Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 12 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Procesy aktualizacji nazw własnych i pospolitych w obrazie zaburzeń językowych pochodzenia neurologicznego (afazja, dysp...

  Konkurs: OPUS 1 , panel: HS2

  Kierownik: dr hab. Małgorzata Rutkiewicz-Hanczewska

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej

 2. Blok Wschodni noir? Wyobrażenia 'Europy Wschodniej' w skandynawskiej prozie, filmie i sztukach wizualnych lat 1980-2010

  Konkurs: SONATA 2 , panel: HS2

  Kierownik: dr Anna Mrozewicz

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej

 3. Edycja krytyczna "O rymotwórstwie i rymotwórcach" Ignacego Krasickiego

  Konkurs: SONATA 2 , panel: HS2

  Kierownik: dr Ewa Zielaskowska

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej

 4. Sceptycyzm w literaturze polskiego baroku

  Konkurs: ETIUDA 1 , panel: HS2

  Kierownik: Anna Kołos

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej

 5. Historia polskiego filmu dokumentalnego (1895-2011)

  Konkurs: OPUS 1 , panel: HS2

  Kierownik: prof. Małgorzata Hendrykowska

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej

 6. Polskie pisarstwo kobiet w wieku XX: kontynuacje i zwroty

  Konkurs: OPUS 1 , panel: HS2

  Kierownik: prof. Ewa Kraskowska

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej

 7. Doświadczenie roku 1968 w czeskiej literaturze emigracyjnej.

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: HS2

  Kierownik: dr Urszula Kowalska

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej

 8. Ciało i proteza w tekstach współczesnej kultury

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: HS2

  Kierownik: Agata Rosochacka

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej

 9. Etniczność, deformacje i płeć - kategoria cielesności w prozie Stanisława Lema

  Konkurs: OPUS 2 , panel: HS2

  Kierownik: Agnieszka Gajewska

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej

 10. Algorytmy nowej demokratyzacji. Polska sztuka ery cyfrowej.

  Konkurs: OPUS 1 , panel: HS2

  Kierownik: dr hab. Agnieszka Jelewska-Michaś

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej

 11. Latinitas w literaturze polskiego i serbskiego romantyzmu. Studium porównawcze

  Konkurs: PRELUDIUM 2 , panel: HS2

  Kierownik: dr Tomasz Ewertowski

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej

 12. Imaginauci. Pismo wyobraźni w poezji Bolesława Leśmiana, Józefa Czechowicza, Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Tadeusza No...

  Konkurs: PRELUDIUM 2 , panel: HS2

  Kierownik: dr Anita Jarzyna

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej