Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Implementacja zasad francuskiego prawa handlowego w Księstwie Warszawskim, konstytucyjnym Królestwie Polskim i Rzeczypospolitej Krakowskiej - Code de commerce w zderzeniu z polskimi realiami

2013/09/B/HS5/02617

Słowa kluczowe:

prawo handlowe Księstwo Warszawskie Królestwo Polskie Rzeczpospolita Krakowska implementacja prawa handlowego recepcja prawa handlowego transfer prawny

Deskryptory:

 • HS5_1: Teoria i filozofia prawa, historia prawa i myśli prawnej
 • HS5_5: Prawo prywatne
 • HS3_4: Historia gospodarcza

Panel:

HS5 - Normy i władza: prawo, nauki o polityce, polityka regionalna i społeczna

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Gdański, Wydział Prawa i Administracji

woj. pomorskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Anna Klimaszewska 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: OPUS 5 - ogłoszony 2013-03-15

Przyznana kwota: 301 200 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2014-02-21

Zakończenie projektu: 2018-02-20

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Drukarka. Za kwotę 700 PLN
 2. Komputer (2 szt.). Za kwotę 5 400 PLN
 3. Aparat fotograficzny (2 szt.). Za kwotę 2 600 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (6)
 • Publikacje książkowe (9)
 1. Kwestia właściwości osobowej trybunałów handlowych w wybranych orzeczeniach Sądu Apelacyjnego Wolnego Miasta Krakowa. Z zagadnień stosowania francuskiego Kodeksu handlowego z 1807 r. na ziemiach polskich
  Autorzy:
  Anna Klimaszewska, Michał Gałędek
  Czasopismo:
  Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego (rok: 2017, tom: XX, strony: 169-182), Wydawca: Oficyna Wydawnicza AFM
  Status:
  Opublikowana
 2. The Ordinance of 1667: Ideology of Modern Codification as a Political Tool of Louis XIV
  Autorzy:
  Anna Klimaszewska
  Czasopismo:
  Wrocław Review of Law, Administration and Economics (rok: 2015, tom: 1, strony: 128-140), Wydawca: Uniwersytet Wrocławski
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1515/wrlae-2015-0028 - link do publikacji
 3. The Reception of the French Commercial Law on the Polish Lands in the First Half of the 19th Century
  Autorzy:
  Anna Klimaszewska
  Czasopismo:
  Journal on European History of Law (rok: 2015, tom: 6, strony: 48-52), Wydawca: STS Science Centre Ltd.
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
 4. COMMERCIAL JUDICIARY ON THE POLISH TERRITORIES IN THE 19TH CENTURY – A REPACKAGED FRENCH PRODUCT OR A MOCK-UP? JUSTIÇA COMERCIAL NOS TERRITÓRIOS POLONESES DO SÉCULO XIX – UM PRODUTO FRANCÊS REPAGINADO OU UMA SIMPLES MAQUETE? IF: 7
  Autorzy:
  Anna Klimaszewska
  Czasopismo:
  Revista da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais (rok: 2019, tom: special issue, strony: 97-133), Wydawca: FACULDADE DE DIREITO DA UFMG
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.12818/P.0304-2340.2019v74p97 - link do publikacji
 5. Pojęcie czynności handlowych w wybranych orzeczeniach Sądu Apelacyjnego Wolnego Miasta Krakowa. Z zagadnień stosowania francuskiego Kodeksu handlowego z 1807 r. na ziemiach polskich
  Autorzy:
  Anna Klimaszewska, Michał Gałędek
  Czasopismo:
  Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego (rok: 2017, tom: XX, strony: 147-167), Wydawca: Oficyna Wydawnicza AFM
  Status:
  Opublikowana
 6. Stosowanie norm francuskiego Kodeksu handlowego w Księstwie Warszawskim, konstytucyjnym Królestwie Polskim i Rzeczypospolitej Krakowskiej w świetle aktów notarialnych
  Autorzy:
  Anna Klimaszewska, Michał Gałędek
