Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Prawne i etyczne standardy genetyki reprodukcyjnej

2013/10/E/HS5/00157

Słowa kluczowe:

etyka bioetyka filozofia prawa prawo medyczne zdrowie publiczne genetyka prokreacja medycznie wspomagana diagnostyka prenatalna diagnostyka preimplantacyjna

Deskryptory:

 • HS5_1: Teoria i filozofia prawa, historia prawa i myśli prawnej
 • HS1_7: Etyka normatywna i opisowa, teoria moralności, bioetyka, etyka zawodowa
 • HS6_15: Socjologia idei, władzy, norm, organizacji

Panel:

HS5 - Normy i władza: prawo, nauki o polityce, polityka regionalna i społeczna

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracji

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Marta Soniewicka 

Liczba wykonawców projektu: 6

Konkurs: SONATA BIS 3 - ogłoszony 2013-06-14

Przyznana kwota: 455 260 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2014-05-15

Zakończenie projektu: 2018-05-14

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (22)
 • Publikacje książkowe (19)
 1. Wybrane wątki psychiatryczne i psychologiczne we współczesnej debacie bioetycznej
  Autorzy:
  Błażej Kmieciak
  Czasopismo:
  Psychiatria i Psychologia Kliniczna (rok: 2014, tom: 14 (3) grudzień, strony: 230-234), Wydawca: Medical Communications
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.15557/PiPK.2014.0033 - link do publikacji
 2. From Information to Innovation: Activities of Polish Ombudsman for the Laws of Disabled People
  Autorzy:
  Błażej Kmieciak
  Czasopismo:
  Acta Innovationes (rok: 2015, tom: 15, strony: 24-34), Wydawca: Centrum Badań i Innowacji Pro-Akademia
  Status:
  Opublikowana
 3. Konferencja zorganizowana przez odział poznański Polskiej Akademii Nauk: Dusza – umysł – wolna wola
  Autorzy:
  Błażej Kmieciak
  Czasopismo:
  Seminare. Poszukiwania naukowe (sprawozdania) (rok: 2014, tom: 3, strony: 225-228), Wydawca: Wyższe Seminaria Duchowne Towarzystwa Salezjańskiego
  Status:
  Opublikowana
 4. Psychologia in vitro – między etyką a społeczeństwem
  Autorzy:
  Błażej Kmieciak
  Czasopismo:
  Medycyna Praktyczna - Psychiatria (rok: 2014, tom: 4 (39), strony: 63-69), Wydawca: Wydawnictwo Medycyna Praktyczna
  Status:
  Opublikowana
 5. W stronę chirurgii zarodka: Socjoprawne aspekty innowacyjnych technik wspomaganego rozrodu
  Autorzy:
  Błażej Kmieciak
  Czasopismo:
  Ethics in Progress (rok: 2015, tom: 6 (1), strony: 140-158), Wydawca: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Instytut Filozofii
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.14746/eip.2015.1.11 - link do publikacji
 6. Czy zalegalizowanie swobodnego dostępu osób małoletnich do preparatów antykoncepcyjnych to istotny problem prawno-społeczny?
  Autorzy:
  Błażej Kmieciak
  Czasopismo:
  Kwartalnik Naukowy Towarzystwa Uniwersyteckiego Fides et Ratio (rok: 2017, tom: 1 (29, strony: s. 289-306), Wydawca: Towarzystwo Naukowe Fides et Ratio
  Status:
  Opublikowana
 7. O "istocie ludzkiej" – status prawny i aksjologiczny życia ludzkiego w prenatalnej fazie rozwoju na przykładzie wybranych dokumentów prawnych Rady Europy na gruncie piśmiennictwa polskiego
  Autorzy:
  Zofia Szafrańska-Czajka
  Czasopismo:
  Studia Prawno-Ekonomiczne (rok: 2015, tom: XCVII, strony: 83-106), Wydawca: Łódzkie Towarzystwo Naukowe
  Status:
  Opublikowana
