Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Synteza i zaawansowane badania spektroskopowe nanokryształów półprzewodnikowych otrzymywanych w geometrii rdzeń-płaszcz aktywnych optycznie w podczerwieni

2013/10/E/ST5/00651

Słowa kluczowe:

nanokryształy kropki kwantowe spektroskopia

Deskryptory:

 • ST3_7: Półprzewodniki
 • ST3_12: Nanofizyka: nanoelekronika, nanofotonika, nanomagnetyzm
 • ST5_10: Nanomateriały: nanocząstki, nanorurki

Panel:

ST5 - Synteza i materiały: otrzymywanie materiałów, związki struktury z właściwościami, nowoczesne materiały o założonych właściwościach, architektura (makro)molekularna, chemia organiczna, chemia nieorganiczna

Jednostka realizująca:

Politechnika Wrocławska, Wydział Podstawowych Problemów Techniki, Instytut Fizyki

woj. dolnośląskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Artur Podhorodecki 

Liczba wykonawców projektu: 6

Konkurs: SONATA BIS 3 - ogłoszony 2013-06-14

Przyznana kwota: 1 500 000 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2014-05-29

Zakończenie projektu: 2019-11-28

Planowany czas trwania projektu: 60 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Dwuwymiarowa kamera CCD pracująca w zakresie podczerwieni (np. NIRvana, Prinston Instr.) ze stacją roboczą PC oraz urządzeniami peryferyjnymi.. Za kwotę 408 000 PLN
 2. Miernik- źródło.
 3. Obietyw wysokorozdzielczy. Za kwotę 24 834 PLN
 4. Drukarka 3D. Za kwotę 3 459 PLN
 5. Dwufunkcyjna kamera 2D.
 6. Jednofunkcyjna kamera 2D.
 7. Laser diodowy. Za kwotę 9 699 PLN
 8. oscyloskop.

