Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Synteza oraz badania aktywności biologicznej antybiotyków metaloorganicznych

2013/11/B/ST5/00997

Słowa kluczowe:

środki przeciwbakteryjne lekooporność związki metaloorganiczne antybiotyki zasady nukleinowe

Deskryptory:

 • ST5_23: Chemia organiczna
 • ST5_16: Chemia biologiczna
 • NZ6_4: Bakteriologia

Panel:

ST5 - Synteza i materiały: otrzymywanie materiałów, związki struktury z właściwościami, nowoczesne materiały o założonych właściwościach, architektura (makro)molekularna, chemia organiczna, chemia nieorganiczna

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Łódzki, Wydział Chemii

woj. łódzkie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Konrad Kowalski 

Liczba wykonawców projektu: 5

Konkurs: OPUS 6 - ogłoszony 2013-09-16

Przyznana kwota: 748 000 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2014-08-07

Zakończenie projektu: 2018-02-06

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Chromatograf cieczowy wraz z kolumnami chromatograficznymi i komputerem sterującym. Za kwotę 320 000 PLN
 2. waga laboratoryjna. Za kwotę 12 000 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (6)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (12)
 1. 1,1'-Bis(thymine)ferrocene Nucleoside:Synthesis and Study of Its Stereoselective Formation IF: 2,79
  Autorzy:
  I. Anisimov, S. Saloman, A. Hildebrandt, H. Lang, D. Trzybiński, K. Woźniak, D. Sakic, V. Vrcek, K. Kowalski
  Czasopismo:
  ChemPlusChem (rok: 2017, tom: 82, strony: 859-866), Wydawca: Wiley
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002/cplu.201700215 - link do publikacji
 2. Mechanisms of proton relay and product release by Class A b-lactamase at ultrahigh resolution IF: 3,9
  Autorzy:
  E. M. Lewandowski, K. G. Lethbridge, R. Sanishvili, J. Skiba, K. Kowalski, Y. Chen
  Czasopismo:
  The Febs Journal (rok: 2018, tom: 285, strony: 87-100), Wydawca: Wiley
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1111/febs.14315 - link do publikacji
 3. Antibacterial Properties of Metallocenyl-7-ADCA Derivatives and Structure in Complex with CTX-M β-Lactamase IF: 4,186
  Autorzy:
  E. M. Lewandowski, Ł. Szczupak, S. Wong, J. Skiba, A. Guśpiel, J Solecka,V. Vrček, K. Kowalski, Y. Chen
  Czasopismo:
  Organometallics (rok: 2017, tom: 36, strony: 1673-1676), Wydawca: American Chemical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/acs.organomet.6b00888 - link do publikacji
 4. Cymantrene, Cyrhetrene and Ferrocene Nucleobase Conjugates: Synthesis, Structure, Computational Study, Electrochemistry and Antitrypanosomal Activity IF: 2,997
  Autorzy:
  K. Kowalski, Ł. Szczupak, S. Saloman, D. Steverding, A. Jabłoński, V. Vrček, Dr. Alexander Hildebrandt, H. Lang, A. Rybarczyk-Pirek
  Czasopismo:
  ChemPlusChem (rok: 2017, tom: 2, strony: 303-314), Wydawca: Wiley VCH
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002/cplu.201600462 - link do publikacji
 5. Antibacterial properties and atomic resolution X-ray complex crystal structure of a ruthenocene conjugated β-lactam antibiotic IF: 6,834
  Autorzy:
  E. M. Lewandowski, J. Skiba, N. J. Torelli, A. Rajnisz, J. Solecka, K. Kowalski, Y. Chen
  Czasopismo:
  Chemical Communications (rok: 2015, tom: 51, strony: 6186-6189), Wydawca: Royal Society of Chemistry
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/C5CC00904A - link do publikacji
 6. Cymantrenyl-Nucleobases: Synthesis, Anticancer, Antitrypanosomal and Antimicrobial Activity Studies IF: 2,988
  Autorzy:
  A. Jabłoński, K. Matczak, A. Koceva-Chyła, K. Durka, D. Steverding, K. Jakubiec-Krześniak, J. Solecka, D. Trzybiński, K. Woźniak, V. Andreu, G. Mendoza, M. Arruebo, K. Kochel, B. Krawczyk, D. Szczukocki, K. Kowalski
  Czasopismo:
  Molecules (rok: 2017, tom: 22, strony: 2220), Wydawca: MDPI
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3390/molecules22122220 - link do publikacji
 1. Cymantrene and Cyrhetrene Nucleobase Conjugates with Activity Against Trypanosoma brucei
  Autorzy:
  A. Jabłoński, Ł. Szczupak, D. Steverding, S. Saloman, A. Hildebrandt, H. Lang, A. Rybarczyk-Pirek, V. Vrcek, K. Kowalski
  Konferencja:
  XIX International Symposium "Advances in the Chemistry of Heteroorganic Compounds" (rok: 2016, ), Wydawca: Center of Molecular and Macromlecular Studies PAN and Section of Heteroorganic Chemistry Polish Chem. Soc.
  Data:
  konferencja 25 listopad
  Status:
  Opublikowana
