Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Rekonstrukcja parametrów środowiska ediakaru w oparciu o skały z kratonu wschodnio-europejskiego wolne od przeobrażeń diagenetycznych

2013/10/A/ST10/00050

Słowa kluczowe:

ediakar diageneza geochemia izotopowa geochemia organiczna kraton wschodnioeuropejski minerały ilaste

Deskryptory:

  • ST10_6: Ewolucja ziemi, sedymentologia, tektonika, geologia regionalna, geologia planetarna
  • ST10_5: Mineralogia, petrologia, wulkanologia, geologia złóż
  • ST10_15: Paleoklimatologia, paleoekologia

Panel:

ST10 - Nauki o Ziemi: geografia fizyczna, geologia, geofizyka, meteorologia, oceanologia, klimatologia, ekologia, globalne zmiany środowiska, cykle biogeochemiczne, zarządzanie zasobami naturalnymi

Jednostka realizująca:

Instytut Nauk Geologicznych PAN

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Jan Środoń 

Liczba wykonawców projektu: 26

Konkurs: MAESTRO 5 - ogłoszony 2013-06-14

Przyznana kwota: 2 913 852 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2014-06-09

Zakończenie projektu: 2022-01-08

Planowany czas trwania projektu: 48 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt zakończony