 8. Prawa pacjenta z perspektywy wybranych aspektów socjopedagogicznych
  Autorzy:
  Błażej Kmieciak
  Czasopismo:
  Studia z teorii wychowania (rok: 2015, tom: VI nr 1(10), strony: 97-114), Wydawca: Chrześcijańska Akademia Teologiczna (Warszawa)
  Status:
  Opublikowana
 9. Przewodnik, Bioetyka dla młodych, Fundacja Jeden z Nas oraz Międzywydziałowy Instytut Bioetyki Uniwersytetu Papieskiego im Jana Pawła II w Krakowie, Kraków 2015, ss. 80
  Autorzy:
  Błażej Kmieciak
  Czasopismo:
  Studia z Teorii Wychowania (rok: 2016, tom: VII Nr 2 (15), strony: 195-198), Wydawca: Wydawnictwo Naukowe ChAT
  Status:
  Opublikowana
 10. Can There Be Post-Persons and What We Can Learn From Considering Their Possibility?
  Autorzy:
  Ivars Neiders
  Czasopismo:
  Ethics in Progress (rok: 2015, tom: 6 (1), strony: 56-71), Wydawca: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Instytut Filozofii
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.14746/eip.2015.1.6 - link do publikacji
 11. Failures of Imagination: Disability and the Ethics of Selective Reproduction IF: 1,483
  Autorzy:
  Marta Soniewicka
  Czasopismo:
  Bioethics (rok: 2015, tom: 29 (8), strony: 557-563), Wydawca: WILEY-BLACKWELL
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1111/bioe.12153, - link do publikacji
 12. Posthuman – Postnature? Transhumanism and Environmental Ethics
  Autorzy:
  Filip Bardziński
  Czasopismo:
  Studies in Global Ethics and Global Education (rok: 2015, tom: 4, strony: 18-33), Wydawca: Akademia Pedagogiki Specjalnej
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.5604/23920890.1187956 - link do publikacji
 13. Preimplantation genetic diagnosis from the perspective of selected legal and ethical judgements: analyses and reflections
  Autorzy:
  Błażej Kmieciak
  Czasopismo:
  Polish Law Review (rok: 2016, tom: 2, strony: 44861), Wydawca: Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.5604/24509841.1215981 - link do publikacji
 14. Techniczne ulepszanie ludzkich możliwości. Interfejs mózg-komputer a "inteligentne okulary"
  Autorzy:
  Julia Stanek
  Czasopismo:
  Ethics in Progress (rok: 2015, tom: 6 (1), strony: 188-201), Wydawca: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Instytut Filozofii
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.14746/eip.2015.1.13 - link do publikacji
 15. Biokonserwatyzm i preferencja status quo
  Autorzy:
  Wojciech Lewandowski
  Czasopismo:
  Ethics in Progress Quarterly (rok: 2015, tom: 6 (1), strony: 72-84), Wydawca: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Instytut Filozofii
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.14746/eip.2015.1.7 - link do publikacji
 16. Dopuszczalność ulepszania natury ludzkiej (enhancement)
  Autorzy:
  Justyna Holocher, Urszula Kosielińska-Grabowska
  Czasopismo:
  Ethics in Progress (rok: 2015, tom: 6 (1), strony: 85-118), Wydawca: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Instytut Filozofii
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.14746/eip.2015.1.8 - link do publikacji
 17. Dyskusja wokół godnego umierania: między pytaniem a odpowiedzią
  Autorzy:
  Błażej Kmieciak
  Czasopismo:
  Społeczeństwo i Rodzina (rok: 2015, tom: 42, strony: 157-164), Wydawca: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
  Status:
  Opublikowana
 18. Nieumyślne spowodowanie śmierci płodu ludzkiego w świetle etyki i polskiego prawa karnego