 2. Metallocenyl-7-ADCA derivatives: antibacterial properties and X-ray complex crystal structure with CTX-M beta-lactamase
  Autorzy:
  K.Kowalski, Y. Chen, E.M.Lewandowski, J. Skiba, J. Solecka
  Konferencja:
  15th Ferrocene Colloquium (rok: 2017, ), Wydawca: Uni Mainz
  Data:
  konferencja 19-21.02
  Status:
  Opublikowana
 3. Combating bacterial resistance with organometallic beta-lactam antibiotics
  Autorzy:
  Ł. Szczupak, J. Skiba, A. Rajnisz, J. Solecka, E. M. Lewandowski, N. J. Torelli, Y. Chen, K. Kowalski
  Konferencja:
  X Ogólnopolskie Sympozjum Chemii Organicznej (OSCO X) (rok: 2015, ), Wydawca: Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN w Łodzi
  Data:
  konferencja 16-18 kwietnia
  Status:
  Opublikowana
 4. Metallocene beta-lactam antibiotics- preparation, antibacterial activity and mechanism of action"
  Autorzy:
  Ł. Szczupak, J. Skiba, A. Rajnisz, J. Solecka, E. M. Lewandowski, N. J. Torelli, Y. Chen, K. Kowalski
  Konferencja:
  XVIII International Symposium Advances in the Chemistry of Heteroorganic Compounds" (rok: 2015, ), Wydawca: Center of Molecular and Macromolecular Studies Polish Academy of Sciences
  Data:
  konferencja 20 listopada
  Status:
  Opublikowana
 5. Synthesis, Antibacterial Activity and Mechanism of Action of Ruthenocenyl Cephalosporins
  Autorzy:
  K. Kowalski, J. Solecka, Y. Chen, E. Lewandowski, J. Skiba, Ł. Szczupak
  Konferencja:
  XIX International Symposium "Advances in the Chemistry of Heteroorganic Compounds" (rok: 2016, ), Wydawca: Center of Molecular and Macromlecular Studies PAN and Section of Heteroorganic Chemistry Polish Chem. Soc.
  Data:
  konferencja 25 listopad
  Status:
  Opublikowana
 6. Ferroceneyl and ruthenocenyl beta-lactam antibiotics - antibacterial activity, DD-carboxypeptidase inhibition, and X-ray crystal structures with CTX-M beta-lactamase
  Autorzy:
  K. Kowalski, Ł. Szczupak, J. Solecka, A. Guspiel, J. Solecka, E. M. Lewandowski, N. J. Torelli, Y. Chen
  Konferencja:
  42nd International Conference on Coordination Chemistry (rok: 2016, ), Wydawca: University of Brest
  Data:
  konferencja 3-8 lipiec
  Status:
  Opublikowana
 7. Metallocene beta-lactam antibiotics: synthesis, and mechanism of antibacterial activity
  Autorzy:
  K. Kowalski, Y. Chen, J. Solecka, Ł. Szczupak, J. Skiba
  Konferencja:
  58 Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego w Gdańsku (rok: 2015, ), Wydawca: PTChm Gdańsk
  Data:
  konferencja 21-25 września
  Status:
  Opublikowana
 8. Metallocene derivatives of beta-lactam antibiotics: antibacterial activity and mechanism of action
  Autorzy:
  K.Kowalski, J. Skiba, Ł. Szczupak, A. Rajnisz, J. Solecka, E. M. Lewandowski, N. J. Torelli, Y. Chen
  Konferencja:
  13th Ferrocene Colloquium (rok: 2015, ), Wydawca: University of Leipzig, Germany
  Data:
  konferencja 22-24 luty
  Status:
  Opublikowana
 9. Properties of novel cymantrene and cyrhetrene nucleobase conjugates
  Autorzy:
  A. Jabłoński, Ł. Szczupak, S. Saloman, A. Hildebrandt, H. Lang, D. Steverding, A. Rybarczyk-Pirek, V. Vrcek, K. Kowalski
  Konferencja:
  60 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego (rok: 2017, ), Wydawca: PTChm
  Data:
  konferencja 17-21.09
  Status:
  Opublikowana
 10. Synthesis and Biological Activity of Metallocene-Modified Nucleobases
  Autorzy:
  K. Kowalski, J. Skiba, J. Anisimov, J. Solecka, I. Ott
  Konferencja:
  XXII International Roundtable on Nucleosides, nucleotides and Nucleic Acids (rok: 2016, ), Wydawca: International Society of Nucleosides, Nucleotides and Nucleic Acids
  Data:
  konferencja 18-22 llipiec
  Status:
  Opublikowana
 11. Metallocene beta-lactam Antibiotics - Synthesis, Antibacterial Activity, and DD-Carboxypeptidase Inhibition
  Autorzy:
  K. Kowalski, Ł. Szczupak, J. Skiba, A. Guśpiel, J. Solecka, E. M. Lewandowski, N. J. Torelli, Y. Chen
  Konferencja:
  14th ferrocene Colloquium in Konstanz Germany (rok: 2016, ), Wydawca: University of Konstanz
  Data:
  konferencja 21-23,luty
  Status:
  Opublikowana
 12. Metallocene beta-lactam antibiotics conjugates: synthesis, antibacterial activity and mechanism of action"
  Autorzy:
  K. Kowalski, E. M. Lewandowski, J. Skiba, Ł. Szczupak, A. Rajnisz, J. Solecka, N. J. Torelli, Y. Chen
  Konferencja:
  21th Conference on Organometallic Chemistry (EuCOMC XXI) (rok: 2015, ), Wydawca: European Association for Chemical and Molecular Sciences (EuCheMS)
  Data:
  konferencja 5-9 lipiec
  Status:
  Opublikowana