Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Ocena toksycznego wpływu miedzi (Cu) i cynku (Zn) oraz ich mieszanin na moczarkę kanadyjską (Elodea canadensis)

2013/09/N/NZ8/03253

Słowa kluczowe:

ekotoskykologia Elodea canadensis miedź cynk bioindikacja bioakumulacja

Deskryptory:

 • NZ8_2: Ekologia

Panel:

NZ8 - Podstawy wiedzy o życiu na poziomie środowiskowym: biologia ewolucyjna, biologia populacyjna, biologia środowiskowa, systematyka

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Biologicznych

woj. dolnośląskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

Aurelia Cegłowska 

Liczba wykonawców projektu: 3

Konkurs: PRELUDIUM 5 - ogłoszony 2013-03-15

Przyznana kwota: 98 239 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2014-04-22

Zakończenie projektu: 2016-04-21

Planowany czas trwania projektu: 24 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. HACH (DR-2400) Spektofotometr. Za kwotę 18 000 PLN
 2. Ucierak moździeżowy PULVERISETTE 2 nr fabr. 02.2000/01275 wraz z zestawem mielącym z twardej porcelany.
 3. KC – Denmark Próbnik rdzeniowy osadów dennych Kajak Model A. Za kwotę 4 000 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (2)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (1)
 1. Copper and zinc in Elodea canadensis from rivers with various pollution levels IF: 4,254
  Autorzy:
  Cegłowska A., Sokołowska K., Samecka-Cymerman A., Kolon K., Jusik Sz., Kempers A.J.
  Czasopismo:
  Ecological Indicators (rok: 2016, tom: 67, strony: 156-165), Wydawca: SPRINGER VERLAG GMBH
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.ecolind.2016.02.047 - link do publikacji
 2. Habitat requirements of Elodea canadensis Michx. in Polish rivers IF: 0,788
  Autorzy:
  Aurelia Cegłowska, Szymon Jusik, Aleksandra Samecka-Cymerman, Agnieszka Klink, Krzysztof Szoszkiewicz
  Czasopismo:
  Oceanological and Hydrobiological Studies (rok: 2017, tom: 46 (4) (2017), strony: s. 363–378), Wydawca: DE GRUYTER
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1515/ohs-2017-0037 - link do publikacji
 1. OCENA TOKSYCZNEGO WPŁYWU MIEDZI (Cu) I CYNKU (Zn) ORAZ ICH MIESZANIN NA MOCZARKĘ KANADYJSKĄ ( ELODEA CANADENSIS )
  Autorzy:
  A.CEGŁOWSKA; A. SAMECKA-CYMERMAN; SZ.JUSIK
  Konferencja:
  II KONGRES MŁODYCH LUDZI NAUKI wizja, nauka, postęp (rok: 2015, ), Wydawca: Traicon S.C
  Data:
  konferencja 12.09.2015
  Status:
  Opublikowana