Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wpływ oksygenazy hemowej 1 na indukowane statynami parakrynne właściwości angiogenne ludzkich komórek krwi obwodowej CD34+

2013/11/N/NZ3/00958

Słowa kluczowe:

komórki macierzyste angiogeneza statyny oksygenaza hemowa-1 mikroRNA

Deskryptory:

 • NZ3_8: Komórki macierzyste
 • NZ1_11: Inne zagadnienia pokrewne

Panel:

NZ3 - Biologia na poziomie komórki: biologia komórkowa, biologia rozwoju i starzenia, neurobiologia

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Witold Nowak 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: PRELUDIUM 6 - ogłoszony 2013-09-16

Przyznana kwota: 99 970 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2014-08-01

Zakończenie projektu: 2016-07-31

Planowany czas trwania projektu: 24 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (3)
 1. Adult stem cells: hopes and hypes of regenerative medicine IF: 1,153
  Autorzy:
  Józef Dulak, Krzysztof Szade, Agata Szade, Witold Nowak, Alicja Józkowicz
  Czasopismo:
  Acta Biochimica Polonica (rok: 2015, tom: 62(3), strony: 329-337), Wydawca: Polskie Towarzystwo Biochemiczne
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.18388/abp.2015_1023 - link do publikacji
 2. Murine Bone Marrow Mesenchymal Stromal Cells Respond Efficiently to Oxidative Stress Despite the Low Level of Heme Oxygenases 1 and 2 IF: 6,337
  Autorzy:
  W.N. Nowak, H. Taha, N. Kachamakova-Trojanowska, J. Stępniewski, J.A. Markiewicz, A. Kusienicka, K. Szade, A. Szade, K. Bukowska-Strakova, K. Hajduk, D. Klóska, A. Kopacz, A. Grochot-Przęczek, K. Barthenheier, C. Cauvin, J. Dulak, A. Józkowicz
  Czasopismo:
  Antioxidants & Redox Signaling (rok: 2018, tom: in press, strony: in press), Wydawca: Mary Ann Liebert
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1089/ars.2017.7097 - link do publikacji
 3. Generation of functional endothelial cells with progenitor-like features from murine induced pluripotent stem cells IF: 2,5
  Autorzy:
  Neli Kachamakova-Trojanowska, Witold Nowak, Krzysztof Szade, Jacek Stępniewski, Karolina Bukowska-Strakova, Monika Żukowska, Hevidar Taha, Antonina Chmura-Skirlińska, Michael Beilharz, Józef Dulak, Alicja Józkowicz
  Czasopismo:
  Vascular Pharmacology (rok: 2016, tom: 16, strony: S1537-1891), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.vph.2016.07.008 - link do publikacji