, B.S. Witkowski, K. Kopalko, M. Godlewski, Liann-be Chang
  Czasopismo:
  Journal of Alloys and Compounds (rok: 2017, tom: 708, strony: 247–254), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
 4. Si/ZnO nanorods with Ag nanoparticles/AZO heterostructures in PV applications IF: 0,914
  Autorzy:
  K. Gwóźdź, E. Płaczek-Popko, Z. Gumienny, E. Zielony, R. Pietruszka, B. S. Witkowski, Ł. Wachnicki, S. Gierałtowska, M. Godlewski, L. B. Chang
  Czasopismo:
  Bulletin of the Polish Academy of Sciences (rok: 2016, tom: 64, strony: 529), Wydawca: Division IV Engineering Sciences of the Polish Academy of Sciences
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1515/bpasts-2016-0059 - link do publikacji
 5. Si/ZnO nanorods/Ag/AZO structures as promising photovoltaic plasmonic cells IF: 2,185
  Autorzy:
  •E. Płaczek-Popko, K. Gwóźdź, Z. Gumienny, E. Zielony, R. Pietruszka, B. S. Witkowski, L. Wachnicki, S. Gieraltowska, M. Godlewski, W. Jacak, L. B. Chang
  Czasopismo:
  J. Appl. Phys. (rok: 2015, tom: 117(19), strony: 193101-8), Wydawca: AIP
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1063/1.4921424 - link do publikacji
 6. Investigation of defects origin in p-type Si for solar applications IF: 1,491
  Autorzy:
  K. Gwozdz, E. Placzek-Popko, M. Mikosza, E. Zielony, R. Pietruszka, K. Kopalko, M. Godlewski
  Czasopismo:
  J. of Electronic Materials (rok: 2017, tom: 46, strony: 4562-4566), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s11664-017-5444-6 - link do publikacji
 7. Review - Top PV market solar cells IF: 1,611
  Autorzy:
  E. Płaczek-Popko
  Czasopismo:
  Opto-Elecronic Review (rok: 2017, tom: 25, strony: 55-64), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.opelre.2017.03.002 - link do publikacji
 8. ZnO/Si heterojunction solar cell fabricated by atomic layer deposition and hydrothermal methods IF: 4,018
  Autorzy:
  R.Pietruszka, B.S.Witkowski, E.Zielony, K.Gwozdz, E.Placzek-Popko, M.Godlewski
  Czasopismo:
  Solar Energy (rok: 2017, tom: 155, strony: 1282-1288), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.solener.2017.07.071 - link do publikacji