Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Zwinność przedsiębiorstw w procesie przystosowania się do otoczenia i jego zmian

2013/11/D/HS4/03858

Słowa kluczowe:

zwiinność przedsiębiorstwa proces przystosowania się przewaga konkurencyjna

Deskryptory:

 • HS4_8: Zarządzanie organizacjami, zarządzanie strategiczne, koncepcje i metody zarządzania

Panel:

HS4 - Jednostka, instytucje, rynki: ekonomia, finanse, zarządzanie, demografia

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Zarządzania

woj. wielkopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Maja Sajdak 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: SONATA 6 - ogłoszony 2013-09-16

Przyznana kwota: 143 760 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2014-08-20

Zakończenie projektu: 2018-10-19

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (12)
 • Publikacje książkowe (7)
 1. Zwinność w odpowiedzi współczesnych przedsiębiorstw na nowe wyzwania otoczenia
  Autorzy:
  Maja Sajdak
  Czasopismo:
  Studia Oeconomica Posnaniensia (rok: 2014, tom: 11, strony: 138-152), Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
  Status:
  Opublikowana
 2. Adaptation Actions in Companies as Theoretical and Practical Aspects: A Case Study of a Food Ingredients and Additives Producer
  Autorzy:
  Maja Sajdak
  Czasopismo:
  International Journal of Social, Behavioral, Educational, Economic and Industrial Engineering (rok: 2016, tom: 44836, strony: 395-400), Wydawca: World Academy of Science, Engineering and Technology
  Status:
  Opublikowana
 3. Proces adaptacji do otoczenia jako czynnik przewagi konkurencyjnej współczesnych przedsiębiorstw
  Autorzy:
  Maja Sajdak, Kamila Malewska
  Czasopismo:
  Marketing i Rynek (rok: 2015, tom: 5, strony: 784-797), Wydawca: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne
  Status:
  Opublikowana
 4. Entrepreneurship in the development of an agile enterprise: theoretical and practical aspects
  Autorzy:
  Maja Sajdak
  Czasopismo:
  International Journal of Management and Applied Research (rok: 2015, tom: 44596, strony: 144-155), Wydawca: New Millennium Discoveries,
  Status:
  Opublikowana
 5. The compilation of operational and strategic agility for ensuring the highest efficiency of company operations
  Autorzy:
  Maja Sajdak
  Czasopismo:
  Ekonomia i Zarządzanie (rok: 2014, tom: 7/11 (272), strony: 20-25), Wydawca: Naukowe Wydawnictwo IVG
  Status:
  Opublikowana
 6. Tworzenie, wykorzystanie i wpływ zdolności dynamicznych na wyniki przedsiębiorstwa
  Autorzy:
  Maja Sajdak
  Czasopismo:
  Handel Wewnętrzny nr 3(368) (rok: 2017, tom: 2, strony: 38-46), Wydawca: Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur
  Status:
  Opublikowana
 7. Ewolucja koncepcji przewagi konkurencyjnej - od podejścia planistycznego do zwinnego przedsiębiorstwa
  Autorzy:
  Maja Sajdak, Kamila Malewska
  Czasopismo:
  Nauki o Zarządzaniu. Management Science 2 (rok: 2014, tom: 19, strony: 44-55), Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
  Status:
  Opublikowana
 8. Przywództwo strategiczne jako wyzwanie dla współczesnych przedsiębiorstw
  Autorzy:
  Maja Sajdak
  Czasopismo:
  Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce (rok: 2014, tom: nr 366, strony: 460-469), Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
  Status:
  Opublikowana
 9. Specyfika strategii w zwinnym przedsiębiorstwie
  Autorzy:
  Maja Sajdak
  Czasopismo:
  Marketing i Rynek (rok: 2015, tom: 9, strony: 566-575), Wydawca: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne
  Status:
  Opublikowana
 10. The concept of na agile enterprise research model
  Autorzy:
  Maja Sajdak
  Czasopismo:
  International Journal of Social, Behavioral, Education, Economics and Management Engineering (rok: 2015, tom: 6, strony: 1764-1769), Wydawca: World Academy of Science, Engineering and Technology
  Status:
  Opublikowana
 11. Entereprises' sensitivity to the envrionment from the perspective of competittve advantage - research results
  Autorzy:
  Maja Sajdak
  Czasopismo:
  Problemy Zarządzania (rok: 2019, tom: 1, strony: 252-269), Wydawca: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego
  Status:
  Opublikowana
 12. Proces budowy przewagi konkurencyjnej w warunkach zwinności
  Autorzy:
  Maja Sajdak
  Czasopismo:
  Prace Naukowe Uniewersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (rok: 2016, tom: 420, strony: 254-264), Wydawca: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
  Status:
  Opublikowana
 1. Profil przedsiębiorcy w procesie rozpoznawania i generowania okazji
  Autorzy:
  M. Sajdak i K. Malewska
  Książka:
  Proaktywność i podejmowanie ryzyka w procesie rozwoju organizacji (rok: 2018, tom: I, strony: 23-36), Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagielońskiego
  Status:
  Opublikowana
 2. W poszukiwaniu inteligencji strategicznej
  Autorzy:
  Maja Sajdak
  Książka:
  Zarządzanie przedsiębiorstwem inteligentnym. Wybrane zagadnienia. (rok: 2016, tom: I, strony: 15-26), Wydawca: Oficyna Wydawnicza SGH
  Status:
  Opublikowana
 3. Wpływ dynamicznych zdolności na zwinność strategiczną przedsiębiorstwa
  Autorzy:
  K. Malewska, M. Sajdak
  Książka:
  Strategiczny wymiar dynamicznych zdolności polskich przedsiębiorstw (rok: 2017, tom: -, strony: 149-161), Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
  Status:
  Opublikowana
 4. -
  Autorzy:
  Maja Sajdak
  Książka:
  Zwinność strategiczna przedsiębiorstw (rok: 2019, tom: 1, strony: 1-240), Wydawca: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
  Status:
  Opublikowana
 5. A proposal for operationalizing strategic entrepreneurship from the perspective of strategic agility
  Autorzy:
  M. Sajdak
  Książka:
  Proceedings of the 12th European Conference on Innovation and Entrepreneurship ECIE 2017, 21-22 September 2017 (rok: 2017, tom: I, strony: 563-571), Wydawca: Academic Conferences and Publishing International Ltd, Reading
  Status:
  Opublikowana
 6. An intelligent or agile enterprise?
  Autorzy:
  Maja Sajdak
  Książka:
  How it's done in great Poland. Poland and worldwide. (rok: 2016, tom: I, strony: 133-146), Wydawca: Hipolit Cegielski State College of Higher Education in Gniezno
  Status:
  Opublikowana
 7. Developing strategic leadership capabilities: Empirical results
  Autorzy:
  M. Sajdak
  Książka:
  Procedings of the 6th International Conference on Management , Leadership and Governence ICMLG (rok: 2018, tom: I, strony: 317-325), Wydawca: Academic Conferences and Publishing International Ltd, Reading
  Status:
  Opublikowana