Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Legalne cele w konfliktach zbrojnych z perspektywy państw i podmiotów pozapaństwowych

2013/11/D/HS5/01413

Słowa kluczowe:

międzynarodowe prawo humanitarne prawa człowieka działania zbrojne konflikty zbrojne

Deskryptory:

 • HS5_2: Prawo konstytucyjne, prawa człowieka, prawo i instytucje międzynarodowe
 • HS5_10: Bezpieczeństwo i obronność

Panel:

HS5 - Normy i władza: prawo, nauki o polityce, polityka regionalna i społeczna

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Patrycja Grzebyk 

Liczba wykonawców projektu: 1

Konkurs: SONATA 6 - ogłoszony 2013-09-16

Przyznana kwota: 105 480 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2014-07-18

Zakończenie projektu: 2018-07-17

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego/rocznego

 • Publikacje w czasopismach (3)
 • Publikacje książkowe (11)
 1. Powrót wojny totalnej - eliminacja celów w niemiędzynarodowych konfliktach zbrojnych
  Autorzy:
  Patrycja Grzebyk
  Czasopismo:
  Stosunki Międzynarodowe-International Relations (rok: 2017, tom: 53, strony: 21-34), Wydawca: Wydawnictwo Naukowe Scholar oraz Wydział Nauk Politycznych i Studiów Miedzynarodowych (Instytut Stosunków MIedzynarodowych)
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.7366/020909612201701 - link do publikacji
 2. Prawa człowieka w czasie konfliktu zbrojnego na tle problemu rozszerzania geograficznego zakresu stosowania międzynarodowego prawa humanitarnego oraz praw człowieka
  Autorzy:
  Patrycja Grzebyk
  Czasopismo:
  Polski Przegląd Stosunków Międzynarodowych (rok: 2014, tom: nr 4, strony: 73-91), Wydawca: Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
  Status:
  Opublikowana
 3. To kill or not to kill – the use of force against legitimate targets in armed conflicts
  Autorzy:
  Patrycja Grzebyk
  Czasopismo:
  Wroclaw Review of Law, Administration & Economics (rok: 2018, tom: 8 (2), strony: 331-345), Wydawca: Uniwersytet Wrocławski
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1515/wrlae-2018-0051 - link do publikacji
 1. Autorytet organizacji i jego wpływ na charakter tworzonych regulacji - przypadek Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża i jego roli w rozwoju międzynarodowego prawa humanitarnego
  Autorzy:
  Patrycja Grzebyk
  Książka:
  Ius cogens. Soft Law. Dwa bieguny prawa międzynarodowego publicznego (rok: 2017, tom: I, strony: 249-256), Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
  Status:
  Opublikowana
 2. Dylematy związane ze statusem osoby cywilnej w świetle międzynarodowego prawa humanitarnego konfliktów zbrojnych
  Autorzy:
  Patrycja Grzebyk
  Książka:
  Civilians in contemporary armed conflicts: Rafał Lemkin's heritage (rok: 2017, tom: I, strony: 53-58), Wydawca: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego
  Status:
  Opublikowana
 3. Дилеми, пов'язані зі статусом цивільної особи у світлі норм міжнародного гуманітарного права збройних конфліктів
  Autorzy:
  Patrycja Grzebyk
  Książka:
  Civilians in contemporary armed conflicts: Rafał Lemkin's heritage (rok: 2017, tom: I, strony: 155-160), Wydawca: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego
  Status:
  Opublikowana
 4. The Status of Police in Armed Conflicts
  Autorzy:
  Patrycja Grzebyk
  Książka:
  Israel Yearbook of Human Rights (rok: 2018, tom: 48, strony: 105-124), Wydawca: Brill/Nijhoff
  Status:
  Opublikowana
 5. Authorizing Attacks in Response to Terrorist Attacks: a Dark Side of the Law of Armed Conflicts
  Autorzy:
  Patrycja Grzebyk
  Książka:
  How International Law Works in Times of Crisis (rok: 2019, ), Wydawca: Oxford University Press
  Status:
  Przyjęta do publikacji
 6. Dilemmas related to the status of a civilian person in light of international humanitarian law
  Autorzy:
  Patrycja Grzebyk
  Książka:
  Civilians in contemporary armed conflicts: Rafał Lemkin's heritage (rok: 2017, tom: I, strony: 257-262), Wydawca: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego
  Status:
  Opublikowana
 7. Fragmentation of the Law of Targeting – A Comfortable Excuse or Dangerous Trap
  Autorzy:
  Patrycja Grzebyk
  Książka:
  Fragmentation vs the Constitutionalisation of International Law. A Practical Inquiry (rok: 2016, tom: 1, strony: 132-145), Wydawca: Routledge
  Status:
  Opublikowana
 8. ND
  Autorzy:
  Patrycja Grzebyk
  Książka:
  Cele osobowe i rzeczowe w konfliktach zbrojnych w świetle prawa międzynarodowego (rok: 2018, tom: I, strony: 340), Wydawca: Wydawnictwo Naukowe Scholar
  Status:
  Opublikowana
 9. ND
  Autorzy:
  Patrycja Grzebyk
  Książka:
  Human and Non-Human Targets in Armed Conflicts in Light of International Law (rok: 2019, tom: ND, strony: ND - ok. 940.000 znaków), Wydawca: Cambridge University Press
  Status:
  Złożona
 10. Taming the Way of Conducting Hostilities in Times of Global Conflict
  Autorzy:
  Patrycja Grzebyk
  Książka:
  Human Rights and Power in Times of Globalisation (rok: 2018, tom: I, strony: 109-134), Wydawca: Brill Nijhoff
  Status:
  Opublikowana
 11. Who Can be Killed?: Legal Targets in Non-International Armed Conflicts
  Autorzy:
  Patrycja Grzebyk
  Książka:
  Legitimacy and Drones. Investigating the Legality, Morality and Efficacy of UCAVs (rok: 2015, tom: nie dotyczy, strony: 49-70), Wydawca: Ashgate
  Status:
  Opublikowana