Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Struktura, funkcje i społeczna percepcja arabsko-angielskiego przełączania kodów w Egipcie

2013/11/D/HS2/04524

Słowa kluczowe:

przełączanie kodów dwujęzyczność arabski angielski Egipt

Deskryptory:

 • HS2_6: Językoznawstwo ogólne i porównawcze, teoria języka i teoria komunikacji, metody badań lingwistycznych (w tym: socjo-, etno-, psycho- i pragmalingwistyka), lingwistyka komputerowa;
 • HS2_5: Historia języka i dialektologia, badania współczesnego języka i analiza dyskursu, tekstologia i translatologia lingwistyczna

Panel:

HS2 - Kultura i twórczość kulturowa: literaturoznawstwo, bibliotekoznawstwo, językoznawstwo, kulturoznawstwo, nauki o sztuce

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Małgorzata Kniaź 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: SONATA 6 - ogłoszony 2013-09-16

Przyznana kwota: 241 352 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2014-09-08

Zakończenie projektu: 2018-04-07

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego/rocznego

 • Publikacje w czasopismach (1)
 • Publikacje książkowe (2)
 1. English lexical items in Egyptian Arabic. Code-switching or borrowing?
  Autorzy:
  Małgorzata Kniaź
  Czasopismo:
  Alicante Journal of English Studies (Revista Alicantina de Estudios Ingleses) (rok: 2017, tom: 30, strony: 185-210), Wydawca: English Department of the University of Alicante
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.14198/raei.2017.30.07 - link do publikacji
 1. Functions of diglossic and Arabic/English code-switching in identity construction on Egyptian television
  Autorzy:
  Małgorzata Kniaź
  Książka:
  Approaching Identity in Communicative Contexts (rok: 2016, tom: -, strony: 117-133), Wydawca: Peter Lang
  Status:
  Opublikowana
 2. Patterns of Arabic-English Code-switching in Youth Communication in Cairo
  Autorzy:
  Małgorzata Kniaź, Magdalena Zawrotna
  Książka:
  Jugendsprachen: Aktuelle Perspektiven internationaler Forschung (rok: 2018, tom: -, strony: 599–622), Wydawca: de Gruyter Mouton
  Status:
  Opublikowana