  Autorzy:
  Michał Derek
  Czasopismo:
  Czasopismo Prawa Karnego i nauk Penalnych (rok: 2016, tom: XX z. 2, strony: 129-154), Wydawca: Polska Akademia Umiejętności Krakowski Instytut Prawa Karnego Fundacja
  Status:
  Opublikowana
 19. Transhumanizm
  Autorzy:
  J. Huxley, M. Soniewicka (tłumaczenie)
  Czasopismo:
  Ethics in Progress (rok: 2015, tom: 6 (1), strony: 17-22), Wydawca: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Instytut Filozofii
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.14746/eip.2015.1.3 - link do publikacji
 20. Transhumanizm and Evolution. Considerations on Darwin, Lamarck and Transhumanism
  Autorzy:
  Filip Bardziński
  Czasopismo:
  Ethics in Progress (rok: 2014, tom: 5 (2), strony: 103-115), Wydawca: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Instytut Filozofii
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.14746/eip.2014.2.8 - link do publikacji
 21. Wychowanie do praw pacjenta
  Autorzy:
  Błażej Kmieciak
  Czasopismo:
  Forum Prawnicze (rok: 2014, tom: 2 (grudzień), strony: 26-41), Wydawca: Fundacja Utriusque Iuris
  Status:
  Opublikowana
 22. Zmiana płci u dzieci jako wyzwanie dla prawa i społeczeństwa
  Autorzy:
  Błażej Kmieciak
  Czasopismo:
  Family Forum (rok: 2016, tom: 6, strony: 155-177), Wydawca: Redakcja Wydawnictw WT UO
  Status:
  Opublikowana
 1. Autonomia prokreacyjna w kontekście osobowych i nieosobowych racji za ulepszaniem ludzkiej kondycji
  Autorzy:
  Wojciech Lewandowski
  Książka:
  Spór o podmiotowość – perspektywa interdyscyplinarna, A. Warmbier (red.) (rok: 2016, tom: 1, strony: 269-280), Wydawca: Księgarnia Akademicka
  Status:
  Opublikowana
 2. Czy doping genetyczny zmieni sportowe prawa?
  Autorzy:
  Błażej Kmieciak
  Książka:
  Biospołeczne uwarunkowania uczestnictwa w kulturze fizycznej i zdrowotnej osób w różnym wieku (rok: 2017, tom: 1, strony: s. 119-131), Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
  Status:
  Opublikowana
 3. MONOGRAFIA
  Autorzy:
  Marta Soniewicka (red.)
  Książka:
  The Ethics of Reproductive Genetics – Between Utility, Principles, and Virtues (rok: 2018, tom: 128, strony: 257), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
 4. Patentowanie genów ludzkich w ujęciu ekonomicznym. Pogląd krytyczny.
  Autorzy:
  Julia Stanek
  Książka:
  (Gen)etyczna przyszłość człowieka, A. Bobko, K. Cynk (red.) (rok: 2016, tom: 1, strony: 155-173), Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
  Status:
  Opublikowana
 5. Podmiotowość i problem choroby genetycznej w kontekście badań socjologiczno-prawnych
  Autorzy:
  Błażej Kmieciak
  Książka:
  Spór o podmiotowość – perspektywa interdyscyplinarna, A. Warmbier (red.) (rok: 2016, tom: 1, strony: 281-294), Wydawca: Księgarnia Akademicka
  Status:
  Opublikowana
 6. The Moral Philosophy of Genetic Counseling: Principles, Virtues and Utility Reconsidered
  Autorzy:
  Marta Soniewicka
  Książka:
  The Ethics of Reproductive Genetics – Between Utility, Principles, and Virtues (rok: 2018, tom: 128, strony: 33-47), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
 7. Czy istnieje hodowla ludzi?
  Autorzy:
  Małgorzata Karbarz
  Książka:
  (Gen)etyczna przyszłość człowieka, A. Bobko, K. Cynk (red.) (rok: 2016, tom: 1, strony: 19-29), Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
  Status:
