Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Rola depozytów gospodarstw domowych w pokryzysowym kształtowaniu stabilności finansowania instytucji kredytowych

2013/11/D/HS4/04056

Słowa kluczowe:

depozyty gospodarstwa domowe instytucje kredytowe normy płynności kryzys bankowy kryzys zadłużenia publicznego kryzys gospodarczy strefa euro pakiet CRDIV/CRR,

Deskryptory:

 • HS4_6: Rynki finansowe, bankowość, finanse przedsiębiorstw, finanse publiczne
 • HS4_3: Ekonometria i metody statystyczne
 • HS4_7: Ekonomia behawioralna, konsumpcja i zachowania konsumentów, marketing

Panel:

HS4 - Jednostka, instytucje, rynki: ekonomia, finanse, zarządzanie, demografia

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Finansów

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Katarzyna Kochaniak 

Liczba wykonawców projektu: 1

Konkurs: SONATA 6 - ogłoszony 2013-09-16

Przyznana kwota: 155 380 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2014-07-29

Zakończenie projektu: 2018-07-28

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Komputer przenośny.
 2. Urządzenie wielofunkcyjne (drukarka ze skanerem). Za kwotę 1 000 PLN
 3. Komputer przenośny ze stacją dokującą i monitorem. Za kwotę 5 800 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (13)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (4)
 • Publikacje książkowe (2)
 1. Depozyty gospodarstw domowych podlegające specjalistycznemu zarządzaniu - determinanty występowania i regulacyjne znaczenie dla stabilności finansowania instytucji kredytowych w krajach strefy euro
  Autorzy:
  Katarzyna Kochaniak
  Czasopismo:
  Bezpieczny Bank (rok: 2016, tom: 2(63), strony: 119-158), Wydawca: Bankowy Fundusz Gwarancyjny
  Status:
  Opublikowana
 2. Household Deposits in the Euro Area - Net Outflows and High Value Deposits IF: 0,35
  Autorzy:
  Katarzyna Kochaniak
  Czasopismo:
  Argumenta Oeconomica (rok: 2018, tom: 2 (41), strony: 189-206), Wydawca: WROCLAW UNIVERSITY OF ECONOMICS
  Status:
  Opublikowana
 3. Portfele aktywów finansowych gospodarstw domowych krajów strefy euro - podobieństwa i różnice
  Autorzy:
  Katarzyna Kochaniak
  Czasopismo:
  Annales Oeconomia Sectio H (rok: 2016, tom: Vol 50, No 4, strony: 213-224), Wydawca: UMCS Wydawnictwo
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.17951/h.2016.50.4.213 - link do publikacji
 4. Stabilność depozytów gospodarstw domowych w zmiennych uwarunkowaniach rynku finansowego i gospodarek państw strefy euro – regulacje a rzeczywistość
  Autorzy:
  Katarzyna Kochaniak
  Czasopismo:
  Bank i Kredyt (rok: 2015, tom: 46(5), strony: 487-522), Wydawca: Narodowy Bank Polski
  Status:
  Opublikowana
 5. Determinanty kształtowania się poziomu depozytów oszczędnościowych gospodarstw domowych w krajach strefy euro
  Autorzy:
  Katarzyna Kochaniak
  Czasopismo:
  Bezpieczny Bank (rok: 2017, tom: 3 (68), strony: 127-154), Wydawca: Bankowy Fundusz Gwarancyjny
  Status:
  Opublikowana
 6. Regulacyjne granice stabilności depozytów gospodarstw domowych
  Autorzy:
  Katarzyna Kochaniak
  Czasopismo:
  Problemy Zarządzania (rok: 2017, tom: 15 (1(66)), strony: 37-52), Wydawca: Uniwersytet Warszawski
  Status:
  Opublikowana
 7. Regulatory Thresholds of Household Deposit Stability in the Euro Area – Neglected Factors and Omissions Mada IF: 0,59
  Autorzy:
  Katarzyna Kochaniak
  Czasopismo:
  Panoeconomicus (rok: 2018, tom: Advance Online, strony: 13516), Wydawca: EDITORIAL OFFICE AND ADMINISTRATION SAVEZ EKONOMISTA VOJVODINE
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.2298/PAN170117011K - link do publikacji
 8. Depozyty a vista a sytuacja materialna gospodarstw domowych – z doświadczeń krajów strefy euro
  Autorzy:
  Katarzyna Kochaniak
  Czasopismo:
  Bezpieczny Bank (rok: 2017, tom: 2(67), strony: 97-126), Wydawca: Bankowy Fundusz Gwarancyjny
  Status:
  Opublikowana
 9. High value household deposits in the Eurozone: single post-crisis approach vs. national facts
  Autorzy:
  Katarzyna Kochaniak
  Czasopismo:
  Bank i Kredyt (rok: 2016, tom: 47 (6), strony: 529-552), Wydawca: Narodowy Bank Polski
  Status:
  Opublikowana
 10. THE NATURE AND DETERMINANTS OF HIGH VALUE HOUSEHOLD DEPOSITS IN THE EURO AREA
  Autorzy:
  Katarzyna Kochaniak
  Czasopismo:
  Argumenta Oeconomica Cracoviensia (rok: 2016, tom: 15, strony: 21-42), Wydawca: Cracow University of Economics
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.15678/AOC.2016.1502 - link do publikacji
 11. Household Deposits in the Euro Area on the Background of Post-crisis Regulations
  Autorzy:
  Katarzyna Kochaniak
  Czasopismo:
  China-USA Business Review (rok: 2016, tom: Vol. 15, No. 11, strony: 523-546), Wydawca: David Publishing Company
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.17265/1537-1514/2016.11.001 - link do publikacji
 12. Low interest rates - Do they revise household saving motives in the euro area?
  Autorzy:
  Katarzyna Kochaniak
  Czasopismo:
  Financial Internet Quaterly "e-Finanse" (rok: 2016, tom: vol.12 nr 1, strony: 43-56), Wydawca: University of Information Technology and Management in Rzeszów
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.14636/1734-039X_12_1_005 - link do publikacji
 13. Are Incomes a Key Determinant of the Levels of Household Sight Deposits under Financial Market Downturn? A case of the Euro Area Countries IF: 0,35
  Autorzy:
  Katarzyna Kochaniak
  Czasopismo:
  Argumenta Oeconomica (rok: 2017, ), Wydawca: WROCLAW UNIVERSITY OF ECONOMICS
  Status:
  Przyjęta do publikacji
 1. Does Households' Financial Well-being Determine the Levels of Their Sight Deposits under Turmoil?
  Autorzy:
  Katarzyna Kochaniak
  Konferencja:
  III Wroclaw Conference in Finance – Contemporary Trends and Challenges (rok: 2018, ), Wydawca: Springer Proceedings in Business and Economics, Springer
  Data:
  konferencja 13-14.09.2017
  Status:
  Opublikowana
 2. How Do Household Characteristics Determine the Levels of Saving Deposits in the Euro Area?
  Autorzy:
  Katarzyna Kochaniak
  Konferencja:
  Finance and Sustainability Conference (rok: 2018, ), Wydawca: Springer Proceedings in Business and Economics, Springer
  Data:
  konferencja 20.10.2017
  Status:
  Opublikowana
 3. Does a Household's Wealth Determine the Risk Profile of Its Financial Asset Portfolio?
  Autorzy:
  Katarzyna Kochaniak
  Konferencja:
  Wroclaw Conference in Finance 2016 - Contemporary Trends and Challenges (rok: 2016, ), Wydawca: Springer Proceedings in Business and Economics, Springer
  Data:
  konferencja 26-28.09.2016
  Status:
  Opublikowana
 4. Household Deposits' Availability for Credit Institutions during Tensions on Funding Markets – a case of the euro area countries
  Autorzy:
  Katarzyna Kochaniak
  Konferencja:
  15th INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE "EUROPEAN FINANCIAL SYSTEMS (rok: 2018, ), Wydawca: Masaryk University
  Data:
  konferencja 26-27.06.2018
  Status:
  Opublikowana
 1. (autorstwo całej monografii)
  Autorzy:
  Katarzyna Kochaniak
  Książka:
  Depozyty gospodarstw domowych jako źródło płynności instytucji kredytowych krajów strefy euro w warunkach kryzysu (rok: 2018, tom: -, strony: 1-394), Wydawca: Wydawnictwo C.H. Beck
  Status:
  Opublikowana
 2. Skutki jednolitych regulacji w zakresie depozytów gospodarstw domowych po kryzysie finansowym
  Autorzy:
  Katarzyna Kochaniak
  Książka:
  Mechanizmy funkcjonowania strefy euro - Wybrane problemy VII (rok: 2016, tom: VII, strony: 39-69), Wydawca: Krakowska szkoła Biznesu UEK
  Status:
  Opublikowana