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (10)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (2)
 1. Ion–ion interactions in β-NaGdF4:Yb3+,Er3+ nanocrystals – the effect of ion concentration and their clustering IF: 7,39
  Autorzy:
  A. Noculak, A. Podhorodecki,G. Pawlik, M. Banski and J. Misiewicz
  Czasopismo:
  Nanoscale (rok: 2015, tom: 7, strony: 13784), Wydawca: Royal Society of Chemistry
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/c5nr03385c - link do publikacji
 2. Single nanocrystal studies on the homogeneity of the optical properties of NaYF4:Yb3+, Er3+ IF: 2,87
  Autorzy:
  B. Krajnik, L. W. Golacki , U. Kostiv, D. Horák, A. Podhorodecki
  Czasopismo:
  ACS Omega (rok: 2020, tom: 5, strony: 26537), Wydawca: ACS
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/acsomega.0c03252 - link do publikacji
 3. β-NaGdF4:Eu nanocrystal markers for melanoma tumor imaging IF: 3,29
  Autorzy:
  Bartlomiej Sojka, Artur Podhorodecki*, Mateusz Banski, Slawomir Drobczynski, Tetiana Dumych, Maxym M. Lutsyk, Alexander Lutsyk, Rostyslav Bilyy
  Czasopismo:
  RSC Advanced (rok: 2016, tom: 6, strony: 57854), Wydawca: Royal Society of Chemistry
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  0.1039/c6ra10351k - link do publikacji
 4. Quantitative comparison of luminescence probes for biomedical applications IF: 2,76
  Autorzy:
  B. Krajnik, L. W. Golacki, E. Fiedorczyk, M. Bański, A. Noculak, K. M. Hołodnik, A. Podhorodecki
  Czasopismo:
  Methods and Applications in Fluorescence (rok: 2021, ), Wydawca: IPOscience
  Status:
  Złożona
 5. Monodisperse Core-Shell NaYF4:Yb3+/Er3+@NaYF4:Nd3+-PEGGGGRGDSGGGY- NH2 Nanoparticles Excitable at 808 and 980 nm: Design, Surface Engineering, and Application in Life Sciences IF: 3,69
  Autorzy:
  Uliana Kostiv, Hana Engstová, Bartosz Krajnik, Miroslav Šlouf, Vladimír Proks, Artur Podhorodecki, Petr Ježek and Daniel Horák
  Czasopismo:
  Frontiers in Chemistry (rok: 2020, tom: 8, strony: 497), Wydawca: Frontiers in Chemistry
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3389/fchem.2020.00497 - link do publikacji
 6. Percolation limited emission intensity from up-converting NaYF4:Yb3+, Er3+ nanocrystals – a single nanocrystals optical studies IF: 7,23
  Autorzy:
  A. Podhorodecki, B. Krajnik, L. W. Golacki, U. Kostiv, G. Pawlik, M. Kaczmarek, D. Horak
  Czasopismo:
  Nanoscale (rok: 2018, tom: 10, strony: 21186), Wydawca: Royal Society of Chemistry
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/C8NR05961F - link do publikacji
 7. Cytotoxicity and Imaging Studies of ß-NaGdF4:Yb3+Er3+@PEG-Mo Nanorods IF: 3,29
  Autorzy:
  A. Wozniak, A.Noculak, J. Gapiński, D. Kociolek, A. Bos-Liedke, T. Zalewski, B. F. Grzeskowiak, A.Kołodziejczak, M. Banski, S. Jurga, J. Misiewicz, A. Podhorodecki
  Czasopismo:
  RSC Advances (rok: 2016, tom: 6, strony: 95633), Wydawca: Royal Society of Chemistry
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/c6ra20415e - link do publikacji
 8. Highly colloidally stable three-modal 125I-radiolabeled PEG-neridronate-coated upconversion/magnetic bioimaging nanoprobes IF: 4,57
  Autorzy:
  Uliana Kostiv, Jan Kučka, Volodymyr Lobaz, Nikolay Kotov, Olga Janoušková, Miroslav Šlouf, Bartosz Krajnik, Artur Podhorodecki, Pavla Francová, Luděk Šefc, Daniel Jirák, Daniel Horák
  Czasopismo:
  Scientific Reports (rok: 2020, tom: 10, strony: 20016), Wydawca: Nature
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1038/s41598-020-77112- - link do publikacji
 9. Multiband Monte-Carlo modelling of up-conversion emission in sub 10 nm NaYF4:Yb3+, Er3+ nanocrystals - effect of Yb3+ content IF: 2,89
  Autorzy:
  G.Pawlik, J.Niczyj, A.Noculak, W. Radosz, A.Podhorodecki
  Czasopismo:
  J.Chem.Phys. (rok: 2017, tom: 146, strony: 244111), Wydawca: American Institute of Physics
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1063/1.4989473 - link do publikacji
 10. Size and shape effects in b-NaGdF4:Yb,Er nanocrystals IF: 3,57
  Autorzy:
  A.Noculak and A.Podhorodecki
  Czasopismo:
  Nanotechnology (rok: 2017, tom: 28, strony: 175706), Wydawca: IOP
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1088/1361-6528/aa6522 - link do publikacji
 1. Infrared active nanoprobes for bio-medical imaging based on inorganic nanocrystals
  Autorzy:
  A. Podhorodecki, L. W. Golacki, B. Krajnik, M. Banski, A. Lesiak, A. Noculak,E.Fiedorczyk, H. P.Woznica, J. Cichos
  Konferencja:
  The TechConnect World Innovation Conference (rok: 2017, ), Wydawca: TechConnect Briefs
  Data:
  konferencja 15-17 Maja
  Status:
  Opublikowana
 2. Single Nanocrystals Studies of Upconverting Nanoparticles
  Autorzy:
  Bartosz Krajnik, Katarzyna Holodnik, Agnieszka Noculak, Lukasz Golacki, Uliana Kostiv
  Konferencja:
  237th ECS Meeting with the 18th International Meeting on Chemical Sensors, IMCS 2020; Montreal; Canada (rok: 2020, ), Wydawca: ECS The Electrochemical Society
  Data:
  konferencja 43965
  Status:
  Opublikowana