Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Rozwój rolnictwa i paleodiety w epoce neolitu i brązu na podstawie badań izotopów stabilnych azotu i węgla w szczątkach biologicznych

2013/10/M/HS3/00537

Słowa kluczowe:

szczątki roślinne kości paleodieta izotopy stabilne C i N Kujawy Małopolska

Deskryptory:

 • HS3_8: Archeologia ( w tym: archeologia Grecji i Rzymu; archeologia Egiptu i Nubii, archeologia Bliskiego Wschodu, archeologia Nowego Świata, archeologia pradziejowa, archeologia protohistoryczna, archeologia wczesnośredniowieczna, archeologia średniowieczna i nowożytna)
 • NZ8_11: Botanika
 • NZ9_13: Inne zagadnienia pokrewne

Panel:

HS3 - Wiedza o przeszłości: historia, archeologia, etnologia, antropologia kulturowa

Jednostka realizująca:

Instytut Botaniki im. Władysława Szafera PAN

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Aldona Mueller-Bieniek 

Liczba wykonawców projektu: 11

Konkurs: HARMONIA 5 - ogłoszony 2013-06-14

Przyznana kwota: 599 300 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2014-05-05

Zakończenie projektu: 2018-08-04

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (9)
 • Publikacje książkowe (3)
 1. Archaeobotanical analysis of abundant cereal finds from Kraków Nowa-Huta Mogiła 62 – getting back to the old story
  Autorzy:
  Kapcia M., Mueller-Bieniek A.
  Czasopismo:
  Folia Quaternaria (rok: 2018, tom: 86, strony: 217-231), Wydawca: Polska Akademia Umiejętności
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.4467/21995923FQ.18.004.9822 - link do publikacji
 2. Terrestrial diet in prehistoric human groups from southern Poland based on human, faunal and botanical stable isotope evidence
  Autorzy:
  Mnich B., Mueller-Bieniek A., Nowak M., Wilczyński J., Pospuła S., Szostek K.
  Czasopismo:
  Journal of Archaeological Science Reports (rok: 2020, tom: 32, strony: 44939), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.jasrep.2020.102382 - link do publikacji
 3. Do 14C dates always turn into an absolute chronology| The case of the Middle Neolithic in western Lesser Poland
  Autorzy:
  Nowak M.
  Czasopismo:
  Documenta Praehistorica (rok: 2017, tom: 44, strony: 240-271), Wydawca: Ljubljana University Press, Faculty of Arts
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.4312\dp.44.15 - link do publikacji
 4. Benefits and weaknesses of radiocarbon dating of plant material as reflected by Neolithic archaeological sites from Poland, Slovakia and Hungary IF: 1,426
  Autorzy:
  Nowak M., Moskal-Del Hoyo M., Mueller-Bieniek A., Lityńska-Zając M., Kotynia K.
  Czasopismo:
  Geochronometria (rok: 2017, tom: 44, strony: 188-201), Wydawca: Institute of Physics, Silesian University of Technology
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1515/geochr-2015-0066 - link do publikacji
 5. Chenopodium seeds in open-air archaeological sites - how to not throw the baby out with the bathwater IF: 1,349
  Autorzy:
  Mueller-Bieniek A., Pyzel J., Kapcia M.
  Czasopismo:
  Environmental Archaeology (rok: 2020, tom: 25, strony: 69-81), Wydawca: Taylor & Francis
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1080/14614103.2018.1536500 - link do publikacji
 6. The role of Chenopodium in the subsistence economy of pioneer agriculturalists on the northern frontier of the Linear Pottery culture in Kuyavia, central Poland IF: 3,291
  Autorzy:
  Aldona Mueller-Bieniek, Peter Bogucki, Joanna Pyzel, Magda Kapcia, Magdalena Moskal-del Hoyo, Dorota Nalepka
  Czasopismo:
  Journal of Archaeological Science (rok: 2019, tom: 111, strony: 44937), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.jas.2019.105027 - link do publikacji
 7. Spatial and temporal patterns in Neolithic and Bronze Age agriculture in Poland based on the stable carbon and nitrogen isotopic composition of cereal grains
  Autorzy:
  Aldona Mueller-Bieniek, Marek Nowak, Amy Styring, Maria Lityńska-Zając, Magdalena Moskal-del Hoyo, Agnieszka Sojka, Beata Paszko, Krzysztof Tunia, Amy Bogaard
  Czasopismo:
  Journal of Archaeological Science: Reports (rok: 2019, tom: 27, strony: 44940), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.jasrep.2019.101993 - link do publikacji
 8. An insight into Bronze Age subsistence strategy in forested Carpathian Foothills, based on plant macroremains IF: 2,414
  Autorzy:
  Kapcia M., Mueller-Bieniek A.
  Czasopismo:
  Archaeological and Anthropological Sciences (rok: 2019, tom: 11, strony: 2879–2895), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s12520-018-0720-9 - link do publikacji
 9. Żołędzie (Quercus sp.) jako źródło pożywienia i paszy w pradziejowej gospodarce
  Autorzy:
  Kapcia M., Mueller-Bieniek A.
  Czasopismo:
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. (rok: 2017, tom: 24(1), strony: 133-155), Wydawca: Instytut Botaniki PAN
  Status:
  Opublikowana
 1. Próba odtworzenia gospodarki roślinnej na podstawie badań archeobotanicznych / An attempt at reconstruction of plant economy based on archaeobotanical research
  Autorzy:
  Mueller-Bieniek A., Moskal-Del Hoyo M., Kapcia M.
  Książka:
  Ludwinowo, stanowisko 7. Osada neolityczna na Kujawach / Ludwinowo, site 7. Neolithic settlement in Kuyavia. Ocalone Dziedzictwo Archeologiczne (rok: 2019, tom: 8, strony: 317–329), Wydawca: Wydawnictwo Profil-Archeo, University of Gdańsk Publishing House
  Status:
  Opublikowana
 2. The first farmers on the Vistula River in the Polish Lowlands
  Autorzy:
  Joanna Pyzel, Aldona Mueller-Bieniek, Magdalena Moskal-del Hoyo
  Książka:
  Farmers at the Frontier: A Pan European Perspective on Neolithisation (rok: 2020, tom: t, strony: 247–261), Wydawca: Oxbow Books
  Status:
  Opublikowana
 3. Badania materiałów roślinnych związanych z kulturą pucharów lejkowatych w rejonie Brześcia Kujawskiego i Osłonek
  Autorzy:
  Aldona Mueller-Bieniek
  Książka:
  Neolit i początki epoki brązu w rejonie Brześcia Kujawskiego i Osłonek (rok: 2016, tom: III, strony: 753- 769), Wydawca: Fundacja Badań Archeologicznych Imienia Profesora Konrada Jażdżewskiego
  Status:
  Opublikowana