  Czasopismo:
  Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego (rok: 2016, tom: XIX, strony: 135-146), Wydawca: Oficyna Wydawnicza AFM
  Status:
  Opublikowana
 1. The Reception of the French Commercial Code in Nineteenth-Century Polish Territories: A Hollow Legal Shell
  Autorzy:
  Anna Klimaszewska
  Książka:
  Modernisation, National Identity and Legal Instrumentalism (Vol. I: Private Law), ed. M. Gałędek, A. Klimaszewska (rok: 2020, tom: I, strony: 143–163), Wydawca: Brill | Nijhoff
  Status:
  Opublikowana
 2. Influence of French Legalese on the Development of Polish Legal Language Within the Area of Commercial Law
  Autorzy:
  Anna Klimaszewska
  Książka:
  Multilingualism and Law, [red.] E. Veress (rok: 2016, tom: I, strony: 173-184), Wydawca: Sapientia Hungarian University of Tansylvania - Forum Iuris - Robert Schumann Association
  Status:
  Opublikowana
 3. -
  Autorzy:
  Anna Klimaszewska, Michał Gałędek
  Książka:
  Implementation of the French commercial law at the Polish territories in the early 19th century at the background of development of economic life and the birth of legal science (rok: 2020, tom: 1, strony: ss. 208), Wydawca: Brill | Nijhoff
  Status:
  Przyjęta do publikacji
 4. -
  Autorzy:
  Anna Klimaszewska, Michał Gałędek
  Książka:
  Fenomen prawnej wydmuszki? Implementacja zasad i instytucji francuskiego Kodeksu handlowego na ziemiach polskich do 1830 r. (rok: 2018, tom: 1, strony: ss. 269), Wydawca: Campidoglio
  Status:
  Opublikowana
 5. Nauczanie i nauka prawa handlowego w okresie paskiewiczowskim
  Autorzy:
  Anna Klimaszewska
  Książka:
  Królestwo Polskie w okresie namiestnictwa Iwana Paskiewicza (1832-1856). System polityczny, prawo i statut organiczny z 26 lutego 1832 r. (rok: 2015, tom: I, strony: 219-231), Wydawca: Wydawnictwo von borowiecky
  Status:
  Opublikowana
 6. The Application of the 1807 French Commercial Code in Polish Territories: An Attempt to Establish an Anonymous Partnership in Lublin
  Autorzy:
  Anna Klimaszewska
  Książka:
  Recht und Wirtschaft in Stadt und Land, [red.] M. Luts-Sootak, Frank L. Schäfer (rok: 2020, tom: I, strony: 89-109), Wydawca: Peter Lang
  Status:
  Opublikowana
 7. The Implementation of French Codes on the Polish Territories as Instrument of Modernization - Identifying Problems with Selected Examples
  Autorzy:
  Anna Klimaszewska, Michał Gałędek
  Książka:
  Le droit comparé et.../ Comparative Law and..., Actes de la conférence annuelle de Juris Diversitas (rok: 2015, tom: I, strony: 75-84), Wydawca: Presses Universitaires d'Aix-Marseille (PUAM)
  Status:
  Opublikowana
 8. La responsabilité civile des associés des sociétés commerciales dans le droit polonais – les influences de la culture juridique française et les influences des autres cultures
  Autorzy:
  Anna Klimaszewska
  Książka:
  La responsabilité civile en France et en Pologne (rok: 2016, tom: I, strony: 131-146), Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego; Publication co-financée par l'Association Henri Capitant des amis de la culture juridique française
  Status:
  Opublikowana
 9. Odpowiedzialność cywilna wspólników spółek handlowych w prawie polskim – wpływy kultury prawa francuskiego a wpływy innych kultur
  Autorzy:
  Anna Klimaszewska
  Książka:
  Problemy odpowiedzialności cywilnej we Francji i w Polsce (rok: 2016, tom: I, strony: 131-143), Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego; Publikacja współfinansowana ze środków Stowarzyszenia Henri Capitant des amis de la culture juridique française
  Status:
  Opublikowana