Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Model dopuszczalnej ingerencji w prawa i wolności jednostki w procesie karnym

2013/09/B/HS5/04445

Słowa kluczowe:

zasada proporcjonalności ograniczenia praw i wolności rzetelny proces karny

Deskryptory:

 • HS5_4: Prawo karne
 • HS5_2: Prawo konstytucyjne, prawa człowieka, prawo i instytucje międzynarodowe

Panel:

HS5 - Normy i władza: prawo, nauki o polityce, polityka regionalna i społeczna

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Wrocławski, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii

woj. dolnośląskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Jerzy Skorupka 

Liczba wykonawców projektu: 4

Konkurs: OPUS 5 - ogłoszony 2013-03-15

Przyznana kwota: 232 960 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2014-03-13

Zakończenie projektu: 2019-03-12

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (4)
 • Publikacje książkowe (4)
 1. Pojęcie systemu prawa w dogmatyce prawa karnego procesowego
  Autorzy:
  Jerzy Skorupka
  Czasopismo:
  Państwo i Prawo (rok: 2017, tom: 6, strony: 23-35), Wydawca: Wolters Kluwer Polska SA
  Status:
  Opublikowana
 2. Dostęp do "akt aresztowych" w świetle Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/13/UE z dnia 22 maja 2012 r. w sprawie prawa do informacji w postępowaniu karnym oraz prawa polskiego
  Autorzy:
  Jerzy Skorupka
  Czasopismo:
  Ius Novum (rok: 2017, tom: bd., strony: 44574), Wydawca: Wydział Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego w Warszawie
  Status:
  Opublikowana
 3. O niekonstytucyjności art. 258 par 2 KPK
  Autorzy:
  Jerzy Skorupka
  Czasopismo:
  Państwo i Prawo (rok: 2018, tom: z. 3, strony: 44699), Wydawca: Wolters Kluwer Polska sp. z o.o.
  Status:
  Opublikowana
 4. Access to detainees' files in the light of Directive 2012/13/EU of the European Parliament and of the Council of 22 May 2012 on the right to information in criminal proceedings and under Polish law
  Autorzy:
  Jerzy Skorupka
  Czasopismo:
  Ius Novum (rok: 2017, tom: nr 2, strony: 126-139), Wydawca: Wydział Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego w Warszawie
  Status:
  Opublikowana
 1. Redukcja postępowania przed sądem pierwszej instancji a konstytucyjny i konwencyjny standard prawa do odwołania się w sprawach karnych
  Autorzy:
  Wojciech Jasiński
  Książka:
  Postępowanie odwoławcze w procesie karnym : u progu nowych wyzwań / redakcja naukowa Sławomir Steinborn (rok: 2016, tom: bd., strony: S. 114-142), Wydawca: Wolters Kluwer Polska
  Status:
  Opublikowana
 2. monografia
  Autorzy:
  Jerzy Skorupka, Dagmara Gruszecka, Karolina Kremens, Wojcech Jasiński
  Książka:
  Model dopuszczalnej ingerencji w prawa wolności jednostki w procesie karnym. The Model of Acceptable Interference with the Rights and Freedoms of an Individual in the Criminal Process (rok: 2019, tom: bd., strony: 712), Wydawca: Wydawnictwo C.H. Beck
  Status:
  Opublikowana
 3. Granice procesu karnego z perspektywy dogmatyki prawa karnego procesowego
  Autorzy:
  Jerzy Skorupka
  Książka:
  Granice procesu karnego. Legalność działań uczestników postępowania (rok: 2015, tom: bd., strony: ss. 117-130), Wydawca: Wydawnictwo C. H. Beck
  Status:
  Opublikowana
 4. Zasada proporcjonalności jako konstytucyjna bariera karnoprawnej ochrony
  Autorzy:
  Dagmara Gruszecka
  Książka:
  Zasada proporcjonalności a prawa podstawowe w systemach prawnych państw Europy (rok: 2015, tom: bd., strony: 1,25 arkusza wydawniczego), Wydawca: Wydawnictwo Uczelniane PWSZ AS w Wałbrzychu
  Status:
  Opublikowana