Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Nieosobowe formy czasownika w językach nowoindoaryjskich - diachronia i typologia

2013/10/M/HS2/00553

Słowa kluczowe:

imiesłowy bezokoliczniki języki indoaryjskie składnia historyczna semantyka

Deskryptory:

 • HS2_5: Historia języka i dialektologia, badania współczesnego języka i analiza dyskursu, tekstologia i translatologia lingwistyczna
 • HS2_6: Językoznawstwo ogólne i porównawcze, teoria języka i teoria komunikacji, metody badań lingwistycznych (w tym: socjo-, etno-, psycho- i pragmalingwistyka), lingwistyka komputerowa;

Panel:

HS2 - Kultura i twórczość kulturowa: literaturoznawstwo, bibliotekoznawstwo, językoznawstwo, kulturoznawstwo, nauki o sztuce

Jednostka realizująca:

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Neofilologii

woj. wielkopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Krzysztof Stroński 

Liczba wykonawców projektu: 8

Konkurs: HARMONIA 5 - ogłoszony 2013-06-14

Przyznana kwota: 417 480 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2014-06-04

Zakończenie projektu: 2019-06-03

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (3)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (6)
 • Publikacje książkowe (2)
 1. A comparative study of participles, converbs and absolute constructions in Hindi and Medieval Rajasthani
  Autorzy:
  Joanna Tokaj
  Czasopismo:
  Lingua Posnaniensis (rok: 2016, tom: 58, strony: 105-120), Wydawca: PTPN i UAM
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1515/linpo-2016-0007 - link do publikacji
 2. Typology and diachrony of non-finite forms in Indo-Aryan IF: 0,741
  Autorzy:
  Krzysztof Stroński, Leonid Kulikov
  Czasopismo:
  Diachronica (rok: 2020, tom: -, strony: -), Wydawca: John Benjamins
  Status:
  Przyjęta do publikacji
 3. Shaping modern Indo-Aryan isoglosses IF: 0,351
  Autorzy:
  Krzysztof Stroński Saartje Verbeke
  Czasopismo:
  Poznan Studies in Contemporary Linguistics (rok: 2020, tom: 56(3), strony: 529-552), Wydawca: De Gruyter
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1515/psicl-2020-0017 - link do publikacji
 1. Automatic converb detection in early Braj. In Z. Vetulani, P. Paroubek (eds.) Human Language Technologies as a Challenge for Computer Science and Linguistics - Proceedings of 8th Language & Technology Conference
  Autorzy:
  Rafał Jaworski, Krzysztof Stroński:
  Konferencja:
  8th Language & Technology Conference (rok: 2017, ), Wydawca: Poznań
  Data:
  konferencja 17.11-19.11
  Status:
  Opublikowana
 2. Pahari inscriptional corpora and the reconstruction of the Indo-Aryan languages
  Autorzy:
  Krzysztof Stroński
  Konferencja:
  Unfolding Central Himalaya The Cradle of Culture (rok: 2017, ), Wydawca: Doon Library and Research Centre, Dehradun & Almora Book Depot
  Data:
  konferencja 11-14.12.2015
  Status:
  Opublikowana
 3. Manual and Automatic Tagging of Indo-Aryan Languages
  Autorzy:
  Rafal Jaworski, Krzysztof Jassem, Krzysztof Stronski
  Konferencja:
  "Human Language Technologies as a Challenge for Computer Science and Linguistics", 7th Language & Technology Conference, (rok: 2015, ), Wydawca: Fundacja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza,
  Data:
  konferencja November 27-29
  Status:
  Opublikowana
 4. Binary Classification Algorithms for the Detection of Sparse Word Forms in New Indo-Aryan Languages
  Autorzy:
  Rafał Jaworski and Krzysztof Jassem and Krzysztof Stronski
  Konferencja:
  Human Language Technologies as a Challenge for Computer Science and Linguistics - 7th Language & Technology Conference (rok: 2018, ), Wydawca: Springer Verlag, Lecture Notes in Artificial Intelligence
  Data:
  konferencja 27-29.11
  Status:
  Opublikowana
 5. Purani pahari bhashaon ke digital samsadhan
  Autorzy:
  Krzysztof Stroński, Rafał Jaworski
  Konferencja:
  International Seminar on Endangered Languages of Himalaya, Almora 2018 (rok: 2020, ), Wydawca: Doon Library and Research Centre, Dehradun
  Data:
  konferencja 2018
  Status:
  Opublikowana
 6. Experiments with automatic and semi-automatic detection of sparse word forms in Old Braj
  Autorzy:
  Rafał Jaworski ii Krzysztof Stroński
  Konferencja:
  8th Language & Technology Conference (rok: 2020, ), Wydawca: Springer Verlag, Lecture Notes in Artificial Intelligence
  Data:
  konferencja 17-19.11.2017
  Status:
  Przyjęta do publikacji
 1. -
  Autorzy:
  Krzysztof Stroński Joanna Tokaj Rafał Jaworski
  Książka:
  Diachrony and typology of non-finites in Indo-Aryan (rok: 2019, tom: -, strony: 144), Wydawca: Faculty of Modern Languages and Literatures Adam Mickiewicz University in Poznań
  Status:
  Opublikowana
 2. A diachronic account of converbal constructions in Old Rajasthani
  Autorzy:
  Krzysztof Stroński, Joanna Tokaj, Saartje Verbeke
  Książka:
  Current Issues in Linguistic Theory (rok: 2019, tom: 348, strony: 427-444), Wydawca: Johnn Benjamins
  Status:
  Opublikowana