Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Przedsiębiorstwa imigranckie w Polsce. Etniczność jako skrypt kulturowy, strategia maksymalizowania zysku oraz jako bariera w działalności gospodarczej imigrantów

2013/09/D/HS6/03430

Słowa kluczowe:

imigranci rynki pracy samozatrudnienie zarządzanie etnicznością

Deskryptory:

 • HS6_13: Socjologia teoretyczna, orientacje metodologiczne i warianty badań empirycznych
 • HS6_14: Struktura i dynamika społeczna
 • HS6_15: Socjologia idei, władzy, norm, organizacji

Panel:

HS6 - Człowiek i życie społeczne: psychologia, pedagogika, socjologia

Jednostka realizująca:

Instytut Filozofii i Socjologii PAN

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Katarzyna Andrejuk 

Liczba wykonawców projektu: 4

Konkurs: SONATA 5 - ogłoszony 2013-03-15

Przyznana kwota: 188 125 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2014-04-01

Zakończenie projektu: 2017-03-31

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (11)
 • Publikacje książkowe (2)
 1. Bycie imigrantką jako zasób i jako bariera. Prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce w narracjach kobiet z krajów byłego ZSRR
  Autorzy:
  Katarzyna Andrejuk
  Czasopismo:
  Studia Socjologiczne (rok: 2015, tom: 1, strony: 229-258), Wydawca: Polska Akademia Nauk
  Status:
  Opublikowana
 2. Co skłania imigrantów do zakładania własnych firm? Analiza procesu samozatrudniania i rozwijania przedsiębiorstw etnicznych na przykładzie społeczności Ukraińców w Polsce
  Autorzy:
  Katarzyna Andrejuk
  Czasopismo:
  Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny (rok: 2016, tom: 3(161), strony: 223-253), Wydawca: Komitet Badań nad Migracjami PAN
  Status:
  Opublikowana
 3. Czy brak naturalizacji wyklucza nową tożsamość narodową? Konstruowanie tożsamości w narracjach wieloletnich imigrantów bez obywatelstwa polskiego
  Autorzy:
  Katarzyna Andrejuk
  Czasopismo:
  Przegląd Socjologii Jakościowej (rok: 2015, tom: XI, strony: 146-166), Wydawca: Uniwersytet Łódzki
  Status:
  Opublikowana
 4. Czy istnieje zjawisko lifestyle migration do Polski? O badaniu przyczyn mobilności migrantów wewnątrzunijnych mieszkających w RP
  Autorzy:
  Katarzyna Andrejuk
  Czasopismo:
  Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny (rok: 2017, tom: z. 1 (163), strony: 259–283), Wydawca: Komitet Badań nad Migracjami PAN
  Status:
  Opublikowana
 5. Prawne uwarunkowania tworzenia i rozwijania przedsiębiorstw przez cudzoziemców w Polsce
  Autorzy:
  Katarzyna Andrejuk
  Czasopismo:
  Polityka Społeczna (rok: 2016, tom: nr 3 (504), strony: 18-24), Wydawca: Instytut Pracy i Spraw Socjalnych
  Status:
  Opublikowana
 6. Why Do Some Denizens Reject Naturalisation? The Case of Long-term Immigrants in Poland
  Autorzy:
  Katarzyna Andrejuk
  Czasopismo:
  Societa Mutamento Politica (rok: 2016, tom: Vol 7, N° 13, strony: 255-268), Wydawca: Universita degli Studi Firenze
  Status:
  Opublikowana
 7. Migracja lekarzy czy migracja, aby zostać lekarzem? Kraje pochodzenia i trajektorie zawodowe cudzoziemskiej kadry medycznej w Polsce
  Autorzy:
  Katarzyna Andrejuk
  Czasopismo:
  "Studia Migracyjne - Przegląd Polonijny" (rok: 2015, tom: 1, strony: 133-160), Wydawca: Komitet Badań nad Migracjami Polskiej Akademii Nauk
  Status:
  Opublikowana
 8. Ukraińscy absolwenci polskich uczelni: przechodzenie ze studiów na rynek pracy w kontekście samozatrudnienia
  Autorzy:
  Katarzyna Andrejuk, Andriy Korniychuk
  Czasopismo:
  Problemy Polityki Społecznej. Studia i Dyskusje (rok: 2018, tom: 40(1), strony: 121-140), Wydawca: Komitet Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN i Instytut Polityki Społecznej UW
  Status:
  Opublikowana
 9. Vietnamese in Poland: How does ethnicity affect immigrant entrepreneurship? IF: 0,346
  Autorzy:
  Katarzyna Andrejuk
  Czasopismo:
  Asian and Pacific Migration Journal (rok: 2016, tom: vol. 25(4), strony: 379-400), Wydawca: Sage Journals
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1177/0117196816673843 - link do publikacji
 10. Self-employed migrants from EU Member States in Poland: differentiated professional trajectories and explanations of entrepreneurial success IF: 1,912
  Autorzy:
  Katarzyna Andrejuk
  Czasopismo:
  Journal of Ethnic and Migration Studies (rok: 2017, tom: vol 43, issue 4, strony: 560-577), Wydawca: Taylor & Francis Online
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1080/1369183X.2016.1249050 - link do publikacji
 11. Experience of migrant self-employment as "economisation of ethnicity". Indian and Chinese entrepreneurs in Poland
  Autorzy:
  Katarzyna Andrejuk, Olena Oleksiyenko
  Czasopismo:
  Studia Migracyjne - Przegląd Polonijny (rok: 2018, tom: tbd, strony: -), Wydawca: Komitet Badań nad Migracjami PAN
  Status:
  Przyjęta do publikacji
 1. Ukrywany resentyment czy pozorna radykalizacja? Postawy wobec imigrantów w internetowych dyskusjach o przedsiębiorcach etnicznych
  Autorzy:
  Katarzyna Andrejuk
  Książka:
  Rzeczywistość i zapis. Problemy badania tekstów w naukach społecznych i humanistycznych (rok: 2016, tom: -, strony: 215-228), Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
  Status:
  Opublikowana
 2. - [monografia jednoautorska]
  Autorzy:
  Katarzyna Andrejuk
  Książka:
  Przedsiębiorcy ukraińscy w Polsce. Struktura i sprawstwo w procesie osiedlenia (rok: 2017, tom: -, strony: 460), Wydawca: Wydawnictwo IFiS PAN
  Status:
  Opublikowana