  Opublikowana
 8. The Origins of the Normative Concept of Human Dignity and Its Legal Applications
  Autorzy:
  Marta Soniewicka
  Książka:
  Normschaffung, Krakauer-Augbsurger Rechtsstudien, J. Stelmach, R. Schmidt, P. Hellwege, M. Soniewicka (red.) (rok: 2017, tom: 8, strony: 263-281), Wydawca: Wolters Kluwer
  Status:
  Opublikowana
 9. Klauzula sumienia jako wyzwanie dla prawa i pedagogiki
  Autorzy:
  Błażej Kmieciak
  Książka:
  Wokół życia duchowego. Myśl pedagogiczna Bogdana Nawroczyńskieg i jej współczesne implikacje, A. Walczak, A. Wróbel, M. Wasilewski (red.) (rok: 2016, tom: 1, strony: 129-141), Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
  Status:
  Opublikowana
 10. Ludzka biogeneza w projektach ustawy bioetycznej. Analiza pól semantycznych pojęcia in vitro
  Autorzy:
  Zofia Szafrańska-Czajka
  Książka:
  Ecce Homo i o nim interdyscyplinarnie, M. Rajewska (red.) (rok: 2016, tom: 2, strony: 44-56), Wydawca: Unitas
  Status:
  Opublikowana
 11. MONOGRAFIA
  Autorzy:
  Marta Soniewicka, Wojciech Lewandowski
  Książka:
  Human Genetic Selection and Enhancement: Parental Perspectives and Law (rok: 2019, tom: 1, strony: 295), Wydawca: Peter Lang Edition
  Status:
  Opublikowana
 12. Czy XXI wiek potrzebuje kategorii natury ludzkiej? Praktyczne konteksty antropologii Roberta Spaemanna
  Autorzy:
  Filip Bardziński
  Książka:
  Filozofia a praktyka (rok: 2015, tom: 1, strony: 229-254), Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
  Status:
  Opublikowana
 13. Ludzka biogeneza w projektach ustawy bioetycznej - analiza socjologiczno-prawna w ujęciu (bio)etycznym
  Autorzy:
  Zofia Szafrańska-Czajka
  Książka:
  Bioetyka, M. Rajewska (red.) (rok: 2016, tom: 2, strony: 28-50), Wydawca: Unitas
  Status:
  Opublikowana
 14. MONOGRAFIA
  Autorzy:
  Marta Soniewicka
  Książka:
  Selekcja genetyczna w prokreacji medycznie wspomaganej. Etyczne i prawne kryteria (rok: 2018, tom: 1, strony: 358), Wydawca: Wolters Kluwer
  Status:
  Opublikowana
 15. Parents, Special Obligations and Reproductive Genetics
  Autorzy:
  Wojciech Lewandowski
  Książka:
  The Ethics of Reproductive Genetics – Between Utility, Principles, and Virtues (rok: 2018, tom: 128, strony: 67-80), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
 16. Intrinsic and Instrumental Values in the Assessment of Human Enhancement
  Autorzy:
  Wojciech Lewandowski
  Książka:
  The Idea of Excellence and Human Enhancement (rok: 2018, tom: 1, strony: 219-236), Wydawca: Peter Lang Edition
  Status:
  Opublikowana
 17. Ochrona prawna informacji genetycznej
  Autorzy:
  Julia Stanek
  Książka:
  (Gen)etyczna przyszłość człowieka, A. Bobko, K. Cynk (red.) (rok: 2016, tom: 1, strony: 174-191), Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
  Status:
  Opublikowana
 18. Paradoksy współczesnej debaty bioetycznej
  Autorzy:
  Błażej Kmieciak
  Książka:
  Aksjologiczne wyzwania współczesności (rok: 2014, tom: 1 (grudzień), strony: 64-79), Wydawca: Uniwersytet Warmińsko Mazurski w Olsztynie
  Status:
  Opublikowana
 19. Technical and Ethical Limits in Prenatal and Preimplantation Genetic Diagnosis
  Autorzy:
  Małgorzata Karbarz
  Książka:
  The Ethics of Reproductive Genetics – Between Utility, Principles, and Virtues (rok: 2018, tom: 128, strony: 205-217), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana