Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Rozwój rolnictwa i paleodiety w epoce neolitu i brązu na podstawie badań izotopów stabilnych azotu i węgla w szczątkach biologicznych

2013/10/M/HS3/00537

Słowa kluczowe:

szczątki roślinne kości paleodieta izotopy stabilne C i N Kujawy Małopolska

Deskryptory:

  • HS3_8: Archeologia ( w tym: archeologia Grecji i Rzymu; archeologia Egiptu i Nubii, archeologia Bliskiego Wschodu, archeologia Nowego Świata, archeologia pradziejowa, archeologia protohistoryczna, archeologia wczesnośredniowieczna, archeologia średniowieczna i nowożytna)
  • NZ8_11: Botanika
  • NZ9_13: Inne zagadnienia pokrewne

Panel:

HS3 - Wiedza o przeszłości: historia, archeologia, etnologia, antropologia kulturowa, m.in.:

Jednostka realizująca:

Instytut Botaniki im. Władysława Szafera PAN

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Aldona Mueller-Bieniek 

Liczba wykonawców projektu: 11

Konkurs: HARMONIA 5 - ogłoszony 2013-06-14

Przyznana kwota: 599 300 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2014-05-05

Czas trwania projektu: 36 miesięcy

Status projektu: Projekt zakończony