Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Respeaking - proces, kompetencje i jakość

2013/11/B/HS2/02762

Słowa kluczowe:

respeaking napisy tłumaczenie przekład napisy na żywo rozpoznawanie mowy

Deskryptory:

 • HS2_5: Historia języka i dialektologia, badania współczesnego języka i analiza dyskursu, tekstologia i translatologia lingwistyczna
 • HS2_6: Językoznawstwo ogólne i porównawcze, teoria języka i teoria komunikacji, metody badań lingwistycznych (w tym: socjo-, etno-, psycho- i pragmalingwistyka), lingwistyka komputerowa;

Panel:

HS2 - Kultura i twórczość kulturowa: literaturoznawstwo, bibliotekoznawstwo, językoznawstwo, kulturoznawstwo, nauki o sztuce

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Warszawski, Wydział Lingwistyki Stosowanej

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Agnieszka Szarkowska 

Liczba wykonawców projektu: 8

Konkurs: OPUS 6 - ogłoszony 2013-09-16

Przyznana kwota: 730 500 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2014-08-05

Zakończenie projektu: 2017-02-04

Planowany czas trwania projektu: 30 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Stanowisko do respeakingu. Za kwotę 2 008 PLN
 2. Oprogramowanie do opracowywania napisów na żywo. Za kwotę 40 000 PLN
 3. Program do rozpoznawania i przetwarzania mowy dla języka polskiego. Za kwotę 50 000 PLN
 4. Elektroencefalograf (Emotiv). Za kwotę 10 000 PLN
 5. Program do nagrywania sekwencji wideo z ekranu pulpitu (Camtasia). Za kwotę 4 500 PLN
 6. Program do rozpoznawania mowy dla języka angielskiego (Dragon Naturally Speaking). Za kwotę 3 000 PLN
 7. Program do tworzenia i przeprowadzania testów pamięci roboczej (Inquisit). Za kwotę 6 000 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (5)
 • Publikacje książkowe (2)
 1. Are interpreters better respeakers? IF: 0,605
  Autorzy:
  Agnieszka Szarkowska, Krzysztof Krejtz, Łukasz Dutka, Olga Pilipczuk
  Czasopismo:
  Interpreter and Translator Trainer (rok: 2018, tom: 0,501388888888889, strony: 207-226), Wydawca: Taylor&Francis
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1080/1750399X.2018.1465679 - link do publikacji
 2. Comparison and adaptation of automatic evaluation metrics for quality assessment in respeaking
  Autorzy:
  Krzysztof Wołk, Danijel Korzinek
  Czasopismo:
  Computer Science (rok: 2017, tom: 18(2), strony: 129-144), Wydawca: AGH University of Science and Technology
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.7494/csci.2017.18.2.129 - link do publikacji
 3. Ear-voice span and pauses in intra- and interlingual respeaking: an exploratory study into temporal aspects of the respeaking process IF: 1,836
  Autorzy:
  Agnieszka Chmiel, Agnieszka Szarkowska, Danijel Koržinek, Agnieszka Lijewska, Łukasz Dutka, Łukasz Brocki, Krzysztof Marasek
  Czasopismo:
  Applied Psycholinguistics (rok: 2017, tom: 38, strony: 1201-1227), Wydawca: Cambridge University Press
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1017/S0142716417000108 - link do publikacji
 4. Cognitive load in intralingual and interlingual respeaking - a preliminary study IF: 0,093
  Autorzy:
  Agnieszka Szarkowska, Łukasz Dutka, Krzysztof Krejtz
  Czasopismo:
  Poznan Studies in Contemporary Linguistics (rok: 2016, tom: 52(2), strony: 209-233), Wydawca: UAM
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1515/psicl-2016-0008 - link do publikacji
 5. Paraphrasing in respeaking – comparing linguistic competence of interpreters, translators and bilinguals
  Autorzy:
  Agnieszka Chmiel, Agnieszka Lijewska, Agnieszka Szarkowska, Łukasz Dutka
  Czasopismo:
  Perspectives - Studies in Translation Theory and Practice (rok: 2017, tom: online, strony: 44581), Wydawca: Taylor and Francis
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1080/0907676X.2017.1394331 - link do publikacji
 1. Respeaking crisis points. An exploratory study into critical moments in the respeaking process.
  Autorzy:
  Agnieszka Szarkowska, Łukasz Dutka, Olga Pilipczuk, Krzysztof Krejtz
  Książka:
  Audiovisual Translation – Research and Use (rok: 2017, tom: -, strony: 179-201), Wydawca: Peter Lang
  Status:
  Opublikowana
 2. Visual attention distribution in intralingual respeaking – an eye tracking study
  Autorzy:
  Agnieszka Szarkowska, Łukasz Dutka, Anna Szychowska, Olga Pilipczuk
  Książka:
  Eye Tracking and Multidisciplinary Studies on Translation (rok: 2018, ), Wydawca: John Benjamins
  Status:
  Przyjęta do publikacji